skip to main content

Vítězné návrhy

1. místo

100 tisíc Kč + stáž u architekta Pleskota

Jakub Wiesner

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Ulice divadelní

Hodnocení poroty

Projekt důsledně naplňuje zadání soutěže na téma „Unikátní stavba na komplikovaném místě“. Drobný zásah do Divadelní ulice je právě oním velice pozitivním zlepšením běžného pražského života, neboť traumatizující zážitek z průchodu pod Národní třídou nutí řadu obyvatel hlavního města se tomuto místu vyhnout. Nový nehmotný bar přisedl jako potřebná jitřenka na fasádu Akademie věd a přispěl k zušlechtění v současnosti nehostinného průchodu, který by se díky této akupunkturní intervenci proměnil na příjemný zážitek.

2. místo

50 tisíc Kč

Alžběta Widholmová a Ondřej Blaha

Akademie výtvarných umění v Praze
Práce vznikla na Fakultě architektury ČVUT v Ateliéru Ondřeje Císlera

Nekropole Metropole

Hodnocení poroty

Porota oceňuje snahu autorů vtáhnout funkci, již má dnešní společnost tendenci spíše vytěsňovat na okraj, přímo do městské struktury Karlína. Nekropoli tak vsazuje do protáhlého pozemku někdejších továrních hal mezi Sokolovskou a Křižíkovu ulici. Cenným kontemplačním místem je přilehlý parčík. Řešení je prosté, ale neztrácí ani určitou monumentalitu. Přesvědčivé je i výtvarné podání včetně dokumentace modelu areálu.

3. místo

25 tisíc Kč

Lenka Levíčková

Fakulta architektury ČVUT

Centrum duševního zdraví

Hodnocení poroty

Malá, zanedbaná parcela v centru města je zásadním způsobem změněna drobným, nenápadným, částečně pod zem zakopaným objektem s ušlechtilou vnitřní náplní. Jednoduchá forma obsahuje dvě komplementární části. Malorozměrové uzavřené ordinace, konzultovny, kanceláře, pokoje, denní místnosti a zázemí, které jsou všechny spojeny se světem rostlin a velkorozměrový skleník, který slouží jako prostorový filtr mezi vnitřkem a vnějškem, mezi těmi, kteří potřebují pomoci a těmi, kteří se náhodou pohybují kolem. Je zde jasně patrná snaha zbavit péči o duševní zdraví institucionálního stigmatu. Tomu odpovídá výběr místa i architektonické ztvárnění.