Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

KOUPÍME POZEMKY A BROWNFIELDS V PRAZE

pro výstavbu bytů a RD


CENTRAL GROUP je největším rezidenčním developerem a investorem nové bytové výstavby v České republice. Pro letošní rok vyčlenila společnost pro nové akvizice v různých lokalitách Prahy částku 1,5 miliardy Kč. Hledáme pozemky a brownfields pro výstavbu minimálně 50 bytů nebo minimálně 20 rodinných domů v jedné lokalitě. Zájem je však zejména o větší pozemky (i brownfields) a projekty.

Co se týká bytů, nakupujeme pozemky výhradně v Praze. Pokud jde o rodinné domy, jsou zájmovým územím kromě hlavního města také okrajové části Prahy (okresy Praha-východ a Praha-západ). V jiných oblastech CENTRAL GROUP pozemky nenakupuje. V případě výkupu pozemků ve smíšených územích je podmínkou výrazně převažující rezidenční funkce.

Pro pozemky s pravomocně vydaným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením je možné okamžité uzavření kupní smlouvy s okamžitou úhradou kupní ceny. V případě pozemků, kde není vydáno územní rozhodnutí, je možné uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s okamžitým složením zálohy. Po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí už CENTRAL GROUP sám na vlastní náklady zajišťuje veškerou architektonickou, projekční a inženýrskou činnost směřující k vydání územního rozhodnutí. Ihned po nabytí právní moci územního rozhodnutí se uzavírá vlastní kupní smlouva s okamžitým doplatkem celé kupní ceny.

U velkých pozemkových celků nabízíme, pro jejich efektivnější prodej, širší možnost spolupráce (např. možnost společného rozvoje projektu s následným rozdělením rezidenční a komerční části nebo možnost společného podniku).

Společnost sama zajišťuje a hradí veškeré záležitosti spojené s rozvojem pozemku (studie, projekty, inženýrskou činnost, geometrické plány atd.), na své náklady zajišťuje veškerou právní agendu (smlouvy a listiny) a hradí veškeré poplatky spojené s řízením u notáře. Také hradí veškeré poplatky za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za úřední ověření podpisů. CENTRAL GROUP také zdarma za majitele pozemku zajišťuje podání daňového přiznání ohledně daně z převodu nemovitostí.

CENTRAL GROUP je přímým investorem a developerem, nikoliv zprostředkovatelskou realitní kanceláří. Všechny pozemky kupuje pro svoji vlastní výstavbu nových bytů a rodinných domů. Společnost využívá notářskou úschovu pro maximální právní jistotu obou smluvních stran.

Kontaktujte nás


pro více informací nebo zaslání nabídky pozemků a projektů:


Ing. David Valenta

  +420 603 177 579

  nakup@central-
group.cz

Ing. Tomáš Routa

  +420 605 232 093

  nakup@central-
group.cz

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

© Copyright 2017 CENTRAL GROUP a. s.