CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Lákavá alternativa s riziky

30.1.2015, E15
1. Jsou brownfieldy atraktivní pro rezidenční výstavbu?
2. Jaká jsou největší úskalí výstavby v brownfieldech?

Dušan Kunovský, předseda představenstva, Central Group
1. Pražské brownfieldy jsou jednoznačně atraktivní a troufám si tvrdit, že do budoucna se stanou dokonce klíčovým tématem pro rozvoj metropole. V současnosti totiž nevyužívané nebo dosluhující průmyslové areály a kontaminované plochy v intravilánu obklopené obytnou zástavbou působí doslova jako jizvy na tváři Prahy. Najít shodu a vtisknout těmto lokalitám nové využití by mělo být cílem nejen developerů, ale také představitelů města. Koneckonců u většiny brownfieldů se už nyní lze opřít o fungující infrastrukturu, výbornou dopravní dostupnost a ustálený ráz okolí. Výstavba na existujících brownfieldech by měla dostat přednost před dalším rozlézáním města do polí, které s sebou přináší zvýšené náklady na dopravní obslužnost i související infrastrukturu, a navíc zabírá zelené plochy.

2. Kromě klasických problémů, s nimiž se musí investor při plánování nové výstavby vyrovnat, přinášejí brownfieldy některé další specifické komplikace. Typicky jde například o výrazně delší povolovací proces zahrnující často potřebu změny funkčního využití pozemků v územním plánu, nutnost zvýšených investic do technické infrastruktury a často i potřebu nejprve provést demoliční, sanační a případně také velmi nákladné dekontaminační práce. To samozřejmě výrazně prodražuje a zpomaluje celý projekt.

Evžen Korec, generální ředitel, Ekospol
1. Brownfieldy pro rezidenční výstavbu atraktivní jsou, ale jen některé. Za jejich výhodu lze zpravidla označit lukrativní polohu v širším centru města. Použitelná je však většinou jen část pozemků, a to ta, v jejichž okolí jsou nevzhledné objekty zbourány nebo jsou tato území obklopena hezkou zástavbou.

2. Klíčovým předpokladem je prověření ekologických zátěží. Na pozemcích, které jsou ekologicky silně zatížené, se developerská výstavba realizuje jen velmi obtížně vzhledem k vysokým nákladům na dekontaminace.

Jan Kalaš, ředitel obchodu a marketingu, Penta Investments
1. Ano, samozřejmě. Jedná se zpravidla o velké územní celky, které umožňují rozsáhlou zástavbu včetně vybudování kompletní nové infrastruktury a zeleně. Často jde o pozemky v širším centru s dobrou dopravní dostupností, obklopené stávající zástavbou. V současné době už není mnoho vhodných pozemků určených k zástavbě uvnitř města, proto jsou brownfieldy nebo přestavba už zastavěného území velmi zajímavou příležitostí.

2. Protože se jedná o velká území, největším problémem bývá povolovací proces, dopravní napojení a případná ekologická zátěž. Projít všemi stupni povolování od změny územního plánu přes EIA, územní a stavební povolení je běh na dlouho trať. Pokud jste ale trpěliví a celý proces umíte zvládnout, často se pak jedná o velmi výhodnou investici.

Pavla Temrová, PR manažerka, Finep
1. Určitě ano. Stavba na brownfieldech nabízí jednu z možností, jak vytvořit atraktivní bydlení s industriálním nádechem v širším centru města.

2. Často je provázena vysokými vstupními náklady. Většinou je nutné zdemolovat původní zástavbu, odstranit ekologickou zátěž a celý prostor citlivě rekultivovat a současně s tím nabídnout obyvatelům nejen kvalitní bydlení, ale i okolí. Vzhledem k vysokým vstupním nákladům se mohou do stavby pustit pouze společnosti, které mají silné finanční zázemí a rozsáhlé zkušenosti.

Naďa Ptáčková, generální ředitelka, Skanska Reality
1. Pro developera je hlavním benefitem brownfieldu, že rekultivací nevyužitého a opuštěného průmyslového areálu má možnost vytvořit místa plná života na území, které má mnohdy kompletně vybudovanou infrastrukturu. Tyto plochy jsou důležité také z hlediska udržitelného rozvoje, neboť krom toho, že rekultivujete někdy kontaminované území, využíváte naplno potenciálu lokality a nezastavujete další "zelenou louku", což bývá developerům často vytýkáno.

2. Rozhodnout se pro brownfield často přináší pro investora mnohá úskalí. Musí provést demolici stávajících objektů, uskutečnit revitalizaci pozemku často související s odstraněním ekologických následků průmyslové výroby a až následně je schopen postavit projekt. Někdy může být komplikací také změna funkce využití území.
Zdroj:
Vyšlo 21.4.2015 v E15

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.