CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Ostrá munice pro kverulanty

25.9.2014, Ekonom - Trochu stranou médií a bez adekvátní diskuse s experty připravuje ministerstvo životního prostředí novelu zákona o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, známého spíše pod lidovým názvem "zákon o EIA". Vstoupí-li od 1. ledna 2015 tato novela v platnost, bude to mít pro celé české stavebnictví nedozírné následky v podobě okamžitého zastavení přípravy všech staveb, veřejnými komunikacemi a školami počínaje a soukromými investicemi konče. Dojde také k výraznému prodloužení schvalovacích procesů a prodražení staveb a zcela jistě i k růstu nezaměstnanosti ve stavebnictví. Proč si to myslím? Hned vysvětlím.

Nekonečné odvolávání K nejzávažnějším dopadům novely patří zejména to, že vylučuje možnost spojení řízení o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí se stavebním řízením. To je v přímém rozporu se snahou ministerstva pro místní rozvoj o zjednodušení celého povolovacího procesu.

Dále zavádí, že kritéria posuzovaná v procesu EIA mohou být nově zkoumána i v dalších fázích povolování, tedy opětovně i v územním a stavebním řízení, a umožňuje podávat opakovaně stále stejné námitky. Kdokoli je navíc oprávněn podávat proti každému řízení návrhy na soudní přezkum, a dokonce i podávat žaloby, a to i bez předchozí účasti v procesu EIA. Navíc návrh počítá s tím, že každá podaná žaloba má automaticky odkladný účinek. Přitom za případné finanční důsledky prodlužování lhůt a odkládání investičních záměrů neponese dotyčný žádnou odpovědnost.

Nezapomínejme na to, že žijeme v zemi kverulantů, kde i sebelepší záměr má vždy nějakého odpůrce. Novela zákona v současné podobě tak dává přesně takovým lidem do rukou ostrou munici. Přitom zdaleka nejde jen o soukromé, ale o všechny investiční záměry. Vstoupí-li novela v tomto znění v platnost, nepostaví se u nás prakticky nic a záměry v již pokročilých fázích přípravy se vrátí opět na začátek.

Český legislativní paradox Do značné míry paradoxní je přitom situace, v níž novela zákona vzniká. Konkrétní kroky a návrhy zákonů, které připravují jednotlivá vládní ministerstva, jsou totiž v přímém rozporu. "K výstavbě dálnice se dnes vyjadřuje jezevec i ekologický terorista," kritizoval v loňské předvolební kampani komplikované povolovací procesy dnešní vicepremiér Andrej Babiš. A po volebním úspěchu jeho hnutí se noví ministři opravdu pustili do nápravy.

Dobrým příkladem může být třeba chystaná novela stavebního zákona, kterou slíbilo do konce letošního roku připravit ministerstvo pro místní rozvoj. Ta by měla mimo jiné sloučit všechna povolovací řízení do jednoho, a významně tak zjednodušit získávání stavebních povolení, zkrátit proces pořizování změn či soudní lhůty při odvolání. S její platností se počítá od 1. ledna 2016.

Naproti tomu dopady novely "zákona o EIA", kterou paralelně připravuje ministerstvo životního prostředí, budou přesně opačné. Hořkou ironií pak je, že jak ministr životního prostředí, tak i ministryně pro místní rozvoj pocházejí ze stejné vládní strany.

Legislativní rada vlády se na svých webových stránkách dušuje, že "cílem předloženého návrhu zákona o EIA je urychleně zajistit kompatibilitu s evropskými směrnicemi". Klíčové je přitom slovo "urychleně".

Legislativci z ministerstva životního prostředí zjevně ve spěchu a v obavách, aby jim nebylo z EU opět něco vytýkáno, raději rovnou připravili mnohem přísnější znění novely, než samotná směrnice vyžaduje. Celé to tak trochu připomíná rčení o tom, kdy levá ruka neví, co dělá pravá. Náklady v podobě výrazného prodloužení schvalovacích procesů a prodražování staveb ale bohužel ponesou firmy i občané.
Zdroj:
Vyšlo 25.9.2014 v týdeníku Ekonom

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.