CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Ročník 2007

Výhlášení výsledků soutěže

První cena100.000 Kč
Soutěžní návrh č. 09
David Beke (90 %)
Vojtěch Dvořák (10 %)


FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Vítězný návrh je zpracován komplexně, zabývá se i širšími vztahy a urbanismem. Architektonické řešení je svěží, nekonvenční a umožňuje individuální ztvárnění interiéru i exteriéru. Výsledek proto působí pestře, ale i přesto drží základní linii, která je určena modulovým systémem. Projekt představuje ideální bydlení pro mladé rodiny, výhodou je i možnost různé orientace domu vůči světovým stranám. Objekt je navržen jako nízko-energetický. Grafické zpracování je na velmi dobré úrovni a je přesvědčivé.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Druhá cena50.000 Kč
Soutěžní návrh č. 35
Bc. Martin Cviček


FA VUT Brno
Hodnocení:
Porota u tohoto návrhu ocenila odvážné až futuristické řešení, ale i konceptuálnost, která je volnou asociací rýžových polí - autorovi jde o vytvoření jakéhosi umělého kopce. Slabinou projektu může být reálný stav, kdy údržba takové stavby (především zeleně) bude jistě komplikovaná. Problematické je i přílišné zastínění obytných částí. Porota oceňuje grafické zpracování této "sochařské" architektury.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Třetí cena (dělená)12.500 Kč
Soutěžní návrh č. 16
Pavel Hrdý


FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Návrh je architektonicky úměrný, čistý, bez zbytečných efektů a přitom promyšlený ve svém dispozičním řešení, které umožňuje individuální variabilitu. Porota také ocenila nízkoenergetické řešení domu, které je současně velice dobře čitelné ve vlastní architektuře objektu. Technologické řešení větrání a vytápění je dobře dokumentováno v projektu.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Třetí cena (dělená)12.500 Kč
Soutěžní návrh č. 17
Pavel Matyska


FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Porota na návrhu oceňuje to, že jednoduchá hmota v sobě díky opláštění skýtá možnost proměny v ročních obdobích. Dům svým výrazem splývá se skutečnou zelení. Jde o řešení stavebně velmi jednoduché a přitom rafinované. Sporné jsou některé dispozice bytů, které připomínají spíše hotelový provoz. Grafické řešení je velmi zdařilé.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Informace k soutěži:

 


V soutěži bylo celkem posuzováno 36 soutěžních návrhů. 1 návrh byl vyloučen ze soutěže pro nesplnění soutěžních podmínek.

Porota jednala a hlasovala v tomto složení:

Členové poroty nezávislí:
  • Ing. arch. Zdeněk Lukeš- předseda poroty
  • Ak. arch. David Vávra
  • Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová


Řádní členové závislí:
  • Ing. arch. Eva Koláčková - CENTRAL GROUP a.s., zástupce vyhlašovatele soutěže
  • Filip Grygera- MF Dnes a iDNES.cz, zástupce mediálního partnera


Sekretář a přezkušovatel:
  • Ing. Michaela Andrejsová


Stručné hodnocení celé soutěže:
Porota ocenila celkovou kvalitu předložených prací, i když převažovaly projekty konvenčně pojaté. Návrhy, které postoupily do posledního kola hodnocení, přestože reprezentují trendy současné architektury, vynikají invencí, autoři přemýšlí o energetické úspornosti a pracují s nejrůznějšími materiály, někdy v nečekaných kombinacích. U vítězného projektu (první místo Davida Bekeho a Vojtěcha Dvořáka) ocenila porota variabilnost řešení, vtipné urbanistické uspořádání i odvahu najít nekonvenční architektonické pojetí, které lze opakovat. Rozdělením cen se porota snažila vystihnout různý přístup autorů k tématice bytových domů, od futuristických vizí (druhé místo Martina Cvička) až ke zdánlivě konvenčnímu, ale ve skutečnosti rafinovanému řešení návrhu (třetí místo Pavla Hrdého, o které se dělí s rovněž třetím Pavlem Matyskou). Vzhledem k tomu, že se jednalo o studentskou architektonickou soutěž, preferovala porota nápaditost oproti sice profesionálním, ale obvyklým řešením.


CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.