CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Ročník 2008

Výhlášení výsledků soutěže

První cena100.000 Kč
Soutěžní návrh č. 44
Lucia Hladná


FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Vtipné řešení bydlení na skalním svahu, kvalitně výtvarně a esteticky zpracované. To jsou hlavní ocenění poroty. Úsporný, ale přesto funkční návrh s jednoduchou dispozicí vychází z celkové kompozice hmot. Návrh je i formálně a esteticky konzistentní a porotce přesvědčilo i grafické řešení.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Druhá cena50.000 Kč
Soutěžní návrh č. 74
Filip Kotlář (50 %)
Jan Jaroš (50 %)


VUT LIBEREC, FA ČVUT
Hodnocení:
Porota ocenila především odvážné, i když poněkud výstřední řešení umístění domu. Stejný motiv je ale možné využít i jinde, než na stěně přehrady. Návrh zůstává otevřenou strukturou a umožňuje různé varianty řešení. Přesto by porota doporučovala, aby pavlače byly přesunuty ke stěně, na které je celá konstrukce zavěšena.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Třetí cena25.000 Kč
Soutěžní návrh č. 53
Miloslav Krůpa


VUT Brno
Hodnocení:
Hlavně ekologické řešení zaujalo porotu. Civilní a neokázalá architektura využívající technicistní prvky prospívá domu ponořenému do země. Možné je ale i využití dekoru (perforované stěny). Problémem je ale umístění bazénu – vzhledem k dispozici celého domu jej považuje porota za příliš formální.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Informace k soutěži:

 


V soutěži bylo celkem posuzováno 77 soutěžních návrhů z nichž byly všechny přijaty.

Porota jednala a hlasovala v tomto složení:

Členové poroty nezávislí:
  • Ing. arch. Zdeněk Lukeš- předseda poroty
  • Ing. arch. Luděk Jasiok
  • Ing. arch. Jiří Hůrka


Řádní členové závislí:
  • Ing. arch. Eva Koláčková - CENTRAL GROUP a.s., zástupce vyhlašovatele soutěže
  • Filip Grygera- MF Dnes a iDNES.cz, zástupce mediálního partnera


Sekretář a přezkušovatel:
  • Ing. Jan Šnajdr


Stručné hodnocení celé soutěže:
Převážná většina projektů bohužel dosahovala pouze průměrné úrovně. Pro porotu byl zklamáním malý počet návrhů pojatých nekonvenčně, s odvahou a vtipem. Zadáním studentské soutěže byl dům pro 21. století, bez dalších omezujících podmínek, což umožňovalo větší tvůrčí rozhled autorů. Vítězné projekty představují nekonvenční řešení, každý z oceněných projektů ukázal jasnou vizi a současně vykročil každý jiným směrem.
CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.