CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Ročník 2009

Výhlášení výsledků soutěže

První cena100.000 Kč
Soutěžní návrh č. 07
Bc. Miroslav Klofáč (25 %)
Bc. Tomáš Lindovský (25 %)
Bc. Martin Stára (25 %)
Bc. Kami Štajgl (25 %)


FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Porota oceňuje architektonicky čistý koncept. Přestože jsou na čtvercovém půdorysu vystavěny lapidární obytné kontejnery, působí dům elegantně a přesvědčivě. Tyto kontejnery umožňují zajímavé dispoziční řešení bytů včetně propojení s otevřenou terasou. Porota by ocenila perspektivní zobrazení celého konceptu tří bytových domů prezentovaných v půdorysech, které tvoří urbánní kompozici. Grafické řešení je navzdory lapidárnosti přesvědčivé.
Obrazový materiál k návrhu:

Druhá cena50.000 Kč
Soutěžní návrh č. 10
Veronika Dobešová (50 %)
Gabriela Blažková (50 %)


FA VUT Brno
Hodnocení:
Celkové řešení vychází z principu japonského metabolismu. Tento systém umožňuje vytvářet různé neopakovatelné kombinace. Porota oceňuje základní princip domu – zavěšené samonosné obytné boxy různých typů na železobetonovém komunikačním jádru. Díky různorodému seskupení jsou byty dobře prosvětlené. Porotu zaujala i ekologičnost řešení. Nedostatkem návrhu je absence výtahu a poněkud nepřesvědčivé dispoziční řešení. Grafické řešení je velmi kvalitní.
Obrazový materiál k návrhu:

Třetí cena25.000 Kč
Soutěžní návrh č. 15
Anežka Martínková (51 %)
Ondřej Synek (49 %)


FA AVU Praha
Hodnocení:
Návrh je inspirován Le Corbusiérovými vizemi. Jednoduchá forma ponechává volnost životu. Bytový dům je řešen v modulovém systému, který umožňuje nejrůznější variabilitu řešení, včetně vložených zahrad. Výsledkem je pestré řešení na principu pavlačového domu. Jedná se o čistý a vtipný koncept, malá hloubka dispozice umožňuje dobrý přístup světla. Přínosem je i polyfunkčnost spodních bytů. Jako nadbytečné se zdá konstrukčně poněkud naivní vykonzolování krajní sekce. Porota rovněž oceňuje čisté grafické řešení.
Obrazový materiál k návrhu:

Informace k soutěži:

 


V soutěži bylo celkem posuzováno 29 soutěžních návrhů. 1 návrh byl vyloučen ze soutěže pro nesplnění soutěžních podmínek.

Porota jednala a hlasovala v tomto složení:

Členové poroty nezávislí:
  • Ing. arch. Zdeněk Lukeš- předseda poroty
  • Ak. arch. David Vávra
  • Ing. arch. Petr F. Bílek


Řádní členové závislí:
  • Ing. arch. Eva Koláčková - CENTRAL GROUP a.s., zástupce vyhlašovatele soutěže
  • Filip Grygera- MF Dnes a iDNES.cz, zástupce mediálního partnera


Náhradníci poroty nezávislí:
  • Ing. arch. Boris Redčenkov
  • Ing. arch. Luděk Jasiok
  • Ing. arch. Jiří Hůrka


Sekretář a přezkušovatel:
  • Timea Farkasová


Stručné hodnocení celé soutěže:
Kromě tří odměněných návrhů porotu zaujaly i další soutěžní projekty, například koncept bloku domů s nepravidelnými prostory vnitřních dvorů (návrh č. 6). Porota oceňuje kombinaci vybavenosti a bydlení.

Další výrazný koncept se objevuje v projektu řešícím bytový dům uvnitř nájezdů na Hlávkův most (návrh č. 20). Koncept dvou obytných válců využívá zdánlivě nezastavitelné území. Jedná se o architektonicky silný nápad, byl by však vhodnější pro jinou funkci než pro bydlení.

Celková úroveň soutěže byla dobrá, objevilo se několik originálních řešení, o čemž svědčí i čtyřkolové hodnocení soutěže. Samozřejmě se bohužel v soutěži vyskytla i řada konvenčních návrhů.
CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.