CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Vyhlášení výsledků soutěže
První cena50.000 Kč
Soutěžní návrh č. 13
Bc. Ondřej Chybík

FA VUT BRNO
Hodnocení:
Silnou stránkou projektu je analýza antropologického vývoje lidského obydlí, otázky klimatu, energií a jejich zdrojů se zřetelem na možný vývoj způsobu života ovlivněného informačními technologiemi. Samotný návrh představuje silné architektonické řešení, které působí i jako osobitý výtvarný element a podle názoru poroty může skutečně reprezentovat způsob myšlení architektů poloviny 21. Století. Struktura rodinného bydlení vychází z archetypálního prostoru a prokazuje, že tento systém může být nadčasový. Návrh je podán bravurně a dokazuje výtvarný talent zpracovatele.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Druhá cena25.000 Kč
Soutěžní návrh č. 18
Bc. Tomáš Tatýrek

FA ČVUT PRAHA
Hodnocení:
Autor pracuje s organickou strukturou, která umožňuje různé modifikace, což dokládá přesvědčivým výtvarným zpracováním futuristického designu, včetně poučeného použití materiálů.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Třetí cena10.000 Kč
Soutěžní návrh č. 5
Andrej Kacera

FA ČVUT PRAHA
Hodnocení:
Vtipný pokus, jak atakovat soudobou banální kobercovou zástavbu rodinných domů. High-tech materiály a nové technologie prorůstají stávající objekty a dávají jim novou hodnotu.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Informace k soutěži:


V soutěži bylo celkem posuzováno 18 soutěžních návrhů. 1 návrh byl ze soutěže vyloučen pro nesplnění soutěžních podmínek.

Porota jednala a hlasovala v tomto složení:

Členové poroty nezávislí:
  • Ing. arch. Zdeněk Lukeš- předseda poroty
  • Akad. arch. David Vávra
  • Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
  • Ing. arch. Jiří Hůrka


Řádní členové závislí:
  • Alena Řezníčková- MF Dnes a iDNES.cz, zástupce mediálního partnera


Sekretář a přezkušovatel:
  • Ing.arch. Stanislav Běhal


Předsedou poroty byl jednohlasně zvolen:
  • Ing. arch. Zdeněk Lukeš


Stručné hodnocení celé soutěže:
Soutěžních návrhů přišlo relativně méně, celkem osmnáct, z toho sedmnáct splnilo soutěžní podmínky, zbývající byl posouzen mimo soutěž. Porota konstatovala, že návrhů, které splňovaly zadání, tj. vize architektury, jak bude vypadat za čtyřicet let, bylo velmi málo. Většina projektů vězela spíše v realitě dneška. Mezi projekty se objevily studie ve stylu metabolismu, organické architektury, minimalismu, high-tech,… čili všechny soudobé trendy byly zastoupeny.
Tři vítězné projekty reprezentují tři různé cesty řešení, autoři projevili i určitý nadhled a zabývali se i vývojem a sociologickými aspekty, což platí zejména pro invenční vítězný návrh, který zvítězil u porotců jednomyslně.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.