CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
 • jednokolová anonymní architektonická soutěž pro vysokoškolské studenty oborů architektura a pozemní stavby

 • ve spolupráci s mediálními partnery deníkem MF DNES
  a zpravodajským serverem iDNES.cz

Vyhlášení výsledků soutěže
První cena50.000 Kč
Soutěžní návrh č. 18
Dionýz Hutár
Vojtěch Ružbatský

FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Vtipný a výrazný návrh, který sice atakuje památkově chráněnou romantickou zříceninu Na Babě z XIX. století, ale činí tak ohleduplně, do historických zdí prakticky nezasahuje a hranol vyhlídkové věže vestavuje mezi obvodové zdi původní stavby. Materiálově pak tvoří k původnímu objektu vhodný kontrast. Pro umístění byl navíc zvolen velmi zajímavý pozorovací bod umožňující nejen výhledy do údolí Vltavy, ale i rozhledy opačným směrem.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Druhá cena25.000 Kč
Soutěžní návrh č. 19
Tylšová Judita
Fischer Miloš

FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Porota ocenila citlivé vestavění rozhledny do industriální architektury, na kterou s humorem umístili tvůrci čapí hnízdo. Určitě jako zasloužená odměna bude působit po stoupání temným komínem následný překvapivý výhled na řeku, kolejiště a neokoukané panorama Prahy. Navíc návrh zhodnocuje architektonicky cenný areál bývalého Zlíchovského pivovaru.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Třetí cena10.000 Kč
Soutěžní návrh č. 1
David Grulich

FS ČVUT Praha
Hodnocení:
Návrh je hodnocen především jako dílo, doplňující industriální architekturu železničního mostu. Vychází z architektury vodárenských věží. Architektonicky vhodně doplňuje horizontální hmotu železničního mostu. Vytváří kvalitně komponovaný parter podél železniční estakády. Složitému komunikačnímu uzlu dává vertikála rozhledny nový smysl. Problematickým aspektem je těsné sousedství rozhledny s národní kulturní památkou Vyšehrad a kubistickými vilami na Výtoni.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Výstava architektonické soutěže

15. 3. 2012 – 13. 5. 2012

Výstava v Sále architektů Staroměstské radniceDo soutěže odevzdalo soutěžní návrh 67 soutěžních týmů. 3 návrhy byly ze soutěže vyloučeny pro nesplnění soutěžních podmínek.

Porota jednala a hlasovala v tomto složení:

Členové poroty nezávislí:
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš- předseda poroty
 • Akad. arch. David Vávra
 • Ing. arch. Jiří Hůrka


Řádní členové závislí:
 • Alena Řezníčková- MF Dnes a iDNES.cz, zástupce mediálního partnera
 • Ing. akad. arch. Václav Králíček- Útvar rozvoje hlavního města Prahy


Sekretář a přezkušovatel:
 • Ing. arch. Zdeněk Frey


Předsedou poroty byl jednohlasně zvolen:
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš


Stručné hodnocení celé soutěže:
Letošní ročník soutěže CENTRAL GROUP a.s. pro studenty architektury měl nosné zajímavé zadání a oslovil také nebývalý počet zájemců. Celková úroveň předložených projektů byla velmi dobrá, o čemž svědčí i fakt, že porotci je hodnotili celkem v pěti kolech. Téma rozhledny v Praze studenty evidentně zaujalo a je dobře, že si mohli sami zvolit místo, kde bude jejich věž stát: objevili tak pro nás i několik zajímavých lokalit. Poměrně dost soutěžících se také rozhodlo řešit téma netradičně. Místo klasické vertikály navrhovali vyhlídkové trasy, mobilní zařízení apod. Někteří se také rozhodli využít stávající dominanty – např. starý tovární komín – a adaptovat je pro nový účel. Také navrhované materiály byly různorodé: od dřeva, oceli, betonu nebo kamene až k plastům. Stylově návrhy opět tvořily pestrou mozaiku od minimalismu přes high-tech, dekonstruktivismus nebo organiku. Porota nakonec vybrala tři návrhy, které každý reprezentují trochu jiný přístup k danému tématu.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.