CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
 • jednokolová anonymní architektonická soutěž pro vysokoškolské studenty oborů architektura a pozemní stavby

 • ve spolupráci s mediálními partnery deníkem MF DNES
  a zpravodajským serverem iDNES.cz

Výběr dalších zajímavých návrhů
Soutěžní návrh č. 6
Jan Přehnal

FA VUT Brno
Hodnocení:
Místo se nachází v jihozápadní části Letenských sadů - mezi stávajícím metronomem a Hanavským pavilonem. Forma návrhu vychází ze dvou složek - z jádra, jež je kompaktní hmotou symbolizující pevné hmotné i duchovní základy města Prahy opírající se o jeho bohatou historii a ze skořápky či poupěte květu symbolizující neustálý vývoj města. Hlavní motiv jádra vychází z interpretace těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších událostí v dějinách Prahy / seřazeny chronologicky zdola nahoru prezentovány na průběžných polotransparentních pásech.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 17
Vojtěch Jeřábek

FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Návrh rozhledny vytváří na Dívčích hradech strážný maják, střežící tento jižní vstup do metropole. Samotná rozhledna na sebe bere podobu zářivého strážce, který vystupuje z hrany svahu a pne se nad Vltavou. Svým masivním kamenným soklem se zdvihá ze skalnatého podloží, kónicky se zužuje a přechází v subtilnější železobetonovou konstrukci, která je v exteriéru opláštěna titanzinkem. Kolem vnitřního obvodu se vzhůru vine betonové schodiště, které před horní plošinou přechází do zavěšené kovové šroubovice, po které návštěvník vystoupí až na vrchol vyhlídky ve výšce 28m.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 22
Nikola Dočekal

FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Návrhem je okružní rozhledna, která vede od samotného Pražského centra přes vilové čtvrti až po okraj Prahy. Vrch Dívčích hradů disponuje velkolepým měřítkem holé pláně umocněné nekonečnými výhledy. Podél jeho obvodu je uložena jemná křivka navrhované stezky, kontrastující s ostrými hranami útesů. Stezka útesy doplňuje, vytvářejíc tak smyčku, myšlenku jasně čitelnou a dost silnou na to, aby v sobě udržela rozlehlost náhorní plošiny.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 28
Petr Dubecký

VŠUP Praha
Hodnocení:
Nová pražská rozhledna je součástí pavilonu amazonské džungle v Zoologické zahradě v Troji. Navrhované řešení spektrum vystavené fauny a flory respektuje a dané území zjednodušuje provozně i pohledově. Hlavní objem pavilonu se stává netušeným, skrytým pod pochozí platformou. Do okolí se propisuje pouze trojice věží - rozhleden vysokých 40 metrů, které jsou vyvrcholením pavilonu amazonské džungle.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 30
Magdalen Šteflová
Stanislav Pech

FA ČVUT Praha, FUA TU Liberec
Hodnocení:
Letenské molo je o tom, že rozhledna nemusí být nutně vertikální prvek. Přesto se jedná o zážitek z výšky. Molo se postupně odhmotňuje, s přibývajícím prosklením se ztrácí jeho špička, člověk se vznáší nad centrem Prahy. Prosklená podlaha, přirozený strach z výšky, adrenalin ve zdravé míře. Letná, kopec, který by mohl být vyhlídkou sám o sobě, ale většině pohledů stojí v cestě strom.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 31
Matúš Pajor
Ondřej Plašil

FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Rozhledna je umístěna na místo zříceniny Baba na samotnou hranu nad Vltavou. Současné zbytky stěn navrhujeme očistit od posprejovaných tagů a grafiti. Nové těleso soklu jako stabilního konstrukčního elementu je umístěn dovnitř jako samostatný prvek. Otvory do nové hmoty korespondují s otvory původními, což naopak naznačuje symbiózu původního s novým. Na podstavec z pohledového betonu se pokládají dřevěné boxy samotné rozhledny složené z konstrukčního systému CLT (cross laminated timber) z borovice lesní. Rozhledna je čtyřpatrová, z níž každé podlaží poskytuje pohled na jednu světovou stranu. Hierarchie uspořádání boxů vyplývá z kvality jednotlivých výhledů, z nichž ten nejlepší se rozevírá v nejvyšším patře.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 42
Kateřina Glötzerová

FA VUT Brno
Hodnocení:
Nejpříhodnějším místem zvoleny Branické skály. Inspirací návrhu byla „stověžatá“ Praha a její nejznámější věže, které se propisují do tvaru novodobé rozhledny. Rozhledna je tvořena dvěma kruhovými výsečemi, které elegantně stoupají po spirále do různých výšek. Věže se při stoupání zužují, což umožňuje lepší rozhled v nejvyšším patře. Konstrukce rozhledny je tvořena rámem pláště, středovým sloupem a schodištěm.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 52
Jiří Vojtěšek

FA VUT Brno
Hodnocení:
Pro umístění rozhledy byl zvolen Střelecký ostrov. V tomto místě propojuje rozhledna vzdušnou přímkou již dva výrazné výškové prvky Prahy - Petřínskou rozhlednu a Žižkovský vysílač. Nabízí se tak vznik tří dominantních tubusů s výtahy a schodištěm obtočených kovovou příhradovinou určující celkový jehlanový tvar. Blízké vodní plochy byly inspirací pro rozvlnění celé konstrukce a její nahnutí, připomínající nakloněné komíny parníků, či větrem popoháněné plachty menších lodí. Funkci vyhlídky bychom rádi spojili s možností netradičního posezení u kávy ve výšce korun přilehlých stromů.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 53
Petra Hospodářská
Radek Janoušek

FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Rozhlednu je umístěna do parku na Kavčích horách, je koncipována tak, aby mohla být uplatněna i v dalších pražských parcích. Hlavní ideou návrhu je jednoduchost, univerzálnost, nenápadnost a otevřenost. Variabilita rozhledny spočívá mimo jiné v možnosti sestavit stavbu z různého počtu základních jednotek, ale také v příležitosti komponovat “výhledy na míru” pomocí pootáčení jednotlivých modulů vůči sobě.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 61
František Novák

FA VUT Brno
Hodnocení:
Podrozhledna skládající se ze stožárů, samostatného vstupu a podzemní vyhlídky je umístěna pod kopec, a to paradoxně na jedno nejníže položených míst v Praze - Střelecký ostrov. Funguje na jednoduchém principu zlomu světla v čočkách a zrcadlech. Stejný princip nalezneme i v periskopu ponorky. Každý ze čtyř stožárů je opatřen třemi samostatnými periskopy, které jsou po pravidelných úsecích nainstalovány a zaostřeny na určitou část Prahy. Zorný úhel všech periskopů dohromady dosahuje 360°. Výška rozhledny je přímo závislá na nejbližší zástavbě a porostu. K překonání nejbližších vizuálních překážek je výška nejvyššího stožáru 60m nad úroveň terénu. Jednou z výhod je možnost návštěvy lidí se strachem z výšek či na invalidním vozíku.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 62
Michal Bílek

FUA TU Liberec
Hodnocení:
Půdorys evokuje tvar stromu, vyrůstající z ostrova Štvanice směrem k Hradu. Každá větev je zakončena platformou (květem) s vyhlídkovým balonem. Balony jsou vypouštěny do okolí do maximální výšky 60m. Řízené autopilotem poletují vzduchem. Rozhledna má tři části. Přístupovou lávku, platformy pro přistání a samotné vyhlídkové balony. Ty mají vnitřní nosnou konstrukci z lehkých kompozitních materiálů. Konstrukce je potažena vysoce odolnou nylonovou tkaninou. 3 otočné vrtulové elektromotory slouží k manévrování vzduchem. Dokáží se na kloubu otáčet o 360 stupňů. je bezpečně dokáže navést zpět do květu. Každý balon by tak unesl 1 osobu. Pro připoutání balonu k platformě je vespod balonu magnet, který zároveň vytváří těžiště a pomáhá vytvořit dokonalou stabilitu balonu.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 66
Nela Gottvaldová
Jan Stratílek
Karolína Mikitová

FA VUT Brno
Hodnocení:
Zajímavá megastruktura, která působí vtipně, ale současně ve své komplikované kompozici přináší řadu problémů /například ostré úhly, osvětlení, oslunění/.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Výstava architektonické soutěže

15. 3. 2012 – 13. 5. 2012

Výstava v Sále architektů Staroměstské radniceDo soutěže odevzdalo soutěžní návrh 67 soutěžních týmů. 3 návrhy byly ze soutěže vyloučeny pro nesplnění soutěžních podmínek.

Porota jednala a hlasovala v tomto složení:

Členové poroty nezávislí:
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš- předseda poroty
 • Akad. arch. David Vávra
 • Ing. arch. Jiří Hůrka


Řádní členové závislí:
 • Alena Řezníčková- MF Dnes a iDNES.cz, zástupce mediálního partnera
 • Ing. akad. arch. Václav Králíček- Útvar rozvoje hlavního města Prahy


Sekretář a přezkušovatel:
 • Ing. arch. Zdeněk Frey


Předsedou poroty byl jednohlasně zvolen:
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš


Stručné hodnocení celé soutěže:
Letošní ročník soutěže CENTRAL GROUP a.s. pro studenty architektury měl nosné zajímavé zadání a oslovil také nebývalý počet zájemců. Celková úroveň předložených projektů byla velmi dobrá, o čemž svědčí i fakt, že porotci je hodnotili celkem v pěti kolech. Téma rozhledny v Praze studenty evidentně zaujalo a je dobře, že si mohli sami zvolit místo, kde bude jejich věž stát: objevili tak pro nás i několik zajímavých lokalit. Poměrně dost soutěžících se také rozhodlo řešit téma netradičně. Místo klasické vertikály navrhovali vyhlídkové trasy, mobilní zařízení apod. Někteří se také rozhodli využít stávající dominanty – např. starý tovární komín – a adaptovat je pro nový účel. Také navrhované materiály byly různorodé: od dřeva, oceli, betonu nebo kamene až k plastům. Stylově návrhy opět tvořily pestrou mozaiku od minimalismu přes high-tech, dekonstruktivismus nebo organiku. Porota nakonec vybrala tři návrhy, které každý reprezentují trochu jiný přístup k danému tématu.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.