CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
 • jednokolová ideová anonymní architektonicko - urbanistická soutěž pro VŠ studenty oborů architektura a příbuzných oborů

 • ve spolupráci s mediálními partnery deníkem MF DNES
  a zpravodajským serverem iDNES.cz

Vyhlášení výsledků soutěže

První cena50.000 Kč
Soutěžní návrh č. 10
Pavel Fajfr
Aleš Kouřim
Tomáš Kroužil
Tomáš Kučera
FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Vítězný projekt představuje velmi potřebné propojení dvou vltavských břehů a ostrova Štvanice, přičemž jsou zde dvě úrovně - pochůzí střecha slouží jako výhled na panoráma Prahy z různých úhlů a spodní krytá chodba je využitá zároveň jako lineární expozice.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Druhá cena25.000 Kč
Soutěžní návrh č. 28
Bc. Martin Klicpera


FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Návrh vtipně využívá malou nezastavěnou parcelu v Templové ulici, kterou však správně nechává částečně volnou a výstavní program umísťuje do dramaticky členěné hmoty v úrovni pražských střech. Porota oceňuje řešení, kdy současný výtvarný názor vstupuje harmonicky do organismu historického města.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Třetí cena10.000 Kč
Soutěžní návrh č. 14
Šimon Brabec

VŠUP Praha
Hodnocení:
Návrh využívá potenciálu volné parcely v sousedství UP muzea, kterou částečně zastavuje deskovitým objektem s transparentními fasádami. Do Palachova náměstí se obrací jen úzkým průčelím s výhledem na Pražský hrad. Objekt citlivě ukončuje intimní prostor zahrady muzea a současně je svorníkem mezi historickými budovami.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Do soutěže odevzdalo soutěžní návrh 44 soutěžních týmů. 1 návrh byl ze soutěže vyloučen pro nesplnění soutěžních podmínek.Porota jednala a hlasovala v tomto složení:

Členové poroty nezávislí:
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš- předseda poroty
 • Akad. arch. David Vávra
 • Ing. arch. Jiří Hůrka


Řádní členové závislí:
 • Alena Řezníčková- MF Dnes a iDNES.cz, zástupce mediálního partnera
 • Ing. arch. Zdeněk Frey- Central Group, a.s.


Sekretář a přezkušovatel:
 • Ing. arch. Eva Koláčková


Předsedou poroty byl jednohlasně zvolen:
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš


Stručné hodnocení celé soutěže:
Soutěž přinesla celou škálu nejrůznějších přístupů v rozmanitých lokalitách, často i nečekaných, ale inspirativních. Mezi soutěžními návrhy se neobjevil žádný vyloženě nekvalitní. Soutěžící navíc volili řešení realizovatelná, vyhnuli se efektním, ale prázdným gestům. Vítězné návrhy reprezentují různé formy: na jedné straně využití volných exponovaných, ale i víceméně zapomenutých parcel v historickém jádru, na straně druhé stavba tubusové lávky propojující vltavské břehy a současně využívající možnosti netradičních výhledů. Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že studenty zvolené téma oslovilo. Letošní ročník soutěže hodnotí porota jako velmi dobrý.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.