CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
  • jednokolová ideová anonymní architektonicko - urbanistická soutěž pro VŠ studenty oborů architektura a příbuzných oborů

  • ve spolupráci s mediálními partnery, deníkem MF DNES a zpravodajským serverem iDNES.cz

Vyhlášení výsledků soutěže

První cena50.000 Kč
Soutěžní návrh č. 1
Zuzana Pelikánová
Denisa Annová
Veronika Rehortová
FS VUT Brno
Hodnocení:
Tetragon představuje promyšlený návrh seriozního domu umístěného do vltavské nivy. Jeho subtilní vertikála tvoří kontrapunkt k horizontálním liniím údolí. Svěží architektonická forma superkonstrukce s vloženými kontejnery vytváří prostor pro atraktivní řešení atypických bytů. Jediné, co lze domu vyčíst, je principiální nehospodárnost a tím i rozpor s ekologickým trendem doby. Výtvarné zpracování návrhu je velmi kvalitní a propracované.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Druhá cena25.000 Kč
Soutěžní návrh č. 4
Lucie Burešová
Jiří Mika
Tomáš Tomsa
FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Návrh řeší s nadsázkou bolavé místo našich mnohdy nezajímavých sídlišť, a to ztrátu jedinečnosti a absenci dominanty. Do hradby „bohnického betonu“ přináší autor vzrušivou šroubovici, která se vyvrtává ze země a míří křížovou cestou do nebe. I když obdobná ironická upozornění již dějiny architektury znají, přesto si myslíme, že do studentské soutěže takové návrhy patří. Dům s názvem „Cesta z města“ má přesvědčivé grafické zpracování a porotu rozjitřila i vtipná a výstižná textová část.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Třetí cena10.000 Kč
Soutěžní návrh č. 8
Lenka Milerová
Vojtěch Tecl

FA ČVUT Praha, VŠUP Praha
Hodnocení:
Návrh je především gestem, nepostrádá však podmanivost navzdory obřímu měřítku deskových domů, které vytvářejí na horizontu Prahy bílou barieru, zčásti vyplněnou bytovými jednotkami. Jakkoli jde o utopii, má svůj symbolický význam a nutí k přemýšlení. Dispoziční řešení bytů je na vysoké úrovni, vytknout lze chybějící schodiště v jednotlivých sekcích. Lapidární grafické vyjádření je přesvědčivé.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Do soutěže odevzdalo soutěžní návrh 11 soutěžních týmů. 4 návrhy byly ze soutěže vyloučeny pro nesplnění soutěžních podmínek.Porota jednala a hlasovala v tomto složení:

Členové poroty nezávislí:
  • Ing. arch. Zdeněk Lukeš- předseda poroty
  • Akad. arch. David Vávra
  • Ing. arch. Luděk Jasiok


Řádní členové závislí:
  • PhDr. Alena Řezníčková (MF Dnes a iDNES.cz, zástupce mediálního partnera)
  • Ing. arch. Zdeněk Frey (zástupce Central Group, a.s.)


Sekretář soutěže
  • Ing. arch. Eva Koláčková


Přezkušovatel soutěžních návrhů
  • Ing. arch. Petr Veverka


Předsedou poroty byl již na ustavujícím zasedání poroty jednohlasně zvolen
  • Ing. arch. Zdeněk Lukeš


Stručné hodnocení celé soutěže:
Porota byla zklamána vysokým procentem návrhů, které nerespektovaly zadání a umístily svou studii do zapovězeného území - ochranné pásmo PPR. U žádného z vyřazených návrhů porota nenalezla takový podnět, který by tento přístup ospravedlňoval, proto nebyl ani jeden z těchto návrhů hodnocen, byť mimo soutěž. Na druhou stranu porota oceňuje, že se řada soutěžících nebála pojmout téma jako odvážný koncept, třeba i nereálný, o to však silnější. Bohužel ne všechny návrhy dokumentují svůj záměr v širších urbanistických souvislostech. Vítězný návrh nicméně splňuje veškeré požadavky a je reálný. Letošní ročník soutěže hodnotí porota jako inspirativní.
CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.