CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
  • jednokolová ideová anonymní architektonicko - urbanistická soutěž pro VŠ studenty oborů architektura a příbuzných oborů

  • ve spolupráci s mediálními partnery, deníkem MF DNES a zpravodajským serverem iDNES.cz

Vyhlášení výsledků soutěže

Soutěžní návrh č. 10
Dominik Petr
Adam Preisler


FA ČVUT Praha
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 2
Vojtěch Slavík


FS ČVUT Praha
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 3
Zdeněk Modlitba
Petr Kousal


FS VUT Brno
Hodnocení:
Porota shledala návrh formálním jak z hlediska urbanismu, tak z hlediska tvarosloví a estetiky. Návrh není komplexně řešen, jedná se spíše o nástin koncepce. Porotu nezaujal ani po grafické stránce.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 6
Petr Šuma
Aleš Kouřim
Pavel Fajfr
Tomáš Kroužil

FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Pokus o vytvoření urbánního těžiště, které ale není vhodné pro bytovou výstavbu. Nápad s rozříznutou strukturou je zajímavý, ale rastr ulic starého města na skleněném průčelí je čirý formalismus.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Soutěžní návrh č. 7
Monika Rafajová
Tereza Keilová


FA ČVUT Praha
Obrazový materiál k návrhu:
    

Do soutěže odevzdalo soutěžní návrh 11 soutěžních týmů. 4 návrhy byly ze soutěže vyloučeny pro nesplnění soutěžních podmínek.Porota jednala a hlasovala v tomto složení:

Členové poroty nezávislí:
  • Ing. arch. Zdeněk Lukeš- předseda poroty
  • Akad. arch. David Vávra
  • Ing. arch. Luděk Jasiok


Řádní členové závislí:
  • PhDr. Alena Řezníčková (MF Dnes a iDNES.cz, zástupce mediálního partnera)
  • Ing. arch. Zdeněk Frey (zástupce Central Group, a.s.)


Sekretář soutěže
  • Ing. arch. Eva Koláčková


Přezkušovatel soutěžních návrhů
  • Ing. arch. Petr Veverka


Předsedou poroty byl již na ustavujícím zasedání poroty jednohlasně zvolen
  • Ing. arch. Zdeněk Lukeš


Stručné hodnocení celé soutěže:
Porota byla zklamána vysokým procentem návrhů, které nerespektovaly zadání a umístily svou studii do zapovězeného území - ochranné pásmo PPR. U žádného z vyřazených návrhů porota nenalezla takový podnět, který by tento přístup ospravedlňoval, proto nebyl ani jeden z těchto návrhů hodnocen, byť mimo soutěž. Na druhou stranu porota oceňuje, že se řada soutěžících nebála pojmout téma jako odvážný koncept, třeba i nereálný, o to však silnější. Bohužel ne všechny návrhy dokumentují svůj záměr v širších urbanistických souvislostech. Vítězný návrh nicméně splňuje veškeré požadavky a je reálný. Letošní ročník soutěže hodnotí porota jako inspirativní.
CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.