CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Studentská architektonická soutěž

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Související odkazy:


Máme největší výběr financování na českém trhu nového bydlení. Po podpisu smlouvy zaplatíte jen minimální zálohu a na zbývající část ceny můžete využít hypoteční úvěr nebo Individuální financování. Jako jediný developer na trhu umožňujeme klientům užívání dokončených bytů a rodinných domů již před úhradou celé kupní ceny.


3 TYPY FINANCOVÁNÍ:
ZÁKLADNÍ FINANCOVÁNÍ
50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
do 95 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
5 % do 7 dnů před stanoveným termínem pro předání (u dokončených bytů ve stavu dokončený do finální podoby do 30 dnů od podpisu smlouvy).
INDIVIDUÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
dalších min. 10 % nejpozději do předání dokončeného bytu
zbývající část ceny kdykoliv podle volby klienta až do 12 měsíců od předání dokončeného bytu

Individuální financování Vám tak umožňuje dořešit finanční záležitosti (např. prodej stávající nemovitosti, vypořádání vztahů mezi manželi po rozvodu nebo vztahů mezi společníky při prodeji firmy, dořešení dědického řízení apod.).

ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ
50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
zbývající část ceny z úvěru v dohodnutých splátkách

Naši hypoteční specialisté poskytují konzultace zcela zdarma a jsou k dispozici v průběhu celého procesu.

Díky úzké spolupráci s největšími bankovními ústavy nabízíme všem klientům ty nejvýhodnější úrokové sazby. Financováním nemovitostí ve vlastních projektech je zajištěn soulad smluvních ujednání úvěrové smlouvy a smlouvy na vybraný byt nebo dům.

S hypotékou od CENTRAL GROUP prostě půjde vše bez zbytečných komplikací a starostí.6 VÝHOD HYPOTÉKY CENTRAL GROUP

  Úspora peněz a času

  Nejvýhodnější úrokové sazby od největších spolupracujících bank

  Ukončení smlouvy v případě neschválení hypotečního úvěru bez jakýchkoliv sankcí

  Zajištění souladu smlouvy s CENTRAL GROUP a úvěrové smlouvy

  Zajištění plnění všech povinností plynoucích ze smlouvy ve sjednaných termínech

  Čerpání hypotéky bez starostí


Dokončením se rozumí stav, kdy bude k příslušnému stavebnímu úřadu podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu na bytový dům.

Dokončením do finální podoby se rozumí stav, kdy v bytě budou osazeny vnitřní dveře a položeny podlahové krytiny.

Uváděné ceny jsou platné při volbě tzv. Základního financování. V případě, že klient zvolí tzv. Úvěrové financování nebo Individuální financování, může být kupní cena vyšší z důvodu, že v ní budou zohledněny zvýšené náklady na administrativní přípravu zajištění úvěru klienta prostřednictvím zástavního práva a riziko CENTRAL GROUP související se zatížením nemovitosti zástavním právem za účelem zajištění úvěru klienta anebo z důvodu zohlednění rizika a zvýšených nákladů na straně CENTRAL GROUP spojených s tím, že nemovitost bude klientovi předána k užívání dříve, než k ní nabude vlastnické právo.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

© Copyright 2017 CENTRAL GROUP a. s.