Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Související odkazy:


CENTRAL GROUP nabízí největší výběr financování na českém trhu nového bydlení. Klient po podpisu smlouvy zaplatí jen minimální zálohu. Na zbývající část ceny může využít hypoteční úvěr nebo Individuální financování. CENTRAL GROUP umožňuje za stanovených podmínek jako jediný developer na trhu svým klientům užívání dokončených bytů a rodinných domů již před úhradou celé kupní ceny. Navíc, každý má možnost pro svoji maximální jistotu a bezpečnost využít notářskou úschovu na složené finanční prostředky.


Pro koupi domu si klient může vybrat mezi třemi typy financování:
ZÁKLADNÍ FINANCOVÁNÍ
50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
do 95 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
5 % do 7 dnů před stanoveným termínem pro předání
INDIVIDUÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
dalších min. 10 % nejpozději do předání dokončeného bytu
zbývající část ceny kdykoliv podle volby klienta až do 12 měsíců od předání dokončeného domu

Velmi oblíbeným typem financování, který volí zhruba třetina klientů, je individuální financování. Stačí zaplatit jen minimální zálohu z ceny a zbytek až do 1 roku od předání dokončeného bytu nebo rodinného domu. Tuto formu financování navíc klient může zkombinovat s hypotečním úvěrem, kterým je možné zbývající část platby uhradit. Individuální financování tak umožňuje klientovi dořešit jeho finanční záležitosti (např. prodej stávající nemovitosti, vypořádání vztahů mezi manželi po rozvodu nebo vztahů mezi společníky při prodeji firmy, dořešení dědického řízení apod.).

ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ
50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
zbývající část ceny z úvěru v dohodnutých splátkách

Přímo v sídle společnosti CENTRAL GROUP působí hypoteční specialisté, kteří zájemcům poskytují konzultace zcela zdarma. Vše tak klienti řeší na jednom místě. Hypoteční specialisté jsou klientům k dispozici v průběhu celého procesu – od porovnání nabídek jednotlivých bank, podpisu žádosti o hypotéku až po následné čerpání. Klientům jsou nadále k dispozici i v průběhu splácení pro případné dotazy či změny týkající se uzavřené hypotéky.

Díky úzké spolupráci s největšími bankovními ústavy jsou schopni nabídnout všem klientům ty nejvýhodnější úrokové sazby. V rámci předjednaných benefitů navíc klienti bance nehradí některé standardně účtované poplatky. Tím, že se hypoteční specialisté CENTRAL GROUP zaměřují výhradně na financování nemovitostí ve vlastních projektech, je plně zajištěn soulad smluvních ujednání úvěrové smlouvy a smlouvy na vybraný byt nebo dům. Je také zajištěno včasné plnění všech termínů a v konečné fázi hladké čerpání hypotéky a s tím spojené rychlejší předání nemovitosti klientům. Jinými slovy, s hypotékou od CENTRAL GROUP půjde vše bez zbytečných komplikací a starostí.Hlavní výhody hypotečních konzultací CENTRAL GROUP

  Úspora peněz a času

  Nejvýhodnější úrokové sazby od největších spolupracujících bank

  Ukončení smlovy v případě neschválení hypotečního úvěru bez jakýchkoliv sankcí

  Zajištění souladu smlouvy s CENTRAL GROUP a úvěrové smlouvy

  Zajištění plnění všech povinností plynoucích ze smlouvy ve sjednaných termínech

  Čerpání hypotéky bez starostí


Uváděné ceny jsou platné při volbě tzv. Základního financování. V případě, že klient zvolí tzv. Úvěrové financování nebo Individuální financování, může být kupní cena vyšší z důvodu, že v ní budou zohledněny zvýšené náklady na administrativní přípravu zajištění úvěru klienta prostřednictvím zástavního práva a riziko CENTRAL GROUP související se zatížením nemovitosti zástavním právem za účelem zajištění úvěru klienta anebo z důvodu zohlednění rizika a zvýšených nákladů na straně CENTRAL GROUP spojených s tím, že nemovitost bude klientovi předána k užívání dříve, než k ní nabude vlastnické právo.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

© Copyright 2017 CENTRAL GROUP a. s.