CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Anketa: Zásoba a prodej bytů

4.3.2015, E15
1. Kdy podle vás dojdou novostavby? 2. Co je podle vás příčinou vyšší poptávky než nabídky? 3. Jakou část bytů prodáváte z "papíru"?

Evžen Korec předseda představenstva EKOSPOL, a. s.
1. Nové byty z nabídky určitě úplně nezmizí, ale bude jich méně. Na celou situaci tak nakonec doplatí hlavně kupující, protože nedostatek nových bytů povede k jejich zdražení. Tím se výrazně sníží dostupnost bydlení a pro tisíce rodin se vlastní bydlení stane nedosažitelným snem.

2. Největší komplikace působí český unikát – třístupňový povolovací proces, který je dalším důkazem legislativního Kocourkova panujícího v ČR. Česko má nejsložitější stavební právo z celé EU. Problémem jsou nejen neúměrně dlouhé lhůty, které navíc úřady často ani nedodržují, ale také možnost kohokoli stavební záměr napadnout a jeho realizaci tím oddálit.

3. Ekospol nemá v nabídce žádné hotové byty, protože je vyprodá dlouho před kolaudací. Většinu bytů prodáme do dokončení hrubé stavby.

Naďa Ptáčková, generální ředitelka, Skanska Reality
1. Zatímco v roce 2010 bylo v Praze v nabídce 8724 nových bytů a poptávka byla 3300 bytů, v loňském roce bylo v nabídce 5800 bytů a poptávka byla sedm tisíc bytů. Pomalu se začínáme dostávat do fáze, kdy průměrná roční poptávka převyšuje nabídku, a proto lze očekávat nárůst cen nových nemovitostí. Ohledně nabídky doufáme, že bude politická vůle podporovat například rekultivaci a přetváření starých, nevyužívaných brownfieldů.

2. Málo projektů ve fázi projednávání z důvodu nejasností s územním plánem, pražskými stavebními předpisy, stavebními uzávěrami.

3. Aktuálně máme v nabídce jeden dokončený byt. Téměř všechny naše byty již prodáváme na papíře či ve stadiu rozestavěnosti. Jako příklad můžeme uvést bytový dům Rarach v Praze v Modřanech. Jeho prodej jsme zahájili loni v září a za pět měsíců jsme prodali 50 bytů ze 121 nabízených.

Dušan Kunovský, předseda představenstva, Central Group
1. Nám byty jen tak nedojdou. V současnosti máme v prodeji 559 bytů, na jaře připravujeme do nabídky dalších nejméně 500, všechny již stavíme nebo jsou dokončeny a připraveny k nastěhování. Rozpracovány máme navíc desítky dalších projektů.

2. Je to jednoznačně postoj některých městských částí, které se staví a priori proti jakékoli výstavbě a rozvoji. A to není správné. Město bez rozvoje, kterým se Praha pomalu stává, stagnuje a postupně začne upadat. Samozřejmě že současná situace, kdy městské části obsadili v řadě případů aktivisté, kteří bojují proti všem, je reakcí na určité excesy vedení města z minulosti. Je to vlastně jen vychýlení kyvadla na druhou stanu.

3. Zásadně prodáváme jen byty, které mají pravomocné stavební povolení a jsou již ve výstavbě. Exkluzivní projekty, jako například Rezidence Park Nikolajka, prodáváme kompletně dokončené k okamžitému nastěhování.

Vladimír Dvořák, jednatel, YIT Stavo
1. Výstavbu nových bytových projektů by mohlo zpomalit a prodražit zrušení Pražských stavebních předpisů. Otázkou ovšem zůstává, jak budou developeři reagovat na vzrůstající poptávku, která je spojená s nízkými sazbami hypotečních úvěrů a pozitivní náladou ve společnosti. Tento tlak naopak může vyvolat další zvýšení nabídky nových rezidenčních projektů.

2. Vidím dva hlavní důvody, a to zvyšování cen nabízených akvizičních příležitostí a zároveň nefunkčnost Pražských stavebních předpisů, kvůli kterým nemohou developeři reagovat na rostoucí poptávku rozšířením své nabídky.

3. Nedávno jsme zkolaudovali projekt Green Motol s celkem 137 byty, v němž zbývají volné už jen poslední dvě bytové jednotky. A poslední etapu projektu Hyacint Modřany s 82 byty jsme vyprodali ještě před její kolaudací.

Martin Svoboda, ředitel, JRD
1. Byty nedojdou, ale bude jich méně a bude to mít vliv na jejich cenu. Logicky se sníží převis nabídky nad poptávkou a ceny porostou. Ve svém důsledku na to doplatí opět především zákazník.

2. Vliv na to mají především neustálé změny pražských předpisů. Nelze si také nepovšimnout, že se proces povolování bytů změnou politického uskupení v některých městských částech téměř zastavil.

3. Zkolaudované projekty máme zcela vyprodané. V těch právě dokončovaných – druhé etapě Ecocity Malešice a dvou domech projektu Park Hloubětín – zbývá posledních šest volných bytů, které jsou však již předběžně rezervované.

Peter Višňovský, ředitel, RK Lexxus
1. Letošní rok bude v tomto směru kritický. V důsledku nejasností ohledně Pražských stavebních předpisů je již dnes na realitním trhu nedostatek nových bytů a vzhledem k časové náročnosti jejich přípravy se situace bude velmi pravděpodobně zhoršovat. Výsledkem bude neúměrný tlak na prodejní ceny, protože na trhu sice existuje vysoká poptávka, ale produkce nových bytů je uměle omezená. V Praze se připravuje nemalé množství projektů, ale vůle či schopnost stavebních úřadů tyto projekty povolovat je mizivá. Příčina je tedy jednoznačná.

2. Stavební projekty se v Praze běžně připravují pět až deset let a časté změny legislativy mohou už tak dlouhý proces prodloužit nad únosnou míru. Politikům bych doporučil, aby dali politiku stranou, což je zřejmě velmi těžký úkol. Bylo by dobré, aby si všechny zainteresované strany uvědomily, že rozvoj města nelze zastavit. Aktuální snahy některých stran o jeho zakonzervování se v následujícím období negativně projeví.

3. V naší nabídce se aktuálně nachází přibližně 1100 bytů, z toho je dokončených zhruba 180. Předpokládáme, že téměř všechny dokončené byty vyprodáme v průběhu letošního roku.

Marcel Soural, ředitel, Trigema
1. Záleží na tom, jak budou úřady k novým developerským projektům dále přistupovat, a samozřejmě rovněž na tom, podle jakých pravidel se bude moci dále v Praze stavět. Velkou roli pak samozřejmě hraje i další vývoj poptávky po novém bydlení, cena peněz vyjádřená výší úrokových sazeb, celková ekonomická kondice Česka a další hlediska. Nicméně klíčové je, aby byla v Praze co nejdříve odstraněna skrytá stavební uzávěra, tedy aby byla povolena platnost Pražských stavebních předpisů a odstraněna neochota stále většího počtu městských částí povolovat stavby nových bytů.

2. Do procesu příprav jednotlivých developerských projektů zasahují čím dál více jednotlivé úřady. Snižování počtu dostupných bytů zaznamenáváme s jistými výkyvy již od roku 2012. To je paradoxní úkaz, kdy neochota úřadů povolovat nové byty vede k jejich zdražování, což je v rozporu s očekáváním většiny veřejnosti, která si chce pořídit nové bydlení.

3. Naše projekty často doprodáme ještě před kolaudací. Stalo se to například u první fáze projektu Smart Byty na konci minulého roku. Poslední etapu projektu 2Barevné Letňany jsme vloni na jaře vyprodali po šesti měsících od jeho kolaudace. Takže v nabídce nemáme žádný hotový nebo zkolaudovaný byt. Všechny námi nabízené byty jsou dnes ve fázi realizace.
Zdroj:
Vyšlo 4.3.2016 v E15

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.