CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Polemika: Má se omezit právo připomínkovat stavby? ANO

7.6.2017, Hospodářské noviny – Jediný, kdo nově nebude do stavebního řízení opakovaně zasahovat, jsou různé ekologické spolky často z druhého konce republiky.
Novela má odstranit legislativní nonsens, kdy jsou zájmy skupin nadřazeny právu vlastníka pozemku.
Nikdo přitom nechce bránit lidem z okolí, aby se k výstavbě vyjadřovali.

Novelou stavebního zákona, kterou dnes začne projednávat Senát, by ekologičtí aktivisté mohli přijít o část své neúměrně velké moci. Proto nyní tolik křičí a zaštiťují se lidskými právy. Požadavky často velmi úzké skupinky aktivistů jsou dnes mnohdy prosazovány na úkor mlčící většiny.

Novela stavebního zákona má odstranit legislativní nonsens, kdy jsou zájmy nejrůznějších skupin nadřazeny právu vlastníka pozemku. Nikdo přitom nechce bránit lidem z okolí, aby se k výstavbě vyjadřovali. Novela pouze zamezuje účelově založeným ekologickým spolkům v průtazích a vyděračských praktikách u staveb, které žádný vliv na životní prostředí nemají a které jsou často ve veřejném zájmu.

Ekologové komplikují život i tam, kde o přírodu nejde

Je dobré uvést si to na příkladu. Jestliže bude vznikat jakýkoliv dům nebo třeba obchvat, budou se moci majitelé okolních nemovitostí i nadále bez omezení vyjadřovat. Jediný, kdo nově nebude do řízení opakovaně zasahovat, jsou různé ekologické spolky často z druhého konce republiky. A zřejmě se obávají, že by tak mohly přijít o svůj vliv. Už jim totiž nebude stačit sehnat tři lidi, kteří s přírodou přišli do styku maximálně na odpolední procházce.

Dnes to totiž přesně tak funguje. Například: přestože podle zjišťovacího řízení nemá stavba obchvatu významný vliv na životní prostředí a není nutné ji posuzovat v rámci procesu EIA, tyto ekologické spolky se i zde na stavební řízení přisají a do roztrhání těla a často ze stejných důvodů opakovaně blokují a blokují. Nezajímá je, že jejich přehnaná ochrana často na dlouhá léta znepříjemní život stovkám a tisícům obyvatel. Ať už těm, kteří se nedočkají obchvatu a musí i nadále s obavami přecházet frekventovanou silnici cestou do školy, nebo těm, kteří kvůli nedostatku bytů nedosáhnou na vlastní bydlení. Novela zákona by tohle vyřešila. Ekologické spolky by totiž jen těžko mezi místními hledaly spojence, a nemohly by tak stavby brzdit.

Dělejme to stejně jako v Německu, Rakousku či Polsku

Jsem přesvědčen o tom, že znění schválené Poslaneckou sněmovnou výrazně přispěje ke zkrácení zcela neúměrné a paralyzující délky povolování výstavby, aniž by nad rámec běžný v Evropské unii omezilo práva veřejnosti účastnit se stavebního řízení. Nebo se snad stále chceme přetahovat o 130. příčku v žebříčku Světové banky ohledně délky stavebního řízení s Papuou-Novou Guineou a Vanuatu? Neměli bychom se náhodou porovnávat s vyspělým Rakouskem a Německem? Myslím, že měli.

I tak vyspělé sousední demokratické země, jako je Německo, Rakousko, ale třeba i Polsko, totiž v rámci pravidel stavebního řízení ekologickým spolkům umožňují vstup jen tam, kde má jejich působení opodstatnění, tedy do řízení o vlivu stavby na životní prostředí. A zjevně to funguje bez problémů a bez jakéhokoliv narušení demokracie.

Je zřejmé, že původní úmysl současného zákona, který chtěl v dobré víře překonat důsledky předchozího politického režimu a otevřít rozhodovací procesy širší veřejnosti, se obrátil proti věci samé. Nyní jsme totiž v situaci, kdy jsou výrazně potlačována práva vlastníků pozemků, kteří ačkoliv postupují zcela v souladu s územním plánem, musí čelit opakovaným námitkám a odvoláním nejrůznějších ekologických spolků, a to přesto, že odpovědný orgán veřejné správy v rámci zjišťovacího řízení již jednou rozhodl, že stavba nijak neovlivní životní prostředí. Za ochranou přírody a krajiny se navíc často skrývají finanční nebo osobní ideologické zájmy.

Dušan Kunovský
předseda představenstva
Central Group, a. s.Zdroj:
Vyšlo 7.6.2017 v Hospodářské noviny

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.