CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Studentská architektonická soutěž
Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Anketa E15: Vládní krize začíná ovlivňovat naše podnikání, shodují se podnikatelé

12.5.2017, e15.cz - Politická stabilita, kterou doposud investoři i podnikatelé pokládali za největší devízu české ekonomiky, je už druhým týdnem minulostí. Tvrdí to oslovení podnikatelé v anketě.

Vládní krize se v domácím byznysu zatím nestačila zásadněji projevit. Vzbudila však obavy, že akceschopnost politiky zaměstnané sama sebou utrpí a stát přestane být pro firmy spolehlivým partnerem.

Jednání o státních zakázkách se tak mohou podle hlasů z podnikatelských kruhů při-nejmenším protáhnout. První obětí zatuhlé vlády by se tak mohly stát třeba firmy spolupracující na infrastrukturních projektech. Zpoždění může nabrat i tvorba vládních koncepcí sloužící mnohým firmám jako vodítko pro obchod. Konečně pro investory jsou politické šarvátky signálem, aby se nad svými záměry raději znovu zamysleli.

V anketě jsme proto položili představitelům českých firem následující otázky

1) Ovlivňuje vládní krize váš byznys? Jak?

2) Kdyby nejistota trvala déle, jak by se projevovala ve vašem podnikání?

Viliam Sivek, generální ředitel a majitel Sivek Hotels

O jaké krizi mluvíte? Vládní? vždytˇse to u nás hádá víc než čtvrt století? Já se starám o byznys a jsem si vědom toho, že mám odpovědnost ke svým spolupracovníkům a tak tato kašpárkovská vystoupení sleduji opravdu velmi vzdáleně.

Jinak si jsem téměř jist, že kdyby ta "nekonečná komedie" trvala dlouho, tak to cestovnímu ruchu uškodí. Je období přípravy rozpočtu a zde může nastat problém v přidělování finančních prostředků, které jsou určeny na podporu cestovního ruchu na celostátní nebo krajské úrovni.

Michaela Tomášková, výkonná ředitelka CENTRAL GROUP

1) Našemu podnikání prospívá v obecné rovině dobrá nálada a optimismus veřejnosti ohledně budoucnosti, a tudíž i chuť investovat do nového bydlení. Politická nestabilita, která by mohla dopadat na ekonomiku, a tím i na očekávání veřejnosti, samozřejmě není výhodná pro nikoho. Na druhou stranu současná vládní krize asi není toho druhu, že by veřejnost nějakým zásadním způsobem znejistěla. Volby jsou ať již v řádném nebo mimořádném termínu v podstatě za dveřmi.

2) Jak by ale vládní krize mohla konkrétně dopadnout na naše odvětví, je případné předčasné rozpuštění sněmovny. Například v senátu totiž aktuálně leží novela stavebního zákona, která má ambici zkrátit povolovací proces, jež je v Česku skoro nejdelší na světě. Pokud by senát novelu vrátil sněmovně a ta by v důsledku krize již neexistovala, pak by všechna práce na novela zřejmě vyšla vniveč. Na druhou stranu současná situaci asi nebude přát nějakému urychlenému projednávání novely zákona o ČNB, která by ve svém důsledku mohla dále zpřísnit podmínky hypoték. A to je pro zájemce o bydlení určitě dobrá zpráva.

Tomáš Bílek, generální ředitel společnosti Hochtief CZ:

1) Každá vládní krize ovlivňuje náš byznys, protože jsou paralyzována a odkládána rozhodnutí o přípravě projektů a tendrech ve státním sektoru. Zvyšuje se tím nejistota i u privátních investorů, a tudíž i oni zvažují svá investiční rozhodnutí.

2) Pokud bude vládní krize dlouhá, tak plynule přejde do přípravy voleb a dojde tak k dlouhotrvajícímu zpomalení investičních akcí ve státním sektoru a tedy i poklesu objemu stavební zakázky.

Ondřej Švrček, spolumajitel společnosti Neogenia:

1) Shodou okolností jsme byli ve stádiu přípravy projektů na krajské úrovni nebo s ministerstvům podléhajícími úřady, takže očekáváme, že se jednání mohou zpomalit. Zatím však žádný efekt nepociťujeme.

2) Na úrovni samospráv by byl dopad minimální, bavíme-li se o výběrových řízeních v rámci celorepublikových smart city projektů, zde můžeme očekávat určité turbulence - především průtahy při vyjednávání a ladění projektů. S ohledem na to, že zároveň vedeme diskuzi o budoucnosti českých chytrých měst, vždy jsme závislí na tom, nakolik má ministerstvo silný mandát a prioritu se tématu věnovat. V případě vládních problémů se dá očekávat, že priorita bude logicky klesat.

Peter Köhler, spolumajitel a CEO Leo Express

1) Bohužel se stávající situací ještě protáhne dlouhodobá rozhodovací paralýza Ministerstva dopravy. Ministerstvo musí připravit soutěže, musí se postavit čtvrtému železničnímu balíčku nedávno schválenému EU, dále harmonogramu liberalizace železnice, autonomním technologiím a možnostem v oblasti sdílených ekonomik. Stále platí zastaralý a nekoncepční silniční zákon a zákon o dráze, rovněž nejsou vyřešeny překážky k soutěžím a podobně

2) Hrozí nebezpečí, že současná vládní krize může fungovat jako omluva pro zastavení procesu otevřené a transparentní železnice a obecně veřejné dopravy. Rozvoj dopravy je podmínka rozvoje hospodářství. Současně investoři v LEO Express chtějí vidět růst, a pokud ho nenajdeme v České republice, najdeme ho v zahraničí."

Vlastislav bříza mladší, šéf Koh-i-noor Hardtmuth

1) Vládní krize zatím náš byznys neovlivňuje, nepočítám-li občasné dotazy našich zahraničních partnerů, zdali se u nás neděje něco nepredikovatelného

2) Nedojde-li k nějaké fatální akceleraci, například ve formě státního převratu, což nepředpokládám, pak neočekávám do jejího ukončení v řádu jednotek týdnů žádný zásadní vliv na naše podniky.

Jiří Hlavatý, generální ředitel a majitel Juta

1) Neovlivňuje. Ptal jsem se ostatně několika obchodníků z branže pohybujících se po Evropě na jejich názor na současnou politickou krizi a všichni mi odpověděli, že o ničem nevědí.

2) Nepředpokládám, aby obchody Juty byly ohroženy, muselo by se jednat o větší krizi. Zatím si jde byznys stále svojí vlastní cestou.

David Dvorský, majitel a ředitel školy jazyků Glossa

1) V tuto chvíli ovlivňuje naše podnikání vládní krize jen nepřímo. Vláda připravuje koncepci jazykového vzdělávání na příští roky, k níž se vyjadřuje i Asociace jazykových škol. Snažíme se, aby si vláda uvědomila, že pro rozvoj jazykových kompetencí našich občanů jsou soukromé jazykové školy přinejmenším stejně důležité, jako veřejné školství, možná i důležitější, protože naše práce v mnohém kompenzuje nedostatky jazykové výuky na školách.

2) V současné situaci hrozí, že se vláda nebude podobným dlouhodobým koncepčním otázkám věnovat tak, jak jsme předpokládali. Pokud by nejistota trvala déle, mohla by se projevit i v realizaci veřejných zakázek na jazykové vzdělávání. To by bylo nepříjemné jak pro nás jakožto dodavatele, tak pro úřady, pro které je podpora v mezinárodní komunikaci zaměstnanců nepochybně velmi důležitá.

Marie Petrovová, ředitelka EDUA Group, s.r.o.

1) Vládní krize byznys vzdělávací skupiny EDUA Group nijak neovlivňuje. Naše vzdělávací služby poskytujeme jak soukromým společnostem, institucím veřejné správy, tak jednotlivým studentům od malých dětí, přes žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, až po dospělé a seniory. Poptávka po vzdělávání zde bude vždy, bez ohledu na politickou situaci.

2) Vzhledem k tomu, že náš byznys není závislý politice, tak nijak. Naše vzdělávací aktivity poskytujeme napřímo do segmentů B2B a B2C, tedy přímo koncovým zákazníkům napříč celou Českou republikou.

Jiří Halbrštát, manažer náboru ManpowerGroup

1) Sledování této reality show v pracovní době na sociálních sítích a sdílení karikatur politických lídrů snižuje produktivitu zaměstnanců.

2) V Parlamentu je nyní důležitá novela zákona o zaměstnanosti, která má upřesnit fungování personálních agentur a omezit nekalé praktiky některých pracovních zprostředkovatelů. Doufáme, že nedojde k jejímu zaseknutí v důsledku politických otřesů a jiných priorit legislativců.

Ladislav Verner, majitel Soma

1) Musíte se ptát, jaký byznys? Pokud jste pouhý subdodavatel, tak vaše zahraniční matka vládní krize vítá. Je předpoklad, že hospodářství ČR nebude prosperovat a cena práce operátorů nebude určitě růst. Pro byznys českých firem s vlastními finálními výrobky vysoké přidané hodnoty lidského umu (Soma), kterých je v ČR jako šafránu, to má značný vliv, neboť to nastoluje u investorů otázku – může být výrobek kvalitní (přestože se tak jeví), když se tam chovají jako v kocourkově?

2) Čím déle, a především častěji takovéto tanečky v ČR přicházejí (kuponová privatizace, tunelování, opoziční smlouva, korupce) tím se snižuje i kredit takovýchto českých výrobků ve světě. A čím blíže cílové destinace k ČR, tím silněji.

Evžen Korec, majitel Ekospol

1) Vládní krize odvádí pozornost od řešení zásadních problémů, což pro nás konkrétně znamená, že se legislativní Kocourkov panující v českém stavebnictví opět dostává na vedlejší kolej zájmu politiků. Řešení problému povolování staveb, které je v Česku nejsložitější ze zemí EU, se tak opět bohužel odkládá na neurčito.

2) Jakékoliv protahování současných zbytečných politických půtek znamená, že se bude dlouhotrvající agónie českého stavebnictví jenom prodlužovat. Na to doplácí nejen stavaři a developeři, ale také všichni zájemci o nové bydlení.
Zdroj:
Vyšlo 12.5.2017 v e15.cz

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2018 CENTRAL GROUP a. s.