CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Praha se představí s Brnem a Ostravou na veletrhu MIPIM v Cannes

13.3.2017, prazskenoviny.cz - Praha bude poprvé v historii s Brnem a Ostravou ve společné expozici tří největších českých měst na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí v Cannes.

Hlavní město patří na prestižním veletrhu, jehož brány se v Cannes otevřou 14. března, k již tradičním vystavovatelům. Vůbec poprvé v historii MIPIMu se však představí ve společné expozici s názvem Czech Cities, kterou s Prahou bude sdílet ještě Brno a Ostrava. Stejně jako uvedená dvě další česká města bude Praha na veletrhu zastoupena na nejvyšší úrovni: v jeho čele bude primátorka Adriana Krnáčová. Za klíčové téma své letošní prezentace považuje Praha transformační plochy a možnosti investic, které se na nich nabízejí, aby se tyto plochy mohly proměnit v nové, atraktivní městské čtvrti.

Zastoupení tří největších českých měst na nejvyšší úrovni bude důstojnou pozvánkou pro velké množství odborníků: investory, zástupce evropských měst a celých regionů, bank, finančních institucí i dalších významných hráčů světového realitního a investičního trhu.

Vedle investičních vizí a projektů budou města společně prezentovat také českou sílu partnerství a spolupráce, která dává výborné předpoklady pro úspěšné podnikání v České republice. Investoři tak budou mít možnost získat ucelený přehled o celé ČR a investičních příležitostech v Praze, Brně a Ostravě. Společná expozice, v níž má každé město svou vlastní část pro jednání, bude mít plochu 253 m2.

Představí se v ní také partneři, jejichž působení v České republice ilustruje kvalitu tuzemského investičního prostředí. Hlavními partnery jsou česká Asociace developerů, Central Group, P3 Logistic Parks, Penta Investments a Technologický Park Brno. Partnery jsou AFI Europe Czech Republic, Crestyl, Residomo a Unibail-Rodamco.

Součástí společné prezentace českých měst na veletrhu bude také doprovodný program. Akce pro potenciální investory a obchodní partnery se na stánku uskuteční ve středu 15. března v 15 hodin. K příjemné atmosféře po celou dobu veletrhu přispěje ochutnávka piva, vína a míchaných nápojů. Praha je jedním z deseti nejbohatších regionů EU. Aby si tuto pozici ve stále rostoucí konkurenci udržela, je třeba, aby měla dostatek ploch pro svůj územní rozvoj. Institut plánování a rozvoje hlavního města proto zpracoval rozsáhlou analýzu všech dostupných ploch. V ní sleduje celoevropský trend, že ekonomicky i ekologicky nejvhodnější je soustředit se v příštích desetiletích na opuštěná či nevyužívaná území.

"Jde zejména o areály bývalých průmyslových závodů či nákladových nádraží (Smíchovské nádraží, nádraží Bubny, nákladové nádraží Žižkov, různé části Vysočan a další). Právě zde by mohly vznikat kvalitní nové městské čtvrti s dostatkem dostupných bytů i pracovních příležitostí. Tento úkol Praha nemůže zvládnout bez úzké spolupráce se soukromými investory,” říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

V této souvislosti je velmi důležité, že se Praha blíží dokončení klíčového územně-plánovacího dokumentu: nového Metropolitního plánu. Určit, jaké lokality jsou pro budoucí rozvoj Prahy prioritní, je právě jeho úkolem.

Prezentace transformačních ploch a možností investic, které se na nich nabízejí, je pro Prahu na MIPIMu důležité i kvůli tomu, aby ukázala, že se rozvíjí v souladu se současnými trendy. Podle analýzy světové Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) bude do roku 2050 žít ve městech až 70 % populace. Demografická prognóza vývoje počtu obyvatel zpracovaná pro Prahu předpokládá ve své střední variantě nárůst počtu obyvatel do roku 2050 přibližně o 250 000. Proto je už dnes důležité vytvářet podmínky pro vznik nových městských čtvrtí s nabídkou bydlení i pracovních příležitostí. Ve své části expozice bude Praha prezentovat 3D model města v měřítku 1 : 25 000 o rozměru 1 x 1,4 m, na který bude promítat některé rozvojové a transformační plochy a plánované záměry z oblasti dopravní infrastruktury.

Současně představí také samostatné modely dvou velkých připravovaných projektů celoměstského významu. Prvním z nich je budoucí revitalizace Masarykova nádraží, kdy má pod taktovkou společnosti Penta Investments vzniknout Central Business District podle vize světové architektky Zahy Hadid. Současný brownfield se tak otevře veřejnosti a díky novým kancelářím, obchodům, restauracím, kavárnám a veřejným zeleným plochám se do něj vrátí život.

Další model, jenž bude v pražské části expozice vystaven, je tzv. Kreativní čtvrť v areálu bývalé Pragovky. Projekt má ambice stát se novým srdcem Vysočan. Velikost území, jeho centrální poloha a spolupráce mezi městskou částí, Magistrátem hlavního města Prahy, investory a architekty má za cíl v území vytvořit příkladnou městskou čtvrť podle urbanistických principů tzv. Kreativní čtvrti. Autoři studie - Jakub Cigler Architekti – definují kreativní přístup a vizi budoucí výstavby jako vytvoření kvalitních veřejných prostor, propojujících kompaktní blokový urbanismus s rekonstruovanými industriálními památkami a budovami celoměstského významu (muzea, školy, galerie a veřejná vybavenost).

Areál Pragovky je již v současné době využíván k řadě kulturních akcí a stal se místem mnoha uměleckých aktivit. Cílem dalšího vývoje je na toto navázat kulturními stavbami. První je muzeum automobilů Praga, které zpřístupní veřejnosti jednu z největších sbírek automobilů na světě a bude umístěno ve zrekonstruované Hale 20.

Druhá instituce bude kulturní centrum celoměstského významu – Kunsthalle, do které architekti předpokládají umístit do památkově chráněné a konstrukčně unikátní funkcionalistické Haly 19. Kunsthalle pomůže vzbudit zvýšený zájem o celou oblast a může příznivě ovlivnit kvalitu života současných i budoucích obyvatel a návštěvníků.
Zdroj:
Vyšlo 13.3.2017 v prazskenoviny.cz

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.