CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Nádraží promění sedm ateliérů

14.6.2017, Metro – Revitalizace Nákladového nádraží Žižkov a jeho přeměna v Parkovou čtvrť získává přesnější obrysy.

Urbanistickou koncepci vytvořil architekt Jakub Cigler. Na podobě jednotlivých bytových domů se ale bude podílet celá řada předních architektů Česka. V rámci architektonického workshopu Central Group ve spolupráci s hlavním architektem lokality vybral sedm předních českých ateliérů a 11 různých architektonických konceptů. Ty se objeví na různých místech v nové čtvrti, a budou se tak podílet na její vnější podobě. Investor a hlavní architekt vybírali celkem ze 37 soutěžních konceptů.

Přes léto jednotlivé ateliéry rozpracují své koncepty pro konkrétní zvolené segmenty jednotlivých bloků. Finální podoba celé čtvrti by tak mohla být známa v září, kdy by projekt již mohl být představen veřejnosti.

"Hned od začátku přípravy urbanistické studie jsme se s investorem shodli na tom, že velkou pozornost je třeba věnovat práci na hodnotném veřejném prostoru s množstvím zeleně. Díky tomu vznikne na velké ploše v okolí bytových domů designově řešené prostředí z kvalitních materiálů, které bude vytvořeno funkčně i esteticky tak, aby lákalo lidi k trávení volného času venku," řekl hlavní architekt Parkové čtvrti Jakub Cigler.

V současnosti je již připravena koncepce veřejného prostoru se zelení, vodními lagunami a mosty v hlavní pěší ose, se stromořadím v ulicích, ale třeba i zelení v poloveřejných vnitroblocích s místy sloužícími k relaxaci nebo třeba také ke grilování.

Přínosem pro celé okolí bude velký park o rozloze přibližně čtrnáct tisíc metrů čtverečních, který vznikne v severní části v přímé návaznosti na park Židovské pece. Výrazně se tak lidem z okolí rozšíří možnosti trávení volného času.

Nový park bude navazovat zeleným koridorem na vedlejší pozemky za budovou Nákladového nádraží, a zajistí tak pěší prostupnost celého území, která v současnosti neexistuje. Na okraji parku vznikne šestitřídní mateřská škola, spádová pro celé okolí s vlastní zahradou a vývařovnou. Školku v hodnotě šedesáti milionů korun postaví investor na vlastní náklady a převede ji do vlastnictví městské části.
Zdroj:
Vyšlo 14.6.2017 v Metro

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.