CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Glosář D. Kunovského: politici mimo realitu

14.12.2016, stavebni-forum.cz - Také se vám někdy zdá, že se naši politici pohybují zcela mimo realitu? Přesvědčují nás o tom skoro neustále. Aktuální novelizace stavební legislativy je toho vrcholnou ukázkou. Česká republika se v délce povolování výstavby řadí podle Světové banky na 130. místo ze 190 zemí. Sice ani jinde nejsme premianti, ale délka povolovacího procesu je právě tím ukazatelem, kde jsme jednoznačně nejhorší.

Příprava běžného bytového domu od zahájení práce na projektu, přes povolovací proces, výstavbu, až po kolaudaci u nás dnes v průměru trvá neuvěřitelných deset let. Přitom samotná výstavba je skutečně jen tou třešinkou na dortu a zabere obvykle rok, maximálně dva u skutečně velkých projektů.

Nekonečná EIA
Přesto všechno nám politici v poslední době servírují jednu novelu za druhou a deklarují, že se díky jim zkrátí povolovací proces například u EIA z šesti měsíců na 4,5 apod. Všichni lidé v praxi a dnes nepochybně i laici už přitom vědí, že pokud chce jakýkoli projekt projít procesem EIA, musí se jeho investor obrnit notnou dávkou trpělivosti. Čeká ho totiž boj s byrokracií na mnoho let. Z naší analýzy plyne, že skoro polovina ze 40 000 bytů v bytových projektech, které se v Praze připravují a podaly oznámení do systému EIA, je v povolovacím procesu již déle než pět let a přesto se ani vzdáleně neblíží k realizaci. Developeři mají v přípravě celkem asi 70 000 bytů, přitom jen 23 000 z nich by se mohlo dostat na trh do pěti let.

Zkracování jen optické
Zjednodušení povolovacích procesů je ale přece v nejniternějším zájmu samotných politiků. Vždyť investorem, který musí podstupovat martyrium mnohaletého opakovaného vypořádávání irelevantních a předem zřejmě nesmyslných připomínek, je v řadě případů právě stát nebo obce. V jejich zájmu by tedy měla být změna už připravené novely stavebního zákona tak, aby přinášela skutečné a nejen optické zkrácení povolovacího procesu. Praha, která je ve vzhledem k zastavení výstavby v režii Strany zelených nyní paralyzována, by měla začít v této věci jednat s předkladatelem zákona, tedy Ministerstvem pro místní rozvoj. Novela totiž neadekvátně dlouhý povolovací v reálu možná dokonce prodlouží.

Kosmetické úpravy
Krokem správným směrem je určitě navrhované spojení tři povolovacích procesů (EIA, územní a stavební řízení) do jediného. Nicméně nakonec půjde opět jen o kosmetickou úpravu s velmi omezeným přínosem. Pokud totiž nedojde k omezení v celoevropském srovnání bezprecedentního rozsahu práv občanských sdružení s mnohdy pouze deklarovaným „ekologickým“ předmětem činnosti nebo ke stanovení lhůt pro přezkum závazných stanovisek dotčených orgánů, skutečná délka stavebního řízení se nezkrátí. Jsou to totiž právě šikanózní a mnohonásobně opakovaná odvolání a správní žaloby občanských sdružení a doba přezkumu stanovisek dotčených orgánů, které povolovací proces neúměrně prodlužují. Není výjimkou, že se na přezkum závazného stanoviska čeká rok.

Novela povolovací procesy prodlouží
Přes deklarovaný záměr MMR navíc hrozí, že některé konkrétní kroky obsažené v novele stavebního zákona naopak povolovací proces ještě prodlouží. Typickým příkladem je rozšíření okruhu účastníků v rámci územního i stavebního řízení, kterým se budou doručovat písemnosti do vlastních rukou. Napříště půjde navíc o vlastníky nemovitostí, které budou dotčeny ochranným pásmem umísťované nebo povolované stavby. Jednoduchý příklad pro představu: při přeložce sítí pod chodníkem před Residencí Garden Towers na Olšanské ulici by úřady nově musely hned dvakrát obeslat majitele všech 700 bytů v tomto jediném bytovém domě. A jak dlouho trvá takové doručování do vlastních rukou u mnoha stovek účastníků, to si asi dovedou všichni představit, nemluvě o nákladech.

Pokud se má v Česku a především pak ve zcela paralyzované Praze něco změnit k lepšímu, měli by se politici především vrátit do reality. A voličům se přestat chlubit virtuálními úspěchy, jako je zkrácení povolovacího procesu ve výstavbě v řádu měsíců. Dnes už totiž každý ví, že skutečný stav je zcela jiný.

Autor je majitelem a předsedou představenstva společnosti Central Group.
Zdroj:
Vyšlo 14.12.2016 na stavebni-forum.cz

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.