CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Praha nový územní plán potřebuje

23.5.2016, E15 - Anketa:
1. Evropská komise schválila opravenou verzi pražských stavebních předpisů (PSP). Pražským zastupitelstvem by mohly projít koncem května. Pokud je přijme, budou účinné od 1. srpna. Co to pro vás znamená?
2. Jak nové PSP konkrétně ovlivní váš byznys?
3. Praze po měsících vyjednávání vládne staronová koalice, tedy hnutí ANO, ČSSD a Trojkoalice. Jaká jsou vaše očekávání?


Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva, Ekospol
1. Znamená to hlavně konec neuvěřitelných zmatků a chaosu, které unáhlené neprojednané prosazení tohoto předpisu těsně před minulými volbami způsobilo. Zmatení nejsou jen developeři a stavitelé, ale i stavební úřady. Jejich pracovníci opakovaně prohlašovali, že netuší, podle jakého předpisu mají nové stavby schvalovat. Stavby totiž měli posuzovat podle různých předpisů, jejich volba záležela na datu předložení stavebního záměru do schvalovacího procesu. Výsledkem bylo, že nedůstojné několikaleté schvalování, které navíc nebylo dohodnuté s nadřízeným ministerstvem, paralyzovalo přípravu staveb na celém území města.

2. Pokud nové předpisy opravdu začnou platit, odblokuje se současný nepřehledný stav a firmy opět budou moci připravovat nové projekty. Co konkrétně nové předpisy změní, však budeme muset po jejich schválení teprve podrobně prostudovat. Doufám, že tyto předpisy budou platit dlouho a nebudou se hned měnit. Pro developera, který plánuje na dlouhé roky dopředu, není nic horšího než neustále se měnící předpisy.

3. Vedení města by mělo okamžitě začít pracovat a dohnat všechny věci, které kvůli mnohaměsíčním hádkám stály. Prioritou je urychlené dokončení takzvaného Metropolitního plánu, jehož příprava už začíná nabírat zpoždění. Ve většině velkých měst západní Evropy platí, že nejpozději po uplynutí jednoho desetiletí se plán přehodnotí a připraví se nové plochy pro další rozvoj. Bez toho se z města stane mrtvé místo. To se nyní v Praze bohužel pomalu stává, protože vhodných pozemků pro přirozený rozvoj velmi rychle ubývá.

Marcela Fialková, mluvčí, Central Group
1. Věříme, že problémy s PSP budou konečně definitivně dořešeny, a bude tak brzo jasné, podle čeho můžeme stavět. Investice do rozvoje nových lokalit je dlouhodobá a kapitálově velice náročná činnost. Připravit stavbu bytového domu od první myšlenky a nákupu pozemku až po kolaudaci trvá v průměru osm let. Časté změny legislativy od pozastavení platnosti PSP loni v lednu do současnosti pro naši společnost znamenaly vícenáklady na projekční, inženýrské a architektonické práce přesahující 40 milionů korun. Přejeme tedy pražským předpisům dlouhou životnost. Je třeba si totiž uvědomit, že možnost stanovovat vlastní předpisy Praze ještě stále může odebrat nově vznikající stavební zákon. To by znamenalo, že by se Praha musela řídit celostátními pravidly. Ta ale nepočítají například s metrem, nezohledňují velmi rozsáhlé centrum s těsně semknutou městskou zástavbou, mají nesplnitelné, a navíc i pro centrum nežádoucí požadavky na parkování apod.

2. Pro nás je prioritou, aby platila jasná a dlouhodobá pravidla, která nebudou měněna s každou politickou reprezentací. Jsme připraveni se vyrovnat v podstatě s čímkoli. Je ale třeba si uvědomit, že pokud budou pravidla velmi přísná z hlediska odstupů, osvitu anebo hlukových limitů, nebude pak bohužel moci vznikat klasická městská zástavba, ale jen jednotlivé izolované stavby.

3. Vedení města by se mělo především začít starat o správu města, a nikoli se jen dohadovat mezi sebou. Praha nemá vizi, chybí jí strategie dalšího rozvoje. Na projednání a schválení čeká nový návrh Metropolitního plánu.

Marcel Soural, předseda představenstva a generální ředitel, Trigema
1. Praha strategický plán rozvoje a předpisy, podle nichž se bude moci stavět, potřebuje. Diskuzí a různých variant, jak v tomto směru dál pokračovat, už byla řada. Na každém návrhu lze najít pozitivní i negativní rysy. Předpis může být samozřejmě předmětem kritiky, chyba je vždy interpretována podle toho, kdo a jak se na ni dívá. Nyní je ale důležité, aby hlavní město už konečně mělo dlouhodobě závazný dokument, jenž pomůže současnou situaci vyřešit. V případě, že by neplatily pražské stavební předpisy, ale jen například předpisy celostátní, bylo by možné stavět jen velmi komplikovaně.

2. Rozvoj každého regionu je založen na investiční výstavbě. A právě to v posledním období hlavnímu městu zoufale chybí. Díky platným PSP skončí období nejistoty, kdy nejsme schopni připravovat nové projekty, protože nevíme, podle jakých pravidel je tvořit a zda nám budou vůbec ekonomicky vycházet. Poptávka po novém bydlení přitom roste. Počet dostupných bytů klesl o víc než tisícovku. K narovnání rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou by mohly nové PSP napomoci.

3. Pro developery je důležité stabilní podnikatelské prostředí tak, aby se po každé personální obměně ve vedení radnic zcela neměnil pohled na klíčová témata fungování Prahy. Příprava každého developerského projektu trvá pět a více let, proto je třeba, aby byly kroky hlavního města i jednotlivých městských částí předvídatelné. Od vedení Prahy očekáváme, že bude s tímto vědomím k řešení dalšího rozvoje města přistupovat.

Naďa Ptáčková, generální ředitelka, Skanska Reality
1. Budou konečně nastolena pravidla, podle kterých se budeme moci řídit. Dosavadní zmatek vzhledem k dlouhodobosti povolovacích procesů způsobuje nejistotu pro investory a dodatečně navyšuje náklady spojené s přípravou nových projektů. Navíc je mimo jiné zahajováno méně a méně projektů, což se v konečném efektu projeví nárůstem cen pro konečného spotřebitele.

2. Pomine právní nejistota, která komplikovala práci investorům i stavebním úřadům. Co se týče naší aktuální práce, požadavky nových PSP vyvolají změny projektové dokumentace, potažmo i požadavky na nový proces projednávání a nová stanoviska, což bude mít dopad na čas i náklady.

3. Doufáme, že se konečně opět začne "něco" dít.




Zdroj:
Vyšlo 23.5.2016 v E15

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.