CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Nepreferujeme čistý minimalismus

23.9.2016, Téma -

Developerské firmy do určité míry určují trendy a ovlivňují tak i estetické vnímání laické veřejnosti. Barevné a tvarově členité domy jsou však minulostí. "Je nám blízký racionální styl s dobře čitelnou prostorovou strukturou staveb a důrazem na ověřené detaily. Ty jsou zárukou dlouholeté životnosti domů," říká Ing. arch. EVA KOLÁČKOVÁ, hlavní architektka a vedoucí úseku architektury a urbanismu společnosti Central Group.

Domy stavíte už přes 20 let. Jak se za tu dobu změnily trendy?
Pokud jde o preference zákazníků, naše zkušenost říká, že neposuzují jen cenu bytu. Zajímá je hlavně lokalita, její dopravní dostupnost, občanská vybavenost, zeleň v okolí, ale čím dál více také propracovanost a užitná kvalita dispozice bytu, jeho orientace ke světovým stranám a v neposlední řadě výhled. Tak to bylo dříve a je to tak i dnes. Daleko více je zajímá prostor, ve kterém budou bydlet, jako celek. Není pro ně důležitý jen samotný byt, ale celý dům a jeho okolí. Na důležitosti tak nabývá veřejný prostor a jeho úprava, zeleň, možnosti posezení, dětská hřiště… Stále důležitější jsou také komerční prostory, které doplňují přízemí bytových domů a lokality tak oživují.

Změnil se za tu dobu i váš přístup při přípravě nových projektů?
Z estetického hlediska jsme měli dříve domy barevnější a možná tvarově členitější. Materiály se za ten čas změnily zásadně. Vše ve prospěch kvality a energetické náročnosti budov. V některých případech již spolupracujeme s renomovanými architekty. Typickým příkladem je připravovaný projekt Rezidence Park Kavčí Hory. Na ten Central Group vypsal architektonickou soutěž, z níž vzešel jako vítězný návrh předního českého architekta Josefa Pleskota. Přináší výrazný kvalitativní posun oproti původnímu návrhu, který společnost koupila s již vydaným stavebním povolením. Pracuje právě s parterem vyhrazeným zcela pro obchod a služby. Celá lokalita tak ožije a projekt bude přínosem nejen pro jeho budoucí obyvatele, ale i pro starousedlíky z okolí.

Jaký architektonický styl je vám nyní blízký?
Racionální styl s dobře čitelnou prostorovou strukturou staveb s důrazem na ověřené detaily, které jsou zárukou dlouholeté životnosti domů. Co zůstává konstantní, je náš důraz na logická a efektivní dispoziční řešení. Přesto se snažíme o individualizaci každého projektu a jeho nezaměnitelnost. To vše je v souladu se současnými trendy. Nepreferujeme čistý minimalismus, který je pro nás v důsledku kontraproduktivní z pohledu omezených preferencí širšího publika a i z pohledu paradoxně vysokých stavebních nákladů vzhledem k velmi drahým detailům a používaným materiálům.

Dokážete předvídat, jak se budou vyvíjet trendy ve stavebnictví a architektuře v příštích letech?
Pokud se bude společnost vyvíjet kontinuálně a bude pokračovat její příznivý vývoj, předpokládám, že se bude dále zvyšovat důraz na kvalitu veřejného prostoru i samotných bytových staveb, použitých materiálů a detailů. Vyšší důraz bude určitě kladen na kvalitní řešení okolí projektů a zeleň, a také na vhodné komerční využití přízemí staveb. Předpokládáme také stále vyšší podíl klientů s nároky na zakoupení bytu včetně vybavení.
Zdroj:
Vyšlo 23.9.2016 v časopise Téma

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.