CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Studentská architektonická soutěž
Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

Architektonická soutěž pro studenty

Témata studentské architektonické soutěže byla v prvních čtyřech ročnících především abstraktní – jednalo se o zpracování návrhů na bytový a rodinný dům pro 21. století. V 5. ročníku bylo téma již více konkrétní, studenti měli odevzdat návrh na Pavilon Slovanské epopeje, přičemž si mohli vybrat z několika míst v rámci Prahy. Vznikla i řada zajímavých námětů pro Prahu, jak řešit některá dosud nezastavěná území. Soutěžním úkolem v dalším ročníku byl návrh toho, jak se bude bydlet v roce 2050. Vzhledem k obecnosti zadání měli studenti prostor pro svoji fantazii a kreativitu. Mezi projekty se objevily studie ve stylu metabolismu, organické architektury, minimalismu, high-tech a mnoho dalších. Další téma, a to „NOVÁ PRAŽSKÁ ROZHLEDNA“, oslovilo nebývalý počet zájemců. Součástí zadání bylo i vytipování vhodné lokality pro její umístění a začlenění této specifické stavby do panoramatu rozvíjející se metropole.

V předposledním ročníku pak bylo vyhlášeno téma „CENTRUM ARCHITEKTURY A DESIGNU. Soutěž přinesla celou škálu nejrůznějších přístupů v rozmanitých lokalitách, často i nečekaných, ale inspirativních. Mezi soutěžními návrhy se neobjevil žádný vyloženě nekvalitní. Soutěžící navíc volili řešení realizovatelná, vyhnuli se efektním, ale prázdným gestům.

Přehled výsledků všech ročníků soutěže


"MODERNÍ VÝŠKOVÉ STAVBY JAKO DOMINANTY PRAHY" (ročník 2014)

Téma letošního ročníku je „MODERNÍ VÝŠKOVÉ STAVBY JAKO DOMINANTY PRAHY". Do soutěže odevzdalo soutěžní návrh 11 soutěžních týmů. 4 návrhy byly ze soutěže vyloučeny pro nesplnění soutěžních podmínek.

Vítězné návrhy ročníku >>
Další zajímavé návrhy >>


"CENTRUM ARCHITEKTURY A DESIGNU" (ročník 2013)
 
Téma letošního ročníku je „CENTRUM ARCHITEKTURY A DESIGNU. Centrum architektury a designu, přineslo celou škálu nejrůznějších přístupů v rozmanitých lokalitách, často i nečekaných, ale inspirativních. Soutěžící navíc volili řešení realizovatelná, vyhnuli se efektním, ale prázdným gestům. Soutěže se zúčastnilo celkem 44 soutěžních návrhů.

Vítězné návrhy ročníku >>
Další zajímavé návrhy >>


"NOVÁ PRAŽSKÁ ROZHLEDNA" (ročník 2012)
 
Pro rok 2012 bylo zadáním "NOVÁ PRAŽSKÁ ROZHLEDNA". Nezávislá porota pod vedení renomovaného architekta a historika architektury ing. arch. Zdeňka Lukeše, hodnotila především trochu jiný přístup k danému tématu. dost soutěžících se také rozhodlo řešit téma netradičně. Místo klasické vertikály navrhovali vyhlídkové trasy, mobilní zařízení apod. Někteří se také rozhodli využít stávající dominanty – např. starý tovární komín. Soutěže se zúčastnilo celkem 67 soutěžních návrhů.

Vítězné návrhy ročníku >>
Další zajímavé návrhy >>


"Jak se bude bydlet v roce 2050?" (ročník 2011)
 
Pro rok 2011 bylo zadáním "Jak se bude bydlet v roce 2050?". Nezávislá porota pod vedení renomovaného architekta a historika architektury ing. arch. Zdeňka Lukeše, hodnotila především vizi architektury. Mezi projekty se objevily studie ve stylu metabolismu, organické architektury, minimalismu, high-tech, apod. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 soutěžních návrhů.

Vítězné návrhy ročníku >>
Další zajímavé návrhy >>


"Pavilon Slovanské Epopeje" (ročník 2010)
 
Pro rok 2010 byl zadáním "Pavilon Slovanské Epopeje". Nezávislá porota pod vedení renomovaného architekta a historika architektury ing. arch. Zdeňka Lukeše, hodnotila především architektonickou hodnotu exteriéru a účelnost řešení interiéru. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 soutěžních návrhů.

Vítězné návrhy ročníku >>
Další zajímavé návrhy >>


"Bytový dům pro 21. století" (ročník 2009)
 
Pro rok 2009 byl zadáním "Bytový dům pro 21. století". Nezávislá porota pod vedení renomovaného architekta a historika architektury ing. arch. Zdeňka Lukeše, hodnotila především architektonickou hodnotu exteriéru a účelnost řešení interiéru. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 soutěžních návrhů.

Vítězné návrhy ročníku >>


"Rodinný dům pro 21. století" (ročník 2008)
  Společnost CENTRAL GROUP již podruhé pořádala architektonickou soutěž s názvem "Rodinný dům pro 21. století". Prohlédněte si vítězné návrhy z tohoto ročníku.

Vítězné návrhy ročníku >>


"Bytový dům pro 21. století" (ročník 2007)
 
Pro rok 2007 byl zadáním "Bytový dům pro 21. století". Nezávislá porota pod vedení renomovaného architekta a historika architektury ing. arch. Zdeňka Lukeše, hodnotila především architektonickou hodnotu exteriéru a účelnost řešení interiéru.

Vítězné návrhy ročníku >>


"Rodinný dům pro 21. století" (ročník 2006)
 
Minulý rok uspořádala společnost CENTRAL GROUP architektonickou soutěž s názvem "Rodinný dům pro 21. století". Soutěže se zúčastnilo více než 40 studentů vysokých škol v oboru architektury a pozemní stavby. Prohlédněte si vítězné a další zajímavé návrhy z ročníku 2006.

Vítězné návrhy ročníku >>
Další zajímavé návrhy >>


CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

© Copyright 2018 CENTRAL GROUP a. s.