CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

TYPY POUŽÍVANÝCH SMLUV
při koupi bytu

Jsme na trhu 25 let, a proto jsou naše typové smlouvy osvědčené a prověřené. Jen díky typizaci smluv můžeme nabídnout největší výběr financování na trhu bydlení. Žádná jiná společnost na trhu nenabízí klientovi užívat nemovitost dříve, než uhradí celou kupní cenu bytu. Proto musí být pevně dané smluvní podmínky, které dávají jistotu jak klientovi, tak i společnosti.

Typy používaných smluv

Smlouva uzavíraná v průběhu výstavby a dokončování bytu
(Smlouva o budoucí kupní smlouvě)

Tato smlouva řeší všechny okolnosti realizace bytového domu a převodu bytu do vlastnictví klienta. Nedílnou součástí této smlouvy je popis provedení bytu, specifikace bytu a jeho příslušenství a koncept znění navazující kupní smlouvy. Smlouva samozřejmě obsahuje termín dokončení bytu a kupní cenu.

Smlouva uzavíraná po dokončení bytu
(Kupní smlouva)

Kupní smlouva se uzavírá na základě předchozí Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Na základě Kupní smlouvy dochází k převodu vlastnického práva k bytu (včetně příslušného spoluvlastnického podílu na pozemku a společných částech bytového domu) ze společnosti na klienta.

Pokud klient kupuje již dokončený byt, uzavírá přímo Kupní smlouvu, tzn. bez předchozí Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Klient může v případě koupě dokončeného bytu využít i notářské úschovy, kdy uhradí cenu bytu na účet notáře (vyjma 1. části kupní ceny, kterou hradí na účet společnosti). Peníze jsou pak uvolněny až po vkladu vlastnického práva ve prospěch klienta do katastru nemovitostí. S tímto postupem jsou však spojeny další náklady související s notářskou úschovou.

pozn.: Pro nemovitosti v již dříve dokončených lokalitách mohou být používány odlišné typy smluv.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.