CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Studentská architektonická soutěž

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

TYPY POUŽÍVANÝCH SMLUV
při koupi bytu

Jsme na trhu 23 let, a proto jsou naše typové smlouvy osvědčené a prověřené. Jen díky typizaci smluv můžeme nabídnout největší výběr financování na trhu bydlení. Žádná jiná společnost na trhu nenabízí klientovi užívat nemovitost dříve, než uhradí celou kupní cenu bytu. Proto musí být pevně dané smluvní podmínky, které dávají jistotu jak klientovi, tak i společnosti. Výraznější zásah do smluv není možný, protože by narušoval celý systém a plynulý postup uzavírání.

Typy používaných smluv

Smlouva uzavíraná v průběhu výstavby (Smlouva o budoucí kupní smlouvě)

Tato smlouva řeší všechny okolnosti realizace bytového domu a převodu bytu do vlastnictví klienta, a to včetně příslušného spoluvlastnického podílu na pozemku (příp. pozemcích) a společných prostorách domu. Nedílnou součástí této smlouvy je popis provedení bytu, specifikace bytu a jeho příslušenství a koncept znění navazující kupní smlouvy.

Důležitá jsou zejména ustanovení o pevném termínu dokončení a pevné ceně. Smlouva výslovně stanoví, že cena je vždy pevná a konečná a může být změněna výhradně na přání klienta, například pokud si klient u společnosti objedná úpravu či vybavení bytu nad rámec standardního provedení. Další možná změna může nastat v důsledku legislativní změny zcela nebo zčásti měnící sazbu DPH oproti sazbě předpokládané smlouvou. Třetím důvodem je případná úprava podlahové plochy bytu, k čemuž může při realizaci z konstrukčních důvodů dojít. V případě, že skutečná výměra bytu po finálním geodetickém zaměření bude menší než předpokládaná výměra na desetiny metru, bude celý rozdíl oproti předpokládané výměře vrácen klientovi. V případě, že skutečná výměra bytu bude větší než předpokládaná výměra na desetiny metru, celý rozdíl oproti této předpokládané výměře hradí klient.

Ve smlouvě je dále podrobně řešena problematika předání bytu klientovi, převod vlastnictví a záruka za jakost. Smlouva dále stanoví pro obě strany i smluvní pokuty za každý den prodlení. Zejména jde v případě společnosti o prodlení s dokončením bytu do stanoveného termínu a v případě klienta o prodlení s úhradou ceny.

Smlouva uzavíraná při dokončení výstavby (Kupní smlouva)

Kupní smlouva se uzavírá na základě předchozí smlouvy ve chvíli, kdy je společností podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro bytový dům nebo jeho část, v níž je vymezen byt a klient doplatí celkovou cenu nebo je podepsána úvěrová smlouva mezi klientem a hypoteční bankou a je zajištěno čerpání úvěru. Taková smlouva je podána na katastr nemovitostí až po úhradě celé ceny a po podpisu předávacího protokolu.

Pokud klient kupuje již dokončený byt, uzavírá přímo Kupní smlouvu. Klient může v případě koupě dokončeného bytu využít i notářské úschovy, kdy uhradí cenu bytu na účet notáře. Peníze jsou pak uvolněny až po vkladu vlastnického práva ve prospěch klienta do katastru nemovitostí.

pozn.: Pro nemovitosti v již dříve dokončených lokalitách mohou být používány odlišné typy smluv.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

© Copyright 2017 CENTRAL GROUP a. s.