Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

TYPY POUŽÍVANÝCH SMLUV

při koupi rodinného domu

Související odkazy:


Společnost CENTRAL GROUP dává svým klientům garanci dokončení rodinných domů ve vysoké kvalitě a ve smluvených termínech. Garantována je vždy pevná a konečná cena, stejně tak jako vyvážené znění smluv. V případě zpoždění s dokončením je společnost povinna uhradit klientovi smluvní pokutu za každý den prodlení. Navíc má zákazník právo po 30 dnech prodlení společnosti odstoupit od smlouvy a společnost je povinna mu neprodleně uhradit smluvní pokutu a vrátit veškeré jím uhrazené finanční prostředky.

Na druhou stranu i společnost potřebuje mít ze strany klientů jednoznačnou garanci úhrady sjednané ceny v dohodnutých termínech. Jen tak je možno eliminovat vznik pohledávek a udržet finanční stabilitu společnosti. CENTRAL GROUP používá typové smlouvy osvědčené již v mnoha případech. Pracovníci obchodního oddělení, technické přípravy i přímo vlastní realizace jsou pro standardní smluvní podmínky důkladně vyškoleni. Výraznější zásah do smluv není možný, protože by narušoval celý systém a plynulý postup uzavírání.

Jen díky typizaci smluv může CENTRAL GROUP nabídnout největší výběr financování na trhu bydlení. Žádná jiná společnost na trhu nenabízí klientovi užívat nemovitost dříve, než uhradí celou kupní cenu rodinného domu, a to až do jednoho roku po jeho dokončení a předání. Proto musí být pevně dané smluvní podmínky, dávající jistotu jak klientovi, tak i společnosti.

Typy používaných smluv

 Smlouva uzavíraná v průběhu výstavby
(Smlouva o budoucí kupní smlouvě)

 Smlouva uzavíraná při dokončení výstavby
(Kupní smlouva)pozn.: Pro nemovitosti v již dříve dokončených lokalitách mohou být používány odlišné typy smluv.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

© Copyright 2017 CENTRAL GROUP a. s.