CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Studentská architektonická soutěž

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

TYPY POUŽÍVANÝCH SMLUV
při koupi rodinného domu

Jsme na trhu 23 let, a proto jsou naše typové smlouvy osvědčené a prověřené. Jen díky typizaci smluv můžeme nabídnout největší výběr financování na trhu bydlení. Žádná jiná společnost na trhu nenabízí klientovi užívat nemovitost dříve, než uhradí celou kupní cenu domu. Proto musí být pevně dané smluvní podmínky, které dávají jistotu jak klientovi, tak i společnosti. Výraznější zásah do smluv není možný, protože by narušoval celý systém a plynulý postup uzavírání.

Typy používaných smluv

Smlouva uzavíraná v průběhu výstavby (Smlouva o budoucí kupní smlouvě)

U domů ve výstavbě se uzavírá Smlouva o budoucí kupní smlouvě, jejímiž přílohami jsou popis provedení rodinného domu, dále pohledy a půdorysy stavby a koncept znění navazující kupní smlouvy. Tato smlouva specifikuje předmětný pozemek, prováděnou stavbu, rozsah plnění obou smluvních stran a záležitosti převodu vlastnického práva na klienta.

Důležitá jsou zejména ustanovení o pevném termínu dokončení a pevné ceně. Ve smlouvě je jasně stanoveno, že pokud ještě nejsou vydána všechna stavební povolení při podpisu smlouvy a do určitého termínu nenabydou právní moci, je zde možnost od smlouvy odstoupit. Smlouva dále výslovně stanoví, že cena je pevná a konečná. Důvodem ke změně ceny je pouze objednání příplatkových položek a individuálních úprav na přání klienta. Další možná změna může nastat v důsledku legislativní změny zcela nebo zčásti měnící sazbu DPH oproti sazbě předpokládané smlouvou.

Ve smlouvě je dále podrobně řešena problematika předání domu klientovi, převod vlastnictví a záruka za jakost. Smlouva dále stanoví pro obě strany i smluvní pokuty za každý den prodlení. Zejména jde v případě společnosti o prodlení s dokončením domu do stanoveného termínu a u klienta v případě prodlení s úhradou ceny.

Smlouva uzavíraná při dokončení výstavby (Kupní smlouva)

Kupní smlouva se uzavírá na základě předchozí smlouvy ve chvíli, kdy je společností podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro rodinný dům a klient doplatí celkovou cenu, nebo tehdy, je-li podepsána úvěrová smlouva mezi klientem a hypoteční bankou a je zajištěno čerpání úvěru. Taková smlouva je podána na katastr nemovitostí až po úhradě celé ceny a po podpisu předávacího protokolu.

Pokud klient kupuje již dokončený dům, uzavírá se přímo Kupní smlouva. Klient může v případě koupě dokončeného domu využít i notářské úschovy, kdy uhradí cenu domu s pozemkem na účet notáře. Peníze jsou uvolněny až po vkladu vlastnického práva ve prospěch klienta do katastru nemovitostí.

pozn.: Pro nemovitosti v již dříve dokončených lokalitách mohou být používány odlišné typy smluv.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

© Copyright 2017 CENTRAL GROUP a. s.