Vyhledávání

RODINNÉ DOMY - nápověda

Byty Rodinné domy

Jak používat vyhledávač

Vyhledávač je nástrojem k orientaci v široké nabídce společnosti CENTRAL GROUP. Vyhledejte pomocí vyhledávače nemovitost, která odpovídá přesně Vašim představám. Pro úspěšné vyhledávání lze využít kombinací všech funkcí vyhledávače, které jsou následně popsány.

1Výběr oblasti

Jednotlivé lokality jsou soustředěny podle obcí. Lze vybrat jednu nebo více lokalit najednou pomocí zátržítek, kterými začínají názvy lokalit. Zatrhnutím volby "vybrat všechny oblasti" zvolíte všechny lokality. Tuto volbu lze zrušit opětovným zaškrtnutím libovolné lokality. Červená barva v názvu lokality upozorňuje na novinku v nabídce.

2Typ rodinného domu

Typ rodinných domů se zobrazují v závislosti na aktuální nabídce a je dělena na typ rodinného domu KLASIK a PROGRES. Uvedené typy odrážejí aktuální stav nabídky. Systém nenabídne typový dům pokud není v nabídce.

3Dispozice

Dispozice se dělí podle počtu obytných místností. Volba například nerozlišuje mezi 4+kk nebo 4+1 atd. To znamená, že zaškrtnutím dispozice 4+ bude výsledek hledání obsahovat všechny typy dispozic se čtyřmi obytnými místnostmi. Pro výsledek hledání lze označit více dispozičních typů.

4Výměra pozemku

Výměra pozemku se dělí podle velikosti pozemku u rodinného domu. Je možný výběr z několika rozsahů nebo zvolit možnost "Na výměře pozemku nezáleží". Pro výsledek hledání lze označit více možností.

5Přiřazené položky

Přednastavena je možnost "Na přiřazených položkách nezáleží", ale na výběr jsou možné přiřazené položky rodinného domu, jako garáž, dvougaráž nebo bez garáže. Podle volby pak bude výsledek hledání omezen na Vámi zvolené přiřazené položky.

6Cena

Cenový rozsah se definuje od/do určité částky. Touto volbou se omezuje výsledek hledání na zvolený cenový strop. Například tedy volbou do 6.000.000 Kč bude výsledek hledání obsahovat všechny nemovitosti od nejmenší ceny do zvolené částky 6.000.000 Kč.

7Termín dokončení

Termín dokončení je časový údaj, který ovlivňuje výsledek hledání z hlediska stavu dokončenosti nemovitosti. Nabídka nemovitostí rozlišuje nemovitosti "dokončené" a "ve výstavbě". Nemovitosti ve výstavbě jsou pak v nabídce odstupňovány po půlročních obdobích dle aktuální nabídky. Přednastavena je volba nejdelšího termínu dokončení.

8Hledej

Stiskem tlačítka se spustí dotaz do nabídky nemovitostí podle vybraných kritérií. Tabulka výsledku hledání se zobrazí na stejné stránce pod tato kritéria. Po nalezení všech nemovitostí odpovídajících zvoleným kritériím stránky automaticky skočí na začátek tabulky výsledku hledání.

9Přehled oblastí na mapě

Tento přehled oblastí na mapě Prahy a okolí zobrazuje aktuální oblasti s lokalitami v nabídce. Mapa plní pouze funkci vizuálního přehledu lokalit v Praze a okolí.

Jak používat výsledku řazení

Údaje v tabulce výsledku hledání lze vzestupně řadit podle těch údajů, které jsou nejvíce předmětem zájmu. Řazení výsledku hledání lze řadit ve dvou režimech. První přednastavený režim je "řazení výsledku hledání v záložce rychlého vyhledávání", kde lze řadit pouze podle jednoho typu údajů (sloupce). Druhý z režimů "řazení výsledků hledání v záložce rozšířeného vyhledávání" nabízí řazení až podle třech typů údajů (sloupců) najednou.

1Řazení výsledku hledání v záložce rychlého vyhledávání

Základní podoba řazení výsledku hledání umožňuje řadit pouze podle jednoho typu údaje, tedy pouze podle jednoho libovoloného údajového sloupce z tabulky. Přednastaveno je řazení výsledku hledání podle celkové ceny.

Dále lze řadit podle těchto sloupců z tabulky výsledku hledání:

 • Celková cena
 • Dispozice
 • Typ domu
 • Výměra pozemku
 • Termín dokončení
 • Název lokality
 • Novinka
 • Akce

2Řazení výsledků hledání v záložce rozšířeného vyhledávání

Zde lze řadit údaje v tabulce výsledku hledání až podle třech libovolných sloupců najednou. Řazení je na principu postupného omezování.
1) Nejdříve seřaď vzestupně položky podle prvního zvoleného sloupce,
2) poté v tomto rozmezí seřaď rozdílnosti (pokud existují) podle druhého zvoleného sloupce
3) a nakonec seřaď zbylé rozdílnosti (pokud existují) podle třetího zvoleného sloupce.
Zvolené sloupce a jejich priority řazení lze libovolně kombinovat. Přednastaveno je řazení výsledku hledání pouze podle celkové ceny.

Legenda k symbolům

Jednotlivé položky rodinných domů v tabulce výsledků hledání může obsahovat některé z níže uvedených ikon, které doplňkově znázorňují stav položky z hlediska stavu prodeje, přiřazených položek nebo nadstandardního provedení.

Ikony se dělí do následujících skupin:

1Stav položky rodinného domu

první sada symbolů znázorňuje stav bytové položky podle zájmu klientů nebo zdali je novinkou, či patří do akční nabídky

Novinka
Položka je nově zařazena do nabídky.
V jednání o prodeji s jiným zájemcem
O nemovitost je projeven zájem, projednává se smlouva.
Akce
Na položku se vztahuje akční nabídka.

2Příslušenství k rodinným domům

Znázorňuje příslušenství, které je již zahrnuto v celkové ceně nemovitosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v detailu nemovitosti.

Garáž
Součástí rodinného domu je garáž – zahrnuta v celkové ceně.
Dvougaráž
Součástí rodinného domu je dvougaráž – zahrnuta v celkové ceně.
Kuchyňská linka
Součástí rodinného domu je kuchyňská linka – zahrnuta v celkové ceně.
Vestavěné skříně
Součástí rodinného domu jsou vestavěné skříně – zahrnuty v celkové ceně.
Příplatkové položky
Součástí rodinného domu jsou příplatkové položky nad rámec běžného provedení – zahrnuty v celkové ceně. Tyto položky jsou určovány ze strany společnosti v průběhu realizace. Cena a popis hlavních položek jsou uvedeny v detailu nemovitosti.

Stránkování

Pokud výsledek hledání obsahuje mnoho položek je nutno jejich výpis rozdělit na stránky.

Modul stránkování má několik funkcí:

 • info o celkovém počtu nalezených položek
 • info o celkovém počtu stránek výpisu
 • info o rozsahu zobrazených položek
 • změna počtu položek na jednu stránku
 • pohyb po stránkách dopředu a zpět

1Počet položek

Zobrazuje Celkový počet položek, které odpovídají kritériím hledání.

2Číslo aktuální stránky z celkového počtu

Zobrazuje číslo aktuální stránky z celkového počtu stránek. Počet stránek závisí na volbě počtu řádků na stránku.

3Počet zobrazených položek na stránce

Nastavovat lze 10, 30, 50, 70 nebo 90 řádek na stránku. Pro změněné volbě je nutno potvrdit tlačítkem "HLEDEJ".

4Předchozí strana

Posun o jednu stránku vzad.

5Čísla stránek

Pro pohodlnější či rychlejší pohyb při větším počtu stránek jsou zobrazeny čtyři stránky na oba směry od aktuální stránky. Kliknutím na číslo dané stránky se na ní přesunete.

6Další strana

Posun o jednu stránku vpřed.