CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

Aktuální komentář 18.12.2014

Pozastavení platnosti pražských stavebních předpisů je další ukázkou české legislativní destrukce

18.12.2014, Praha – Největší rezidenční developer a investor v České republice, společnost CENTRAL GROUP, si dovoluje reagovat na aktuální vývoj ohledně pražských stavebních předpisů. Včera v podvečer bylo oznámeno, že ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o pozastavení jejich platnosti a tím doslova přes noc změnilo dosud platná a všeobecně akceptovaná pravidla plánování staveb a rozvoje v hlavním městě.

V posledních letech se jedná již o několikátý příklad chaosu a nekoncepčnosti v přijímání a následném měnění schválené legislativy. Novela zákona o EIA s doslova likvidačním efektem na přípravu nových investičních záměrů, celkem čtyři změny sazeb DPH za posledních 6 let, zpravidla schvalované jen několik dnů před koncem roku, a nyní i pozastavení účinnosti důkladně prodiskutovaných a potřebných pravidel pro plánování nových staveb v metropoli. To jsou jen nejzářnější příklady právní nejistoty a nepředvídatelnosti veřejného sektoru, v nichž musí české firmy fungovat.

Aktuální nejasnosti ohledně budoucnosti pražských stavebních předpisů jsou pro fungování trhu zcela destruktivní. Proces rozvoje, schvalování a realizace nových staveb je velmi finančně i časově náročná činnost a musí se plánovat v horizontu mnoha let dopředu. Jen pro zajímavost – průměrná doba od začátku práce na návrhu projektu do dokončení stavby činí kvůli velmi složitým několikastupňovým schvalovacím procesům přibližně 7 let, výjimkou ale není ani 10 let a déle. Samotná výstavba trvající obvykle okolo 1,5 roku je tak jen pomyslnou třešinkou na dortu. Proto tento trh více než cokoli jiného potřebuje zejména jasná pravidla a předvídatelnost ze strany veřejného sektoru.

Ať už je motivace k jejich náhlému pozastavení nebo posunutí jejich účinnosti jakákoli, vnímáme to jako velmi nešťastné. Všechny naše nově připravované projekty jsou již navrhovány v souladu s pražskými stavebními předpisy a jakákoli případná další změna této legislativy by pro nás pochopitelně znamenala velké komplikace a výrazně zvýšené náklady. Zejména ale takovéto překotné změny zcela zbytečně vrhají celé odvětví stavebnictví a developmentu do nejistoty, se všemi negativními dopady této nejistoty na plánování nových investic i zaměstnanost ve stavebnictví a navazujících oborech.

Věříme, že pozastavení platnosti pražských stavebních předpisů je jen dočasné. Je třeba si uvědomit, že právě pražské stavební předpisy konečně kýžená jasná pravidla a předvídatelnost přinášejí a nahrazují již dosti zastaralá a nevyhovující OTP z roku 1999. Byly velmi důkladně a dlouho projednávány napříč odbornou veřejností, diskutovány s architekty, urbanisty i představiteli města. Po vzoru jiných západoevropských metropolí (Kodaň, Amsterdam, Vídeň) směřují Prahu ke kompaktnímu rozvoji, k využití stávajících proluk a zejména nevyužívaných průmyslových brownfieldů ve vnitřním městě namísto dalšího rozlézání metropole do polí. Konečně znovu zavádějí uliční čáru, kladou důraz na rozvoj celé lokality, nikoli jednotlivých budov a na kvalitu veřejného prostoru včetně parterů, množství veřejně přístupné zeleně a návaznosti služeb a občanské vybavenosti na bydlení.
Soubory ke stažení:
  Aktuální komentář 18.12.2014
(dokument PDF)
  Aktuální komentář 18.12.2014
(dokument DOCX)

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.