CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

Tisková zpráva 22.4.2016

Dotvoří projekt předního českého architekta Josefa Pleskota panorama Prahy?

22.4.2016, Praha - Celkem 379 bytů, řada obchodů, restaurací, mateřská škola, spousta zeleně a veřejného prostoru, vodní prvky, ovocný sad, bylinková zahrada... To vše zahrnuje unikátní rezidenční projekt Rezidence Park Kavčí Hory, který na pozemku v sousedství nejvyšší pražské budovy City Tower (bývalého ČS Rozhlasu) a areálu České televize na Kavčích Horách připravuje největší rezidenční developer v zemi Central Group. Autorem projektu je přední český architekt Josef Pleskot.

Central Group má na výstavbu na pozemku platné stavební povolení. Nicméně to se vztahuje k původnímu projektu a dnes již překonanému řešení, které nechal připravit původní majitel pozemku, společnost Hochtief. „Pozemek i s projektem a povolením jsme odkoupili v roce 2012 a rozhodli jsme se k řešení tohoto výjimečného území přistoupit zcela nově. Naší snahou je zde vytvořit unikátní projekt, který by se mohl stát novým milníkem soudobé české architektury. A to i za cenu vynaložení vysokých finančních nákladů na přípravu nového projektu a odložením výstavby o mnoho let,“ řekl šéf Central Group Dušan Kunovský.

Nový projekt přináší výrazný kvalitativní posun proti původnímu ve všech směrech
V současnosti Central Group připravuje žádost o změnu územního rozhodnutí. V platnosti si však ponechává stávající stavební povolení, které mu umožní zahájit okamžitě výstavbu původního projektu v případě, že by se povolování nového projektu táhlo nepřiměřeně dlouhou dobu nebo bylo pod politickým tlakem dokonce zcela zastaveno. Již nyní jsme totiž svědky řady dezinformací, které se v souvislosti s projektem objevují a jsou předmětem manipulativní petiční akce, v níž jsou občanům podsouvány lživé informace.


V první fázi projektu, na kterou nyní Central Group připravuje žádost o změnu územního rozhodnutí, vznikne stavba se třemi věžemi. „Odborná porota v rámci architektonické soutěže velmi ocenila to, že náš návrh nepracuje s žádným oplocením, ale s formálně uzavřeným dvorem, který je přístupný pro veřejnost a vyplňuje jej kultivovaná pobytová zahrada včetně vodních prvků. Je jasně stanoveno, kde je uvnitř a kde je vně, přičemž na rozhraní dvora a ulice jsou situovány obchody a služby. V tomto porota spatřovala nejcennější vklad do soutěže,“ zdůraznil jeden z hlavních přínosů projektu jeho autor architekt Josef Pleskot. Projekt v budoucnu nabídne více než 3000 m2 komerčních ploch určených pro obchod, služby a gastronomii. V oblasti občanské vybavenosti je tak zřejmý radikální kvalitativní posun proti původním tzv. housenkám, které počítaly jen s doplňkovými obchodními plochami o rozloze asi 500 m2.

Nepřístupný brownfield se změní ve veřejný park s vodními prvky
Není pravdou, že jde o novou zástavbu tzv. na zelené louce. Výstavba se připravuje na oploceném a tedy veřejnosti nepřístupném brownfieldu, kde byly původně sklady a garáže, a který nyní prochází stavebně i finančně nákladnou dekontaminací. Pokud jde o zeleň a dnes tolik chybějící veřejný prostor, nový projekt naopak přinese další veřejně přístupný park uvnitř areálu s vodními prvky. Celková plocha veřejně přístupných ploch a zeleně v areálu dosáhne úctyhodných 19.000 m2. Z toho 3.000 m2 vznikne v přímé návaznosti na Centrální park na Pankráci v sousedství objektu a tuto nově upravenou zelenou plochu je Central Group připraven převést do vlastnictví veřejné správy.


Investor také nežádá o změnu územního plánu ani nechce navýšit koeficienty zástavby. V projektu tedy nevznikne větší počet hrubých podlažních ploch, než umožňuje územní plán.

Ani argumentace nepřiměřenou výškou stavby není relevantní. Projekt počítá s věžemi o výšce 68 metrů a splňuje tedy nezávazné stanovisko UNESCO, které pro tuto oblast doporučuje výstavbu do 70 metrů. Navíc je umístěn v přímém sousedství daleko vyšších staveb a to i nejvyšší pražské budovy City Tower se 109 metry a vykotlaný horizont pankrácké pláně tak naopak spíše dotvoří a zjemní.
Soubory ke stažení:
  Tisková zpráva 22.4.2016
(dokument PDF)
  Tisková zpráva 22.4.2016
(dokument DOCX)

  Panorama Pankrácké pláně z Pražského Hradu
(tisková kvalita)

  Pankrácká pláň pohledem z Centrálního parku
(tisková kvalita)

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.