skip to main content

Zadání

Zadáním soutěže je předložení návrhu na téma „Unikátní stavba na komplikovaném místě“ s podtitulem „Najděte v Praze nějaké netradiční a komplikované místo a navrhněte zde moderní unikátní novostavbu.“

Kompletní podmínky soutěže (PDF)

Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit zajímavé využití komplikovaného místa pro unikátní stavbu. V našem hlavním městě je velká spousta míst, která jsou zcela nevyužitá. Často jsou to menší pozemky, které zdánlivě nemají velký stavební potenciál. Přesto si myslíme, že je škoda je nevyužít. Na hodnocení se budou podílet přední odborníci na architekturu.

Účastníci soutěže

Soutěže se může účastnit pouze student řádného denního studia (bakalářského nebo magisterského typu) vysoké školy oboru architektura a příbuzných oborů (stavebních i výtvarných):

 • ČVUT Praha – Fakulta architektury
 • ČVUT Praha – Fakulta stavební
 • VŠUP Praha – Katedra architektury
 • VUT Brno – Fakulta architektury
 • VUT Brno – Fakulta stavební
 • TU Liberec – Fakulta architektury
 • VŠB-TU Ostrava – Fakulta stavební
 • AVU Praha – obor Architektonická tvorba
 • ARCHIP s.r.o.

Účastníci musí být studenty denního studia k datu uzávěrky podání soutěžních návrhů. Studenti mohou zpracovat zcela nový návrh, nebo přihlásit své školní práce z uplynulých tří let, které podle jejich názoru splňují zadání soutěže. Nesmí se však jednat o práce, které byly přihlášeny v minulém 11. ročníku soutěže CENTRAL GROUP.

Obsah soutěžní práce

Soutěžní práce musí obsahovat seznam příloh a grafickou část v pěti kopiích. Textová část je součástí grafické části. Současně se soutěžní prací soutěžící odevzdá také jednu zalepenou a zcela neprůhlednou obálku s nadpisem „Autor“, která bude obsahovat identifikační údaje soutěžícího a dále jednu zalepenou obálku s digitálním nosičem s nadpisem „CD/ DVD/USB“.

Soutěžní práce budou hodnoceny jako anonymní, to znamená, že žádná část soutěžní práce nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.

Detailní popis obsahu práce

Videonávod

Podívejte se na stručný návod, co má obsahovat správně podaný soutěžní návrh.

Porota a ceny

Porota má pět řádných členů a jednoho náhradníka

členové poroty nezávislí:

 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš – nezávislý porotce, předseda poroty
 • Akad. arch. David Vávra – nezávislý porotce
 • Ing. arch. Adam Gebrian – nezávislý porotce
 • Ing. arch. Ondřej Chybík – nezávislý porotce
 • PhDr. Alena Řezníčková – nezávislý porotce (zástupce mediálního partnera)

náhradník poroty:

 • Michaela Tomášková (Central Group)

Kritéria hodnocení

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní práce vyhodnocovány, se stanovují bez rozlišení jejich váhy takto:

 • originalita návrhu
 • komplexní architektonické řešení
 • výtvarná a grafická úroveň návrhu, srozumitelnost

1. místo

100.000 Kč

2. místo

50.000 Kč

3. místo

25.000 Kč

Základní termíny soutěže

 • Ustavující schůze poroty 10/2019
 • Vyhlášení soutěže na internetových stránkách www.central-group.cz v týdnu od 14. 10. 2019
 • Datum pro podání dotazů soutěžícími do 15. 11. 2019
 • Datum k zodpovězení dotazů na www.central-group.cz do 22. 11. 2019
 • Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími (uzávěrka) do 15. 1. 2020
 • Zasedání poroty 23. 1. 2020
 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 13. 2. 2020
 • Vyhlášení výsledků soutěže na internetových stránkách www.central-group.cz, www.cka.cz a v médiích do 14. 2. 2020

Odevzdání soutěžních prací

Soutěžní práce bude předána osobně (v pracovní dny od 8:00 - 19:00) proti písemnému potvrzení na recepci CENTRAL GROUP a.s., adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, a to do 15. 1. 2020 19:00 hod., nebo bude zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu s datem odeslání nejpozději 15. 1. 2020 včetně.

V zájmu zachování anonymity soutěže bude uvedena jako adresa odesílatele Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1.

Kontaktní osoba pro dotazy

Mgr. Radek Ježdík, sekretář soutěže
tel.: 226 221 136
email: jezdik@central-group.cz

Vítězné návrhy loňského ročníku

1. místo

100 tisíc Kč + stáž u architekta Pleskota

Jakub Wiesner

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Ulice divadelní

Hodnocení poroty

Projekt důsledně naplňuje zadání soutěže na téma „Unikátní stavba na komplikovaném místě“. Drobný zásah do Divadelní ulice je právě oním velice pozitivním zlepšením běžného pražského života, neboť traumatizující zážitek z průchodu pod Národní třídou nutí řadu obyvatel hlavního města se tomuto místu vyhnout. Nový nehmotný bar přisedl jako potřebná jitřenka na fasádu Akademie věd a přispěl k zušlechtění v současnosti nehostinného průchodu, který by se díky této akupunkturní intervenci proměnil na příjemný zážitek.

2. místo

50 tisíc Kč

Alžběta Widholmová a Ondřej Blaha

Akademie výtvarných umění v Praze

Nekropole Metropole

Hodnocení poroty

Porota oceňuje snahu autorů vtáhnout funkci, již má dnešní společnost tendenci spíše vytěsňovat na okraj, přímo do městské struktury Karlína. Nekropoli tak vsazuje do protáhlého pozemku někdejších továrních hal mezi Sokolovskou a Křižíkovu ulici. Cenným kontemplačním místem je přilehlý parčík. Řešení je prosté, ale neztrácí ani určitou monumentalitu. Přesvědčivé je i výtvarné podání včetně dokumentace modelu areálu.

3. místo

25 tisíc Kč

Lenka Levíčková

Fakulta architektury ČVUT

Centrum duševního zdraví

Hodnocení poroty

Malá, zanedbaná parcela v centru města je zásadním způsobem změněna drobným, nenápadným, částečně pod zem zakopaným objektem s ušlechtilou vnitřní náplní. Jednoduchá forma obsahuje dvě komplementární části. Malorozměrové uzavřené ordinace, konzultovny, kanceláře, pokoje, denní místnosti a zázemí, které jsou všechny spojeny se světem rostlin a velkorozměrový skleník, který slouží jako prostorový filtr mezi vnitřkem a vnějškem, mezi těmi, kteří potřebují pomoci a těmi, kteří se náhodou pohybují kolem. Je zde jasně patrná snaha zbavit péči o duševní zdraví institucionálního stigmatu. Tomu odpovídá výběr místa i architektonické ztvárnění.