skip to main content

Zadání

Zadáním soutěže bylo předložení návrhu na téma „Unikátní stavba na komplikovaném místě“ s podtitulem „Najděte v Praze nějaké netradiční a komplikované místo a navrhněte zde moderní unikátní novostavbu.“

Kompletní podmínky soutěže

Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže bylo nalézt a ocenit zajímavé využití komplikovaného místa pro unikátní stavbu. V našem hlavním městě je velká spousta míst, která jsou zcela nevyužitá. Často jsou to menší pozemky, které zdánlivě nemají velký stavební potenciál. Přesto si myslíme, že je škoda je nevyužít. Na hodnocení se podíleli přední odborníci na architekturu.

Porota a ceny

Porota soutěže měla pět řádných členů a jednoho náhradníka

členové poroty nezávislí:

  • Ing. arch. Zdeněk Lukeš – nezávislý porotce, předseda poroty
  • Akad. arch. David Vávra – nezávislý porotce
  • Ing. arch. Adam Gebrian – nezávislý porotce
  • Ing. arch. Ondřej Chybík – nezávislý porotce
  • PhDr. Alena Řezníčková – nezávislý porotce (zástupce mediálního partnera)

náhradník poroty:

  • Michaela Tomášková (Central Group)

Kritéria hodnocení

Závazná kritéria, podle kterých byly soutěžní práce vyhodnocovány, se stanovily bez rozlišení jejich váhy takto:

  • originalita návrhu
  • komplexní architektonické řešení
  • výtvarná a grafická úroveň návrhu, srozumitelnost

1. místo

100.000 Kč

+ stáž u Josefa Pleskota

2. místo

50.000 Kč

3. místo

25.000 Kč

Vítězné návrhy

1. místo

100 tisíc Kč + stáž u Josefa Pleskota

Vojtěch Rudorfer

ČVUT Fakulta architektury

„Nábřeží Lannova“

Hodnocení:

Porota ocenila překvapivou odvahu a současně jistotu, s jakou autor vstupuje do jednoho ze zatím nedořešených území v samém centru Prahy na nábřeží, které předurčuje národní stavby národního významu. Jako by tužku v ruce nedržel student na počátku kariéry, ale vyzrálý architekt se zkušeností životního poznání. Ministerstvo, Národní knihovna a její archiv vytvářejí kompaktní urbánní celek, který, v kontrastu přísnému vyznění veřejných institucí, spojuje poetická zahrada provázaná s odpočivnými a sportovními hřišti, končící zahradním náměstíčkem před novou vládní budovou. Porotu okouzlila velkorysost skic, ale i jemné grafické zpracování parteru budov s důrazem na detail.

2. místo

50 tisíc Kč

Jakub Wiesner

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

„Stezka“

Hodnocení:

Zdánlivě drobný, architektonicky nenápadný a minimalisticky prezentovaný projekt si klade značně ambiciózní cíl. Zpřístupnění rozsáhlého území, které je velmi těžko navštívitelné a nachází se v sousedství železniční trati. Projekt dokazuje, že rubová strana města může mít svoji důležitost a může nám poskytnout nezvyklý pohled na místa, která si myslíme, že důvěrně známe. Projekt se koncentruje na několik akupunkturních zásahů, které jako jednotlivosti působí nezajímavě a nevýrazně, ale zpřístupňují značné existující kvality. Myslíme si, že autor záměrně redukuje svůj výrazový repertoár, nesnaží se vlastním zásahem konkurovat monumentálnímu prostoru postindustriálního údolí. Tohle dobrovolné uskromnění má zde svoji jednoznačnou logiku a autor si je dobře vědom své role. To je schopnost, kterou je dobré si uchovat.

3. místo

25 tisíc Kč

Jakub Kender

Akademie výtvarných umění v Praze

„Konverze kulisárny Národního divadla“

Hodnocení:

Neorenesanční budova z roku 1900 (arch. Karel Skopec) stojí při Apolinářské uličce v oblasti Albertova (katastr Nové Město). Návrh invenčně objekt rekonstruuje a dostavuje pro obytnou funkci, přičemž směrem do ulice mu ponechává původní vzhled budovy. Vtipné a vůči původní stavbě i okolí citlivé řešení ohodnotila porota 3. cenou.

Ke stažení