VIDEO

PROSPEKT

Reportáž z veřejné debaty (14. 11. 2019, Palác Akropolis)

V této době se rozhoduje o tom, co bude stát na místě bývalého Telecomu v Praze 3. Buď upravený a snížený rezidenční projekt architektky Evy Jiřičné, nebo nový velký administrativní komplex. Připravovaný projekt je menší a má nižší dopravní zátěž než již stojící budovy. Navíc vznikne velký veřejný prostor se zelení na 70 % pozemku.

Nové vedení Prahy 3 se k záměru architektky Jiřičné a Central Group staví rezervovaně, přestože dřívější vedení radnice uzavřelo s investorem podrobnou smlouvu o spolupráci. A přesně v souladu s touto smlouvou investor uspořádal velkou mezinárodní architektonickou soutěž pro návrh Centra Nového Žižkova. Tu mezi 98 ateliéry z 30 zemí světa vyhrála právě Eva Jiřičná s kolegou Petrem Vágnerem z ateliéru AI • DESIGN.

Umožní zde územní plán výstavbu bytů?

Pro bytové stavby na tomto místě potřebuje investor změnu územního plánu ze specifické administrativně-technologické funkce na obytnou nebo smíšenou funkci. Pokud se však rozhodne zde postavit velký administrativní areál, tuto změnu nepotřebuje.

Pro území Nového Žižkova zahrnující i Olšanskou ulici a Nákladové nádraží Žižkov bude město zpracovávat celkovou urbanistickou a dopravní studii. Před jejím zadáním je důležité, aby proběhla velká a vyvážená veřejná debata. Studie by měla také vzít v úvahu stávající objem a dopravní zátěž současného rozsáhlého areálu bývalého Telecomu i výstupy z velké architektonické soutěže, kterou investor pro tuto lokalitu uspořádal.

Připravovaný projekt je menší a má nižší dopravní zátěž než již stojící budovy

Současný zastaralý areál bývalého Telecomu odpovídá zhruba 106.000 m2 podlažní plochy, má pracovní kapacitu 2,5 tisíce lidí a dopravní zátěž zhruba 3 tisíce obrátek vozidel denně. Návrh Evy Jiřičné počítá s menším objemem a menší dopravní zátěží, než má stávající nebytový areál. Také maximální výška návrhu nepřesahuje 100 metrů, což je limit stanovený připravovaným Metropolitním plánem.

Z hlediska dopravní dostupnosti má tato lokalita velkou výhodu v tom, že leží přímo u zastávek tramvají a jen zhruba 400 metrů (5 minut chůze) od stanice metra Želivského.

Vznikne velký veřejný prostor se zelení na 70 % pozemku

Záměr architektky Jiřičné počítá s přeměnou stávajícího areálu na unikátní a živoucí centrum celého širšího území. Počítá se zhruba tisícovkou bytů. V městském bloku jsou navrženy cenově dostupné byty a věže pak nabídnou nadstandardní bydlení. V přízemí staveb bude řada služeb, obchodů, restaurací a kaváren.

Návrh počítá s tím, že na téměř 70 procentech celkové plochy pozemku o velikosti 40.000 m2 bude vytvořen unikátní veřejný prostor se zelení, fontánou a uměleckými díly. V kombinaci s živým městským parterem a mimořádnou architekturou tak zde může vzniknout skutečně unikátní Centrum Nového Žižkova.

Investor nabízí městské části přes 50 milionů korun

Podle smlouvy uzavřené mezi investorem a městskou částí Central Group vybuduje a zdarma převede městské části velkou mateřskou školku v hodnotě zhruba 30 milionů korun. Zajištění dalších školských zařízení by mělo být úkolem veřejné správy, protože na DPH a dalších daních stát získá z tohoto projektu kolem miliardy korun (zhruba milion za každý byt). Podle uzavřené smlouvy investor na své náklady v lokalitě zřídí také velký veřejný park s bohatým městským mobiliářem.

Pokud by městská část měla zájem původní smlouvu o spolupráci nahradit novou smlouvou, pak je k tomu investor připraven. A jako svůj příspěvek pro rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti městské části nabízí 500 korun za každý metr čtvereční hrubé podlažní plochy projektu, tedy celkem částku přes 50 milionů korun (kolem 50.000 korun za byt). A za ty byty, kam se kupující nepřihlásí do roka od kolaudace stavby k trvalému pobytu (díky čemuž pak městská část čerpá finance z rozpočtu hlavního města Prahy), by byl tento příspěvek dvojnásobný.

Nižší a eko-smart stavba s vertikálním parkem a vyhlídkou?

Celý záznam debaty

Architektka Eva Jiřičná a investor Central Group v těchto měsících představují a diskutují svůj záměr s politiky, úřady a veřejností. Z těchto diskusí vyplývají úvahy o některých možných úpravách původního soutěžního návrhu:

 • Snížení výšky pod úroveň stávající stavby (po přesném zaměření má 98,3 metru)
 • Zřízení veřejně přístupné vyhlídkové terasy s kavárnou v horním patře nejvyšší z věží
 • Vytvoření „vertikálního parku“ na všech terasách věží s integrovanou zelení a automatickým zavlažováním
 • Vytvoření vzorové ekologické a SMART stavby s využitím progresivních materiálů a technologií
  • využití reverzibilních tepelných čerpadel země-voda v pilotovém založení stavby pro snížení celkové spotřeby energie nutné pro vytápění a chlazení
  • osazení budov výtahy s rekuperací, fotovoltaickými panely a případně kogenerační jednotkou pro ještě vyšší využití obnovitelných zdrojů energie a snížení energetické náročnosti projektu
  • vybudování podzemní akumulační nádrže, maximalizace zelených střech a využití unikátního vodopropustného betonu na zpevněné plochy pro efektivní využití dešťové vody a omezení dopadů sucha
  • speciální povrch s nanotechnologiemi schopný vyčistit vzduch pomocí fotokatalytického jevu, díky kterému lze odstranit až 40 % škodlivin či zápachu (například z automobilové dopravy)
  • instalace úsporných SMART lamp reagujících na aktuální světelné podmínky i pohyb, veřejné nabíječky pro stále populárnější elektromobily, vyhrazené stanoviště pro car&bike sharing a další ekologické a SMART prvky
 • Možnost rozpracování barevného řešení a architektonických detailů návrhu ve více variantách k finálnímu projednání a rozhodnutí

Lokalita a mezinárodní architektonická soutěž

Lokalita

Pozemek s komplexem nefunkčních telekomunikačních staveb na Žižkově v Praze 3 leží na exponovaném místě na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského přímo u tramvají a v docházkové vzdálenosti od stanice metra Želivského. Jeho velikost je zhruba 40.000 m2 a vlastníkem je největší tuzemský rezidenční stavitel Central Group. Ten zde plánuje postavit v souladu se smlouvou uzavřenou s městskou částí Praha 3 unikátní rezidenční projekt Centrum Nového Žižkova.

Výšková Ústřední telekomunikační budova (ÚTB) přezdívaná lidmi jako „Mordor“ nebo „Štrougalova věž“ byla na tomto pozemku postavena v sedmdesátých letech minulého století a byla slavnostně otevřena za účasti špiček tehdejšího komunistického režimu v roce 1980. Nyní je již stavba technologicky zastaralá, nefunkční a nevyužitelná k jiným účelům. Z důvodu extrémně vysokého množství škodlivého azbestu bude muset být zbourána a ekologicky zlikvidována.

Mezinárodní soutěž

98 ateliérů ze 30 zemí světa

Pozemek leží v přirozeném těžišti velké rozvojové lokality Prahy 3 a toto exponované místo se může stát skutečným Centrem Nového Žižkova. S ohledem na to, že zde stojí stávající stavba vysoká 96 metrů (v době svého dokončení byla nejvyšší budovou tehdejšího komunistického Československa), je tato lokalita přímo předurčena k tomu, aby zde vznikl moderní komplex unikátních vyšších staveb s velkým veřejným prostorem a zelení.

Protože se jedná o komplikované zadání, rozhodl se investor uspořádat pro tuto lokalitu velkou mezinárodní architektonickou soutěž. Do té se přihlásilo 98 ateliérů ze 30 zemí celého světa, včetně takových slavných jmen světové architektury jako například Sou Fujimoto (Japonsko), Ian Ritchie (Velká Británie) nebo Richard Meier (USA). Z předložených návrhů vybrala odborná porota 12 finalistů. A jako vítězný návrh následně porota zvolila projekt slavné česko-britské architektky Evy Jiřičné.

Odborná porota soutěže na řešení území

Zdeněk Fránek

Zdeněk Fránek
známý architekt a vysokoškolský pedagog

Josef Pleskot

Josef Pleskot
nejoceňovanější český architekt současnosti

Roman Koucký

Roman Koucký
architekt a hlavní autor Metropolitního plánu

David Vávra

David Vávra
architekt, umělec a herec

Dušan Kunovský

Dušan Kunovský
zakladatel a šéf CENTRAL GROUP

Vítězný návrh od Evy Jiřičné

Vizualizace vítězného návrhu Evy Jiřičné

Ve třech výškově gradujících rozvlněných věžích nepřesahujících 100 metrů jsou navrženy nadstandardní byty, zatímco ve vedlejším moderním městském bloku jsou řešeny cenově dostupnější byty. Součástí projektu je také mateřská školka s velkou zahradou a dětským hřištěm. V dolních patrech bytových domů jsou pak řešeny rozsáhlé komerční prostory pro služby, obchody, restaurace a kavárny. V návrhu je kladen mimořádný důraz na velký veřejný prostor se zelení, fontánou a uměleckými díly. Celkem se tak zde veřejnosti otevře téměř 70 procent z celkové velikosti tohoto pozemku, tedy plocha asi 27.000 m2. To odpovídá rozloze tří Staroměstských náměstí.

Vizualizace vítězného návrhu Evy Jiřičné

Architekti Eva Jiřičná a Petr Vágner (AI • DESIGN) se při přípravě návrhu spojili s prestižním architektonicko-inženýrským ateliérem ARUP z Londýna. Ten navrhoval a kalkuloval řadu z těch nejunikátnějších a nejsložitějších technických řešení staveb po celém světě, včetně dostavby Gaudího chrámu Sagrada Família v Barceloně, opery v Sydney nebo mnoha světových mrakodrapů. Výsledek pracovního spojení atelierů AI • DESIGN a ARUP je unikátní – rozvlněné věže s originální rozehranou architekturou a zároveň s ojedinělým technickým řešením, které do Prahy přináší světové inženýrství a nejmodernější technologie.

Vítězný architektonický návrh bude nyní autory a investorem prezentován veřejnosti, politikům a úřadům. Následně bude dále rozpracován do formy podkladové studie. A pak bude záležet jen na politicích a úřadech, zda se tato unikátní stavba rozvlněných věží s velkým veřejným prostorem bude skutečně realizovat, nebo zda bude pohřbena, jako se to stalo třeba Kaplického „chobotnici“.

Eva Jiřičná – světově nejuznávanější architektka českého původu

Eva Jiřičná (1939) po absolvování architektury na pražské ČVUT vystudovala i AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera. V létě 1968 odjela na stáž do Londýna, odkud se po okupaci již nevrátila. Proslavila ji především práce se sklem, kovem a betonem. Mezi její nejznámější realizace v Praze patří Oranžerie na Pražském hradě a Hotel Josef na Starém Městě. Upravovala také interiéry Tančícího domu. V rodném Zlíně dokončila vedle Kongresového centra také Univerzitní a Vzdělávací komplex UTB. V Londýně navrhovala například výstavní prostory londýnského muzea Victoria and Albert. Eva Jiřičná je nositelkou Řádu britského impéria, byla zvolena členkou Královské akademie umění a uvedena do Americké síně slávy. V loňském roce obdržela na Londýnském festivalu designu cenu za celoživotní dílo.

„Vážit si historie, ale nebát se nového.
To posouvá společnost dopředu."

Eva Jiřičná

12 finalistů soutěže

1. místo:

Eva Jiřičná(AI DESIGN + ARUP)

2. místo:

Ian Ritchie(IAN RITCHIE ARCHITECTS + COMPASS ARCHITECTS + MARKO & PLACEMAKERS)

3. místo:

Radek Kolařík(RKAW + BY ARCHITECTS)

Zvláštní ocenění za originalitu:

Sou Fujimoto(SOU FUJIMOTO ARCHITECTS)

Další finalisté:

GUBAHÁMORI + BIVAK + GÁBOR CSABA SOÓKI-TÓTH

PETITDIDIERPRIOUX ARCHITECTES

RICHARD MEIER & PARTNERS ARCHITECTS + CUBOID

OV ARCHITEKTI + GUTGUT

CMC + MIAS + OCA

PELČÁK A PARTNER ARCHITEKTI + MÜLLER REIMANN ARCHITEKTEN

ABM ARCHITEKTI

SIEBERT + TALAŠ

Ke stažení:

Protokol mezinárodní architektonické soutěže vč. příloh

Kontakty

CENTRAL GROUP a. s.
Budova EMPIRIA, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
www.central-group.cz

AI • DESIGN, s.r.o.
Anenské náměstí 2, 110 00 Praha 1
www.aidesign.cz