skip to main content

Možnosti financování při koupi bytu

Nabízíme nejširší možnosti financování na českém trhu nového bydlení. Po podpisu smlouvy zaplatíte jen 10 % kupní ceny s doplatkem až do jednoho roku od nastěhování anebo prostřednictvím zvýhodněné Hypotéky CENTRAL GROUP. Jako jediný rezidenční stavitel na trhu umožňujeme klientům užívání dokončených bytů již před úhradou celé kupní ceny.

TYPY FINANCOVÁNÍ

Základní financování

 • 50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
 • do 95 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
 • 5 % do 7 dnů před stanoveným termínem pro předání (u dokončených bytů ve stavu dokončení do finální podoby do 30 dnů od podpisu smlouvy)

Individuální financování

 • 50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
 • min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy*
 • zbývající část ceny kdykoliv podle volby klienta až do 12 měsíců od předání dokončeného bytu

Individuální financování Vám tak umožňuje dořešit finanční záležitosti (např. prodej stávající nemovitosti, vypořádání vztahů mezi manželi po rozvodu nebo vztahů mezi společníky při prodeji firmy, dořešení dědického řízení apod.).

Úvěrové financování

 • 50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
 • min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
 • zbývající část ceny z hypotéky v dohodnutých splátkách

Naši hypoteční specialisté poskytují konzultace zcela zdarma a jsou k dispozici v průběhu celého procesu. Díky úzké spolupráci s největšími bankovními ústavy nabízíme všem klientům ty nejvýhodnější úrokové sazby. Financováním nemovitostí ve vlastních projektech je zajištěn soulad smluvních ujednání úvěrové smlouvy a smlouvy na vybraný byt. Se zvýhodněnou Hypotékou CENTRAL GROUP prostě půjde vše bez zbytečných komplikací a starostí.

Dokončením se rozumí stav, kdy bude k příslušnému stavebnímu úřadu podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu na bytový dům. Dokončením do finální podoby se rozumí stav, kdy v bytě budou osazeny vnitřní dveře a položeny podlahové krytiny.

Uváděné ceny u dokončených nemovitostí jsou platné při volbě tzv. Základního financování a Úvěrového financování. V případě, že klient zvolí Individuální financování, může být kupní cena vyšší z důvodu zohlednění rizika a zvýšených nákladů na straně CENTRAL GROUP spojených s tím, že nemovitost bude klientovi předána k užívání dříve, než k ní nabude vlastnické právo.

V případě nemovitostí ve výstavbě jsou uváděné ceny platné při volbě tzv. Základního financování. V případě, že klient zvolí tzv. Úvěrové financování nebo Individuální financování, může být kupní cena vyšší z důvodu, že v ní budou zohledněny zvýšené náklady na administrativní přípravu zajištění úvěru klienta prostřednictvím zástavního práva a riziko CENTRAL GROUP související se zatížením nemovitosti zástavním právem za účelem zajištění úvěru klienta anebo z důvodu zohlednění rizika a zvýšených nákladů na straně CENTRAL GROUP spojených s tím, že nemovitost bude klientovi předána k užívání dříve, než k ní nabude vlastnické právo.

Co získáte se zvýhodněnou Hypotékou CENTRAL GROUP?

 • Úspora peněz a času
 • Nejvýhodnější úrokové sazby od největších spolupracujících bank
 • Ukončení smlouvy bez jakýchkoliv sankcí
 • Pohlídáme všechny povinnosti a termíny
 • Čerpání hypotéky bez starostí
 • Zajistíme soulad smluvních dokumentů

Reprezentativní příklad úvěrového financování:

Zprostředkovatelem úvěru je společnost CENTRAL GROUP a.s. Výše úvěru 2.000.000 Kč, doba trvání 30 let, celkový počet splátek 360, měsíční splátka 7.382 Kč, pevná úroková sazba po dobu osmi let 1,99 % p.a., RPSN 2,17 %, celková částka splatná spotřebitelem 2.657.661 Kč. Poplatky související s úvěrem: zdarma poskytnutí hypotéky, zdarma měsíční vedení běžného účtu, zdarma vedení a správa hypotéky, zdarma ocenění nemovitosti, druhé čerpání 500 Kč. S hypotékou Vám dále vzniknou následující náklady: požadované pojištění nemovitosti, poplatek bance za odeslání pokynu k výmazu zástavního práva a dalších práv z katastru nemovitostí při ukončení hypotéky ve výši 500 Kč společně s náklady na řízení u katastru nemovitostí v předpokládané výši 2.000 Kč. Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.