CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:
Ročník 2010

Výhlášení výsledků soutěže

První cena100.000 Kč
Soutěžní návrh č. 9
Žofie Raimanová (50 %)
Anna Přibylová (50 %)


VŠUP Praha
Hodnocení:
Podle názoru poroty vítězný návrh nejlépe naplňuje představu zadání. Vítěz navrhuje expozici pod povrchem Vítkova a v parku se objevují jen symbolické rámy, které prosvětlují expozici a současně vymezují významné průhledy na panoramata města. Dispoziční řešení je jednoduché, čisté, a přitom členité, vytváří pro Slovanskou epopej důstojné prostředí. Autor navazuje na dlouhou monumentální osou Vítkova a ztotožňuje ji s časovou osou epopeje.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Druhá cena50.000 Kč
Soutěžní návrh č. 1
Ondřej Stehlík (33 %)
Martin Šafář (33 %)
Pavel Steuer (33 %)

FA VUT Brno
Hodnocení:
Porota oceňuje střízlivé řešení, kdy autor respektuje sokl bývalého Stalinova pomníku a nechává ho porůst zelení. Vtipným nápadem jsou dvě zapuštěná kruhová atria, která prosvětlují vnitřní prostor, i centrálně umístěná subtilní vyhlídková věž.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Třetí cena25.000 Kč
Soutěžní návrh č. 15
Pavlína Sýkorová


FA ČVUT Praha
Hodnocení:
Porota vítá, že si autor vybral zdánlivě méně efektní parcelu v sousedství letenských muzeí a zvolil kontrastní tvar k okolní pravoúhlé architektuře. Dispoziční řešení nápaditě využívá tvar objektu, kdy rampa je umístěna po obvodu budovy.
Obrazový materiál k návrhu:
    

Informace k soutěži:

 


V soutěži bylo celkem posuzováno 40 soutěžních návrhů. 1 návrh byl ze soutěže vyloučen pro nesplnění soutěžních podmínek.

Porota jednala a hlasovala v tomto složení:

Členové poroty nezávislí:
  • Ing. arch. Zdeněk Lukeš- předseda poroty
  • Doc. Ing. arch. Jakub Cigler
  • Ak. arch. David Vávra


Řádní členové závislí:
  • Ing. Ak. arch. Václav Králíček- Útvar rozvoje hlavního města Prahy
  • Filip Grygera- MF Dnes a iDNES.cz, zástupce mediálního partnera


Sekretář:
  • Ing. arch. Zdeněk Frey


Přezkušovatel:
  • Ing. arch. Stanislav Běhal


Stručné hodnocení celé soutěže:
Nápad vypisovatele, zvolit jako hlavní téma soutěže projekt pavilonu pro expozici Muchových obřích pláten cyklu Slovanská epopej, byl dobrý. Účastníci si mohli vybrat ze tří lokalit. Nejatraktivnější byl prostor býv. Stalinova pomníku na Letné, proto se na něj zaměřila valná většina soutěžících. Bylo to ale zrádné téma, protože jen málokterý návrh by v této exponované poloze obstál. Porotu zaujal zejména čistý a jednouduchý projekt, který získal 2. cenu (Ondřej Stehlík, Martin Šafář, Pavel Steuer). Nestaví tam žádná monstra, ale zapouští muzeum pod zem a prosvětluje prostory dvojicí kruhových átrií. Sokl nechává porůst zelení a tak je nejvýraznějším novotvarem jen štíhlá vyhlídková věž. Ke kvalitním návrhům, které postoupily do finále, patří také prstenec s expozicí a elegantní amfiteátr s kyvadlem. Zajímavé studie se objevily také v lokalitě na Vítkově. Z nich vyšel i celkový vítěz (Žofie Raimanová, Anna Přikrylová). Ten nechává celou expozici v podzemí, v parku na povrchu se objevují jen obří rámy s průhledy na významné dominanty města a se světlíky, které přisvětlují výstavu. Konečně třetí lokalitou pro Muchovo muzeum je prostor mezi Národním zemědělským muzeem a Letenskými sady. Tady porotu zaujal ke stávajícím muzejním budovám tvarově i barevně kontrastní kulovitý pavilon, který získal 3. cenu (Pavlína Sýkorová), mj. pro zajímavé dispoziční řešení i pro odvahu vybrat si méně atraktivní lokalitu. Celkově lze tedy říci, že soutěž splnila účel: přinesla na čtyři desítky profesionálně zpracovaných studií - všechny odeslané projekty respektovaly zadání (až na jeden, rovněž ovšem zajímavý - rezignoval na tradiční expozici a navrhoval vytvořit mobilní pavilonek, který ve světě audiovizuální formou Muchovo dílo představí) v různém architektonickém pojetí (organická architektura, brutalismus, neokonstruktivismus, dekonstruktivismus atd.). Z výsledků si lze udělat představu o myšlení nejmladší generace architektů i získat informace, co dané lokality "unesou". Velmi také oceňuji fakt, že se studenti nepokoušeli o nějakou pseudosecesi - od Muchova stylu si drželi rozumný odstup.


CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.