CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

CENTRAL GROUP sponzoruje a pomáhá

Související odkazy:


Pokud se firmě obchodně daří, je správné a potřebné se finančně podílet na obecně prospěšných věcech, které by bez sponzorství často nemohly vůbec existovat. Proto CENTRAL GROUP sponzoruje řadu společenských, kulturních a sportovních aktivit. Mimo jiné již firma sponzorovala mateřskou školku, pobyt dětí ve škole v přírodě, sportovní klub, výstavbu cyklostezek, vydávání regionálního časopisu a útulek pro zvířata. Na řadě míst také financuje výsadbu a rekultivaci veřejné zeleně.

Inženýrské sítě a komunikace

Nejvýznamnějším přínosem v místech, kde společnost působí, jsou však investice do inženýrských sítí a komunikací. Ty společnost buduje na své náklady a poté zdarma nebo za symbolickou částku předává do vlastnictví veřejné správy nebo pověřených provozovatelů. Díky tomu má dnes již celá řada původně značně zanedbaných obcí a městských částí vybudovanou kompletní technickou infrastrukturu, která slouží nejen novým, ale i původním obyvatelům daného místa. Na její výstavbu společnost každoročně vynakládá desítky milionů korun.

Nadační fond pro zdraví dětí

Významnou sponzorskou a charitativní aktivitou společnosti je Nadační fond pro zdraví dětí, který společnost založila v únoru roku 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Hlavním posláním je podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí. K zavádění světových poznatků do praxe u nás přispívá zejména účast českých lékařů na odborných kongresech, konferencích a stážích v zahraničí. Prostředky z veřejných zdrojů jsou pro účely výzkumu a vzdělávání v oblasti zdravotnictví u nás bohužel velmi omezené, proto je finanční podpora ze soukromých zdrojů pro tyto účely klíčová. Kromě podpory výzkumu a vzdělávání pak nadační fond také pomáhá při financování potřebného přístrojového vybavení těch zdravotnických zařízení, která péči o matky a děti zajišťují. Díky finančním prostředkům z nadačního fondu se lékaři Ústavu pro péči o matku a dítě mohli zúčastnit více než 100 odborných kongresů, konferencí a stáží v zahraničí.

Architektonická soutěž

Společnost též podporuje mladé talenty – studenty architektury. Pořádá pro ně architektonickou soutěž. Účelem a posláním je nalezení zajímavé koncepce komplexního architektonického řešení. V letošním 10. ročníku má soutěž dvě kategorie: Kreativní a inovativní bydlení, kde očekává co možná nejoriginálnější návrhy rezidenčních staveb, a Praktické a efektivní bydlení, kde zase očekává co nejúčelnější řešení. Nezávislá odborná porota pod vedením renomovaného historika architektury Ing. arch. Zdeňka Lukeše hodnotí především architektonickou hodnotu exteriéru a účelnost řešení interiéru. Z odevzdaných návrhů porota vybere tři nejlepší v každé z kategorií. Autorům vítězných návrhů pak CENTRAL GROUP předá finanční částky, které jim pomohou ve studiu a dalším rozvoji jejich talentu. V letošním ročníku se soutěží o ceny v celkové výši 350 tisíc a prestižní stáž u renomovaného architekta Josefa Pleskota.

Přehled předchozích ročníků soutěže zde.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

© Copyright 2018 CENTRAL GROUP a. s.