skip to main content

Často kladené dotazy

Výhody a nevýhody energeticky úsporných staveb

Energetická úspornost je zaklínadlem dneška. A tak není divu, že se stala také jedním z hlavních požadavků budoucích majitelů nových domů nebo bytů. Vzhledem k neustálému růstu cen energií je logické, že zájemci o nové bydlení kladou velký důraz na to, aby spotřeba energií, a tím i náklady na vytápění jejich domů nebo bytů, byly do budoucna co nejnižší. Povinnou četbou by tak pro zájemce o nové bydlení měl být energetický průkaz budovy, který je dnes součástí všech novostaveb.

Co vám řekne průkaz energetické náročnosti budovy?

Tzv. energetický štítek slouží k vyhodnocení celkové energetické náročnosti budovy. Zařadí ji do příslušné třídy od A (mimořádné úsporná) až po G (mimořádně nehospodárná). Průkaz tak chrání spotřebitele. Kupující totiž předem ví, jakou má budova energetickou náročnost a nemusí se následně obávat vysokých nákladů na vytápění. Budoucí majitelé nemovitostí by se tak měli o energetický štítek budovy zajímat a podívat se v jakém energetickém standardu developer staví. Většina projektů jedničky na českém trhu, společnosti CENTRAL GROUP, má ve svém energetickém průkazu po pasivních domech hned tu nejvyšší kategorii energetické náročnosti budovy B. To odpovídá tzv. velmi úsporným budovám.

Bydlení v domech s takto vysokou kategorií energetické úspornosti je zdravé, navíc s nízkými náklady na provoz. Od tradiční výstavby se tyto domy odlišují nadstandardním zateplením, omezením úniků tepla a často i výjimečným architektonickým návrhem.

Kde by měl být dům umístěn a z čeho postaven?

Podstatné je ale také posoudit samotnou lokalitu, v níž je novostavba umístěna. Ideální je-li na místě s vhodným mikroklimatem, dům by měl stát na pozemku alespoň částečně chráněném proti větru, na druhou stranu by měl být dostatečně vystaven slunečnímu záření. Vhodné je, pokud je dům umístěn na pozemku tak, aby jeho delší strana určená pro trávení společného času rodiny byla směřována na jižní případně jihozápadní stranu. Na druhou stranu expozice velkých oken na východ nebo západ může přinést v létě až negativní vliv slunečního záření, což se může projevit na potřebě energeticky poměrně nákladné klimatizace.

Důležité je také zajímat se o to, z čeho je rodinný nebo bytový dům postaven a jaké materiály a zařizovací předměty včetně oken a dveří developer použil. Tím nejrozšířenějším materiálem jsou cihly. Moderní dutinkové pálené bloky mají dnes velmi dobré parametry tzv. tepelného odporu, záleží samozřejmě na konkrétním typu cihel a jejich tloušťce. Z těch nejlepších cihelných bloků se dokonce dají stavět i tzv. nízkoenergetické nebo pasivní domy.

O něco lepší parametry má pórobeton a nejlépe jsou na tom s izolací různé druhy sendvičových stěn. Zde je logicky vyšší cena a tak je třeba posoudit náklady a energetické přínosy, které jednotlivé materiály sebou nesou.

Podobné je to u oken a dveří. Běžné jsou dnes izolační dvojskla nebo i trojskla s vnitřní odrazovou fólií a rámy oken a dveří z pěti i více izolačními komorami.

Na jaké technologie související s energetickou úsporou se zaměřit?

Nejpodstatnější z technologií domů a bytů související s úsporností je logicky vytápění. Jaké je tedy to nejlepší? Lze to vůbec takto jednoznačně říci? Proč by například majitel domu s velmi dobrými parametry tepelného odporu, který je navíc v zimě díky vhodnému zasazení do pozemku z části vyhříván slunečním zářením pronikajícím dovnitř na chráněné stěně velkými okny a který může využívat levné topení dřevem z okolních lesů v krbu, měl investovat do nějakého zbytečně drahého způsobu vytápění?

S výběrem nebo posouzením vhodného systému vytápění je vhodné, aby se kupující poradil s odborníkem. Investor do novostavby rodinného domu by ale měl samozřejmě vyjít z dostupnosti topného média na pozemku. Vybírat lze z několika druhů vytápění:

Plyn (plynové kotle včetně těch kondenzačních vhodných pro podlahové topné systémy):

  • Výhody: bezobslužný provoz, vysoká účinnost až 96 procent, dobrá regulovatelnost
  • Nevýhody: lze jen v místě s přípojkou plynu, možnost růstu cen plynu

Biomasa (včetně dřeva):

  • Výhody: ekologičnost, možnost bezobslužného chodu
  • Nevýhody: nutnost skladovat velký objem paliva

Krby, krbová kamna:

  • Výhody: úspory, příjemný zdroj tepla
  • Nevýhody: nehodí se jako jediný zdroj tepla, nutná obsluha, prašnost

Tepelná čerpadla:

  • Výhody: nízké náklady na provoz, bezobslužný provoz, dokonalá regulovatelnost
  • Nevýhody: vysoká pořizovací cena, závislost na prostředí (někdy je nutný zábor venkovního prostředí)

Solární systémy:

  • Výhody: minimální provozní náklady, nezávislost na dodavatelích energie
  • Nevýhody: vysoká pořizovací ceny, malý zisk tepla v zimě

Samozřejmě existují i další odvozené typy vytápění, nebo dříve velmi rozšířené, ale dnes již ne tolik ekologické a efektivní kotle na uhlí. S volbou toho správného a nejefektivnějšího způsobu vytápění rodinného domu je ale nejlepší se vždy poradit s odborníkem.

Ten, kdo kupuje byt, kde je dnes nejobvyklejší centrální vytápění a kde tudíž nemá mnoho možností uplatnit své individuální požadavky, by měl určitě trvat na tom, aby developer standardně nabízel vlastní měření odebraného tepla pro každý byt.