skip to main content
Největší rezidenční stavitel v ČR

Stavíme pro Vás novou Prahu již čtvrt století

 • 25 let na trhu
 • 15.000 prodaných bytů, domů a parcel
 • 170 úspěšně dokončených projektů
 • Nemáme potřebu čerpat bankovní úvěry, protože všechny vydělané peníze vždy investujeme do dalšího rozvoje firmy
 • Neúčastníme se žádných veřejných zakázek, nejsme příjemcem žádných veřejných dotací a na daních odvádíme českému státu ročně stamilionové částky
 • Mnoha desítkami milionů korun každý rok přispíváme na obecně prospěšné účely (Nadační fond pro zdraví dětí, vzdělávací projekty a podpora studentů, rekonstrukce historických památek, dekontaminace zatížených brownfieldů a výsadba veřejné zeleně, výstavba veřejné dopravní a technické infrastruktury a mateřských školek zcela na naše náklady)
 • Jako generální partner pomáháme financovat prestižní soutěž Česká cena za architekturu, kterou pořádá Česká komora architektů (ČKA)
 • Jsme generálním partnerem Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) a jím pořádaných pololetních Summitů architektury a rozvoje, které se snaží podporovat pozitivní stavební rozvoj a které do Prahy přivádí přední světové architekty

Připravované velké projekty

 • Vlastníme kolem 1,5 milionu m2 brownfieldů a pozemků určených k výstavbě pro více než 30.000 nových bytů po celé Praze
 • Připravujeme celé nové městské čtvrti i menší exkluzivní rezidenční projekty
 • Zaměřujeme se na transformaci velkých zanedbaných brownfieldů v Praze na příjemná místa pro život, která jsou přínosem i pro své okolí
 • Ze všech firem na trhu nakupujeme nejvíce brownfieldů a pozemků pro bytovou výstavbu, nové akvizice financujeme z vlastních zdrojů s platbou ceny hned při podpisu kupní smlouvy

Spolupracujeme s těmi nejlepšími architekty

 • Pro návrhy všech projektů pořádáme vždy architektonické soutěže nebo workshopy a máme vlastní 60 členný tým velmi zkušených architektů a projektantů
 • Na vybraných velkých projektech spolupracujeme s těmi nejlepšími českými architekty současnosti a společně s nimi rozvíjíme celé nové pražské čtvrti
 • Při revitalizaci brownfieldů a rozvoji velkých pozemkových celků je naším odborným poradcem známý německý urbanista Peter Gero, který vedl rozvoj velmi oceňované nové čtvrti HafenCity v Hamburku
 • Velké architektonické soutěže na návrh našeho připravovaného projektu Centrum Nového Žižkova v Praze 3 se zúčastnilo 98 architektonických ateliérů z 30 zemí celého světa, a to včetně světoznámých architektů jako Sou Fujimoto (Japonsko), Richard Meier (USA) nebo Ian Ritchie (Velká Británie) – odborná porota vybrala návrh slavné česko-britské architektky Evy Jiřičné

Naše vize

"Chceme stavět nejen zajímavé a kvalitní domy, ale vytvářet celé fungující a živé městské čtvrti. Hlavně však chceme tvořit skvělá místa pro život s hodnotným veřejným prostorem, která pomohou rozvoji Prahy."

Dušan Kunovský / zakladatel a šéf CENTRAL GROUP

Dušan Kunovský vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze a na Cambridge University v Anglii, kde získal prestižní stipendium prince Charlese a právní titul Master of Laws. Po studiu se věnoval právní praxi se zaměřením na nemovitosti a následně vstoupil do oblasti developmentu. V posledních letech se zaměřuje na rozvoj velkých rezidenčních čtvrtí na brownfieldech v Praze ve spolupráci s předními architekty. Hodně svého času věnuje snaze o efektivnější fungování veřejné správy. Jeho firma CENTRAL GROUP je dlouhodobě největším rezidenčním stavitelem v ČR.

Prodáváme nejvíce bytů a nabízíme největší výběr