skip to main content
Největší rezidenční stavitel v ČR Největší rezidenční stavitel v ČR

Stavíme pro Vás novou Prahu více než čtvrt století

 • Díky CENTRAL GROUP nově bydlí již přes 40.000 lidí
 • Téměř 17.000 prodaných bytů, domů a parcel ve 180 úspěšně dokončených projektech
 • Nemáme potřebu čerpat bankovní úvěry, protože všechny vydělané peníze vždy investujeme do dalšího rozvoje firmy
 • Neúčastníme se žádných veřejných zakázek, nejsme příjemcem žádných veřejných dotací a na daních odvádíme českému státu ročně stamilionové částky
 • Mnoha desítkami milionů korun každý rok přispíváme na obecně prospěšné účely a veřejné stavby (rekonstrukce historických památek, výstavba veřejné dopravní a technické infrastruktury a nových mateřských školek, výsadba veřejné zeleně, dekontaminace zatížených brownfieldů atd.)

Připravujeme 30.000 bytů v nových pražských čtvrtích

 • Vlastníme kolem 1,5 milionu m2 brownfieldů a pozemků určených k výstavbě pro více než 30.000 nových bytů po celé Praze
 • Připravujeme celé nové městské čtvrti i menší exkluzivní rezidenční projekty
 • Zaměřujeme se na transformaci velkých zanedbaných brownfieldů v Praze na příjemná místa pro život, která jsou přínosem i pro své okolí
 • Ze všech firem na trhu nakupujeme nejvíce brownfieldů a pozemků pro bytovou výstavbu, nové akvizice financujeme z vlastních zdrojů s platbou ceny hned při podpisu kupní smlouvy
již brzy

PARKOVÁ ČTVRŤ / Praha 3 – Žižkov

hlavní architekt Jakub Cigler
architekt Eva Jiřičná (AI Design & ARUP)

PARK KAVČÍ HORY / Praha 4 – Pankrác

architekt Josef Pleskot
již brzy

TESLA HLOUBĚTÍN / Praha 9 – Hloubětín

architekti LOXIACENTRAL GROUP

ZÁLESÍ / Praha 4 – Krč

architekti CENTRAL GROUP

SIGMA MODŘANY / Praha 4

architekti CENTRAL GROUP

NOVÝ ZLIČÍN / Praha 5 – Zličín

hlavní architekti Pavel HniličkaJakub Cigler

WESTPOINT / Praha 6

hlavní architekt Jakub Cigler

TEBAS / Praha 9 – Vysočany

architekti CENTRAL GROUP

Spolupracujeme s těmi nejlepšími architekty

 • Pro návrhy všech projektů pořádáme vždy architektonické soutěže nebo workshopy a máme vlastní 60 členný tým velmi zkušených architektů a projektantů
 • Na vybraných velkých projektech spolupracujeme s těmi nejlepšími českými architekty současnosti a společně s nimi rozvíjíme celé nové pražské čtvrti
 • Velké architektonické soutěže na návrh našeho připravovaného projektu Centrum Nového Žižkova v Praze 3 se zúčastnilo 98 architektonických ateliérů z 30 zemí celého světa, a to včetně světoznámých architektů jako Sou Fujimoto (Japonsko), Richard Meier (USA) nebo Ian Ritchie (Velká Británie) – odborná porota vybrala návrh slavné česko-britské architektky Evy Jiřičné
 • Při revitalizaci brownfieldů a rozvoji velkých pozemkových celků je naším odborným poradcem známý německý urbanista Peter Gero, který vedl rozvoj velmi oceňované nové čtvrti HafenCity v Hamburku

Naše vize

„Za více než čtvrt století, co na trhu CENTRAL GROUP působí, díky nám nově bydlí již přes 40 tisíc lidí. Sám  jedné z našich lokalit žiju a jsem rád, když vidím, že jsou lidé s bydlením od nás spokojeni. Chceme stavět nejen zajímavé a kvalitní domy, ale vytvářet celé fungující a živé městské čtvrti. Hlavně však chceme tvořit skvělá místa pro moderní život a pomoci tak rozvoji Prahy, která přece nemůže žít stále jen ze své slavné minulosti.“

Dušan Kunovský / zakladatel a šéf CENTRAL GROUP

Dušan Kunovský vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze a na Cambridge University v Anglii, kde získal prestižní stipendium prince Charlese a právní titul Master of Laws. Po studiu se věnoval právní praxi se zaměřením na nemovitosti a následně vstoupil do oblasti developmentu. V posledních letech se zaměřuje na rozvoj velkých rezidenčních čtvrtí na brownfieldech v Praze ve spolupráci s předními architekty. Hodně svého času věnuje snaze o efektivnější fungování veřejné správy. Jeho firma CENTRAL GROUP je dlouhodobě největším rezidenčním stavitelem v ČR.

CENTRAL GROUP pomáhá a podporuje

Jsme zakladatelem a hlavním sponzorem Nadačního fondu pro zdraví dětí, který pomáhá Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí. Jeho posláním je podpora výzkumu, vzdělávání a zavádění světových poznatků do praxe. Za 14 let své existence fond podpořil již 175 konkrétních lékařských projektů.

www.zdravideti.cz

Již mnoho let podporujeme studenty českých vysokých škol, pro které pravidelně pořádáme architektonické soutěže na různá témata. Studenti vybraní odbornou porotou získávají od nás zajímavé finanční odměny a vítěz také i stáž v prestižním ateliéru Josefa Pleskota.

www.central-group.cz/architektonickasoutez

Jako generální partner pomáháme financovat soutěžní přehlídku Česká cena za architekturu, kterou pořádá Česká komora architektů. Naše země nemůže přece stále žít jen ze své minulosti, ale je potřeba podpořit vznik a propagaci kvalitní soudobé architektury.

www.ceskacenazaarchitekturu.cz

Jsme generálním partnerem Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) a jím pořádaných pololetních Summitů architektury a rozvoje, které se snaží podporovat pozitivní stavební rozvoj a které do Prahy přivádí přední světové architekty.

www.arch-rozvoj.cz

Z pozice generálního partnera hlavního města Prahy pomáháme financovat prezentaci metropole na nejprestižnějších mezinárodních veletrzích MIPIM ve francouzském Cannes a EXPO REAL v německém Mnichově.

www.mipim.com | www.exporeal.cz

Prodáváme nejvíce bytů a nabízíme největší výběr