skip to main content

Informace pro dodavatele aktuální plán poptávkových
řízení pro rok 2019

Bytová výstavba

název projektu počet bytů v etapě odeslání poptávky zahájení výstavby
Praha 9 – Letňany (Letňanské zahrady - objekty H, I, J, K) 152 ukončeno zahájeno
Praha 5 – Stodůlky (Nad Prokopským údolím) 60 ukončeno zahájeno
Praha 9 – Vysočany (Rezidence U Radnice) 113 ukončeno zahájeno
Praha 10 – Horní Měcholupy (Javorová čtvrť II. - objekt A, B) 143 ukončeno zahájeno
Praha 4 – Kamýk (Nad Modřanskou roklí - objekt E) 70 ukončeno zahájeno
Praha 5 – Stodůlky (Jižní výhledy - objekty E, F, G) 121 ukončeno zahájeno
Praha 10 – Horní Měcholupy (Javorová čtvrť II. - objekt C) 38 ukončeno zahájeno
Praha 10 – Pitkovice (Pitkovické zahrady - objekt D) 21 ukončeno zahájeno
Praha 4 – Michle (Nová Michle - objekty A, B, C, D, E) 135 ukončeno leden 2019
Praha 9 – Libeň (Harfa Design Residence) 249 ukončeno zahájeno
Praha 5 – Zličín (Park Zličín - objekt D, E) 146 prosinec 2018 duben 2019
Praha 4 – Libuš (Mílová) 54 březen 2019 srpen 2019
Praha 10 - Hostivař (Na Groši II.) 54 květen 2019 říjen 2019
Praha 8 - Libeň (Zenklova - objekt A,B) 98 květen 2019 říjen 2019

Kontaktní osoba pro poptávkové řízení na výstavbu bytových domů


Výstavba inženýrských sítí, komunikací, sadových úprav a ostatní poptávkové řízení

název projektu popis projektu odeslání poptávky zahájení výstavby
Praha 5 – Stodůlky (Jižní výhledy E, F, G) provedení II. etapy komunikací leden 2019 květen 2019
Praha 5 – Zličín (Do Zahrádek) výstavba technické infrastruktury ukončeno zahájeno
Praha 5 – Stodůlky (Jižní výhledy) úprava parku, zemní práce vč. chodníků ukončeno zahájeno
Praha 5 – Stodůlky (Jižní výhledy) park SEVER – zeleň ukončeno zahájeno
Praha 9 – Letňany (Letňanské zahrady - H, I) sadové úpravy včetně dětského hřiště leden 2019 červenec 2019
Praha 5 – Stodůlky (Jeremiášova - E, F, G) sadové úpravy včetně dětského hřiště ukončeno srpen 2019
Praha 5 – Stodůlky (Jeremiášova - E, F, G) realizace hřiště pro mládež leden 2019 srpen 2019
Praha 4 – Libuš (Mílová) provedení vodovodní přípojky a kanalizace zahájeno březen 2019
Praha 4 – Kamýk (Nad Modřanskou roklí - A, B, C, D) provedení zpomalovacího prahu leden 2019 březen 2019
Praha 10 – Hostivař (Na Groši II.) provedení přeložky plynovodu ukončeno červen 2019
Praha 10 – Hostivař (Na Groši II.) provedení přípojky a kanalizace ukončeno květen/červen 2019

Kontaktní osoba pro poptávkové řízení na výstavbu inženýrských sítí,
komunikací, sadových úprav a ostatních poptávkových řízení: