skip to main content

CENTRAL GROUPsponzoruje a pomáhá

Jsme velice rádi, že se můžeme finančně podílet a pomáhat obecně prospěšným věcem, které jsou na sponzorské činnosti téměř závislé. Každý rok přispíváme mnoha desítkami milionů korun na obecně prospěšné účely. Jedná se zejména o Nadační fond pro zdraví dětí, řadu vzdělávacích projektů, dekontaminace zatížených brownfieldů a výsadbu veřejné zeleně, výstavbu dopravní a technické infrastruktury či budování mateřských školek pro veřejnost zcela na naše náklady. Úzce proto spolupracujeme s pražskými městskými částmi. Pomáháme jim financovat kulturní akce či projekty, které přispívají ke zvýšení kvality života místních obyvatel.

Inženýrské sítě a komunikace

Při přípravě našich projektů investujeme do inženýrských sítí a komunikací. Realizujeme je na své náklady a poté zdarma nebo za symbolickou částku předáváme veřejné správě nebo pověřeným provozovatelům. Každoročně tak vynakládáme desítky milionů korun. Celá řada původně zanedbaných obcí a městských částí tak má nyní vybudovanou kompletní technickou infrastrukturu, která slouží všem obyvatelům.

Nadační fond pro zdraví dětí

Naší významnou charitativní aktivitou je Nadační fond pro zdraví dětí, který jsme založili v roce 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Aby mohl ústav využívat nejnovější světové postupy, podporujeme účast lékařů na odborných zahraničních kongresech či stážích a podílíme se rovněž na financování špičkového přístrojového vybavení.

Architektonická soutěž

Podporujeme studenty architektury a příbuzných oborů z několika českých měst. Pořádáme pro ně architektonické soutěže, jejichž posláním je nalezení zajímavé koncepce komplexního architektonického řešení. V 11. ročníku, který byl vyhlášen na konci března 2019, studenti připravovali návrhy na téma „Unikátní stavba na komplikovaném místě“. Měli tedy za úkol najít v Praze komplikované místo a navrhnou na něm unikátní novostavbu. Celkem se soutěžilo o 175.000 Kč a stáž u architekta Josefa Pleskota.