skip to main content

Tisková zpráva 27. 5. 2019

Nadační fond pro zdraví dětí zajistil Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí novou centrální monitorovací stanici

Praha, 27. 5. 2019 – Již 12 let podporuje Nadační fond pro zdraví dětí Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí (ÚPMD) v poskytování vysoce specializované zdravotní péče v oblasti gynekologie a porodnictví. Kromě kontinuálního vzdělávání zdravotnického personálu se podílí i na financování důležitého přístrojového vybavení. Letos zajistil nákup moderní centrální monitorovací stanice za více než 400 tisíc korun. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu je největší domácí rezidenční stavitel Central Group.

Nadačním fondem pro zdraví dětí byla do ÚPMD na jednotku intenzivní péče pro novorozence pořízena špičková centrální monitorovací stanice, která umožňuje ošetřujícímu personálu kontinuální sledování životních funkcí u všech hospitalizovaných novorozenců a v celém prostoru JIP. „Záznam vitálních funkcí u kriticky nemocných novorozenců je dostupný pro lékaře oddělení i ze vzdálených přístupů. S pomocí centrální monitorovací stanice je možné reagovat na alarmové příhody a snížit zdravotní rizika u vysoce zranitelné populace novorozenců,“ popsal největší výhody monitorovací stanice ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. Pořizovací cena přístroje byla více než 400 tisíc korun a ročně pomůže více než 350 nedonošeným a kriticky nemocných novorozencům.


Přístroje i vzdělávání lékařů

Specifické postavení tohoto špičkového pražského zařízení vyžaduje také kontinuální vzdělávání zdravotnického personálu. To díky podpoře Nadačního fondu pro zdraví dětí může probíhat nejen v České republice, ale ve velké míře i v zahraničí. Tato důležitá podpora vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků znamená následně i pomoc pacientům, kterým se tak dostává vynikající péče. „Jsme si dobře vědomi, že vysoká odborná úroveň lékařů v ÚPMD umožňuje úspěšně léčit velmi komplikované případy, které nebyly v minulosti v českých podmínkách vůbec řešitelné. Proto jsme velmi rádi, že můžeme prostřednictvím nadačního fondu přispět k výraznému pokroku v této důležité oblasti,“ řekla výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Ústav pro péči o matku a dítě koncentruje ohrožené novorozence z celé České republiky. Vysoce specializovaná péče vyžaduje i velmi sofistikovanou a finančně nákladnou techniku. Činnost Fetálního centra je závislá na dostupnosti kvalitních ultrasonografických přístrojů a instrumentária pro fetální operace. „Úspěšnou operací plodů uvnitř dělohy odborná péče o těhotnou a plod zdaleka nekončí. Po porodu všech rizikových novorozenců je nutná speciální neonatologická technika, která dává šanci i těm nejvíce ohroženým dětem“, vyzdvihuje důležitost přístrojového vybavení Feyereisl.

O nadačním fondu

Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v únoru 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí. Za 12 let existence podpořil mnoha miliony korun více než 140 konkrétních lékařských projektů. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu je společnost Central Group. Firma na své náklady rovněž zajišťuje veškeré organizační a administrativní záležitosti související s činností fondu. Díky tomu mohou být veškeré příjmy nadačního fondu v plné míře využity pro naplnění jeho poslání. Více na www.zdravideti.cz.

Tisková zpráva ke stažení