skip to main content

Rozhovor 9. 8. 2019

MUDr. Ladislav Krofta: Podmínky pro vědu a výzkum v ČR zaostávají za zeměmi západní Evropy

Praha, 9. 8. 2019 – Podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí. To je hlavní úkol Nadačního fondu pro zdraví dětí (NFZD), který před 12 lety založil Central Group ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí a od té doby je jeho hlavním sponzorem. Prostředky fondu slouží k zavádění světových poznatků do praxe u nás a pomáhají zejména k účasti českých lékařů na odborných stážích, kongresech a konferencích v zahraničí. Nyní fond financoval také překlad odborné monografie „Postpartální hemoragie“ autorů z ÚPMD do angličtiny. Kniha se věnuje tématu poporodního krvácení, které je dnes hlavní příčinou úmrtí matek po porodu. O významu mezinárodního sdílení informací a vědeckých poznatků ve zdravotnictví promluvil v této souvislosti jeden z autorů knihy, přední český porodník a zástupce ředitele ÚPMD doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. Podmínky pro vědu a výzkum v ČR podle něho zaostávají za zeměmi západní Evropy.

FZD prioritně pomáhá českým lékařům konfrontovat se s novými poznatky ze zahraničí. Jakým oblastem ve vaší praxi tato forma spolupráce s NFZD nejvíce přispívá?
Díky spolupráci s NFZD jsme zásadním způsobem urychlili rozvoj centra fetální medicíny včetně intrauterinních intervencí (operací dítěte v děloze matky pozn. red.). Největší forma spolupráce je tudíž na poli perinatologie (období před porodem) a neonatologie (po porodu). Spolupráce s NFZD dále umožnila získávat nové poznatky v urogynekologii, kdy se zabýváme problematikou poruchy funkce ženského pánevního dna. Nelze opomenout oblast onkogynekologie. Zde NFZD umožnil získávat nové poznatky v diagnostice a léčbě nádorů ženských pohlavních orgánů a prsní žlázy.

Přední český porodník, zástupce ředitele ÚPMD doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

Nyní fond podpořil také překlad odborné monografie „Postpartální hemoragie“, zabývající se rizikem krvácení rodičky po porodu, a pomáhá tak šířit poznatky získané v ÚPMD do zahraničí. Do kterých zemí očekáváte, že by kniha mohla pomoci zvýšit úroveň tamní péče o rodičky?
Monografie je přeložena do anglického jazyka, lze ji tudíž poskytnout specialistům nejenom v Evropě, ale i v zámoří. Monografie shrnuje 15 let naší práce s touto velice obávanou problematikou.

A je to tak správně? Je to ta nadstavba, na kterou se mají hledat prostředky mimo systém státního zdravotnictví?
Zdroje je třeba kombinovat a všude ve světě je to tak běžné. Zásadní problém institucionálních (veřejných) finančních zdrojů je jejich malá flexibilita a obtížná dostupnost.

Jak obecně vnímáte význam vzdělávání a výměny poznatků na mezinárodní úrovni v rámci zdravotnictví?
Jedná se o naprosto klíčový prvek. Bez vědy, výzkumu a vzdělávání je systém neživotaschopný.

Obstojí ČR v případném mezinárodním srovnání? Spíše v zahraničí čerpáme nebo máme také co nabídnout?
Podmínky pro vědu a výzkum v ČR zaostávají za zeměmi západní Evropy, i když situace se v posledních letech jistě mění k lepšímu. Zcela jistě máme v mezinárodním srovnání co nabídnout: pracovitost, kreativitu a schopnost adaptace. Potřebujeme pouze dostat příležitost.

Které zdravotnické obory vy sám vnímáte jako ty, které jsou v ČR na světové úrovni nebo dokonce na špičce?
Perinatologie a neonatologie, kardiologie a neurochirurgie.

Rozhovor ke stažení