ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
pro studenty
Návrh bytového domu na náměstí nové
rezidenční čtvrti v Praze 6
Výhra 100.000 Kč, stáž u architekta Hniličky a možnost zakázky od investora

Zadání

Zadáním soutěže bylo předložení návrhu bytového domu na náměstí nové rezidenční čtvrti v Praze 6 s podtitulem „Navrhněte vzhled (fasády) pěti sekcí bytového domu s komerčními prostory v parteru na náměstí připravované nové rezidenční čtvrti Westpoint v Praze 6". Vítěz získal 100.000 Kč a zároveň stáž v ateliéru předního architekta Pavla Hniličky. Cena za 2. místo bylo 50.000 Kč a za 3. místo 25.000 Kč. Autorům zajímavých návrhů může investor nabídnout spolupráci a zakázku na využití jejich návrhů pro realizaci.

Účel a poslání soutěže

Účelem soutěže bylo navrhnout pro budoucí novou rezidenční čtvrť v Praze 6 zajímavé architektonické řešení vnějšího vzhledu pěti sekcí bytového domu s využitím silných a zároveň odlišných architektonických konceptů. Na hodnocení se podíleli přední odborníci na architekturu.

Pro území je již zpracována urbanisticko-architektonická koncepce, jejím autorem je Ateliér Jakub Cigler Architekti. Fasády domů vzejdou z připravovaného architektonického workshopu, který přispěje k rozmanitosti architektury nové čtvrti kombinací architektonických konceptů od různých autorů v různých částech lokality.

Pokud návrhy studentské soutěže investora zaujmou, otevře se prostor pro jednání o další možné spolupráci nebo dokonce využití architektonického řešení v nové čtvrti.

Rezidenční čtvrť Westpoint

Porota a ceny

Zdeněk Lukeš

předseda poroty

historik architektury

Adam Gebrian

architekt

Ondřej Chybík

architekt

David Vávra

architekt

Ondřej Šťastný

hlavní analytik Central Group

2. cena

50.000 Kč

1. cena

100.000 Kč

+ stáž u architekta Hniličky

3. cena

25.000 Kč

Kritéria hodnocení

Závazná kritéria, podle kterých byly soutěžní práce vyhodnocovány, byly stanoveny bez rozlišení jejich váhy takto:

  • originalita návrhu
  • architektonické řešení
  • výtvarná a grafická úroveň návrhu, srozumitelnost

Vítězné návrhy

Téma letošního ročníku soutěže bylo obtížné, protože studenti museli vyjít poměrně z limitujícího a podrobného zadání. Podle názoru poroty se s nimi nejlépe vypořádaly tři návrhy, které vzešly ze sedmi prací, postoupených do třetího kola, v nichž autoři osvědčili talent i v této striktně dané osnově. Pro příští ročník by porota doporučovala navrhnout opět volnější téma včetně možnosti vyhledat vlastní lokalitu dávající studentům větší svobodu pro projevení vlastní osobnosti.

1. místo

100 tisíc Kč + stáž u Pavla Hniličky

Pavla Hanousková a Ondřej Čeliš

ČVUT Fakulta stavební

Hodnocení:

Autor zpracovává zadanou osnovu kultivovanou formou, kdy každému z domu dává do vínku jednoduchý obrazec (kruh, nebo čtverec), který se stává pro každý z pěti domů hlavním znějícím akordem. Fasády jsou členěny za pomocí ušlechtilých a nepředvádivých materiálů, jako je copilit, sklo a kov. Pět jednotlivých domů, které jsou ve svém výrazu svébytné, tvoří dohromady souzvuk. Autor také přesvědčivě vyřešil poněkud hluboké půdorysy, neboť jako jediný ze všech soutěžících dokázal vtisknout bytům i představu umístění jednotlivého nábytku. Součástí celkově přesvědčivě působící práce je i grafický výraz, kterému vévodí zmíněný kruh a čtverec, tedy dva základní geometrické tvary.

2. místo

50 tisíc Kč

Laura Izabela Lukáčová a Miroslav Slezák

ČVUT Fakulta architektury

Hodnocení:

Návrh pracuje s výraznou architekturou nároží, dále fragmentací bloku na jednotlivé domy. Nároží svou formou vytváří charakter místa - adresu. Řešení dalších sekcí je kultivované a výrazově méně dramatické. Autor logicky pracuje s parterem i vnitroblokem. Porota oceňuje přiznaný charakter rezidenční architektury včetně propsání konstrukční podstaty domu do exteriéru. Jako rezervu v návrhu porota spatřuje minimální reflexi nárožního arkýře do vlastního půdorysu bytu.

3. místo

25 tisíc Kč

Matouš Pluhař a Ondřej Pecháček

ČVUT Fakulta architektury

Hodnocení:

Návrh, který se důsledně hlásí k trvanlivosti a ke schopnosti důstojně stárnout bez přílišného množství změn. Při dálkových pohledech nenápadné řešení zaujme naopak při bližším pohledu propracovaností detailů a péčí věnovanou prvkům jako jsou zábradlí, plátěné rolety, oplechování střešních nástaveb a římsy či kanelura parteru. Parter se snaží obracet k náměstí jednotným výrazem, včetně označení jednotlivých provozoven. Na část poroty působil dům až příliš těžkopádně, ale po delší debatě se porota rozhodla, že si přístup hlásící se k určité tradičnosti a konzervativnosti ocenění zaslouží.