VIDEO

PROSPEKT

Proč veřejná debata?

Pro území Nového Žižkova zahrnující i Olšanskou ulici a Nákladové nádraží Žižkov bude zpracována celková urbanistická a dopravní studie. Před jejím zadáním by měla proběhnout velká a vyvážená veřejná debata.

Pro koho je debata určena a kdo zde vystoupí?

Tato informativní a diskusní akce je určena pro širokou veřejnost zejména z Prahy 3, pro zástupce městské části Praha 3, pražského magistrátu, Institutu plánování a rozvoje (IPR) a pro investory působící v této lokalitě. V rámci akce vystoupí i světoznámá architektka Eva Jiřičná, jejíž návrh zvítězil ve velké mezinárodní architektonické soutěži. Té se účastnilo 98 ateliérů z 30 zemí celého světa. Architektka Jiřičná svůj záměr v těchto měsících diskutuje s politiky, úřady a veřejností a po těchto diskusích pak svůj prvotní návrh upraví a dopracuje. Na této akci bude veřejnosti také představen zcela nový podrobný model návrhu Centra Nového Žižkova.

O čem se bude diskutovat?

Diskutovat se bude o všech aspektech budoucího rozvoje celého širšího území z pohledu veřejného i soukromého sektoru. V rámci veřejné debaty bude architektka Jiřičná diskutovat o možných úpravách svého návrhu a investor Central Group zde představí své finanční příspěvky a další plnění pro městskou část v souvislosti s připravovanou výstavbou. Rovněž zde bude prezentovat možnost finančního zvýhodnění nových bytů v připravovaném projektu pro občany Prahy 3 a ty kupující, kteří se v nových bytech přihlásí k trvalému pobytu, z čehož by pak měla profitovat městská část.

V čem je záměr unikátní?

  • Záměr architektky Jiřičné počítá s přeměnou tohoto velkého vysloužilého areálu na živoucí lokální centrum se zhruba tisícovkou bytů a řadou služeb, obchodů, restaurací a kaváren.
  • Návrh počítá s tím, že na téměř 70 procentech celkové plochy pozemku o velikosti 40.000 m2 bude vytvořen unikátní veřejný prostor s rozsáhlou zelení, vodními prvky a uměleckými díly. To odpovídá velikosti tří Staroměstských náměstí. V kombinaci s živým městským parterem a mimořádnou architekturou tak zde může vzniknout skutečně unikátní „Centrum Nového Žižkova“.
Návrh architektky Evy Jiřičné Situace okolí Stávající areál bývalého Telecomu

Jaké budou hlavní benefity projektu pro obyvatele Prahy?

  • Mezi investorem a městskou částí Praha 3 byla 10. prosince 2017 uzavřena podrobná smlouva o spolupráci.
  • Central Group v souladu s uzavřenou smlouvou mimo jiné zdarma vybuduje pro městskou část velkou mateřskou školku s rozsáhlou zahradou a hřištěm v hodnotě zhruba 30 milionů korun, která bude součástí nového areálu.
  • Na své náklady zde také zřídí velký veřejný park včetně bohatého městského mobiliáře.
  • V rámci veřejné debaty je pak investor připraven nabídnout městské části i další příspěvek a plnění.

Jak budou stavby velké a jaký bude vliv na dopravu?

  • Návrh Evy Jiřičné počítá s menším objemem nových staveb a má také menší dopravní zátěž pro okolí než současný nebytový areál s velkým parkovacím domem. Také maximální výška nepřesahuje 100 metrů, což je limit stanovený připravovaným Metropolitním plánem.
  • Central Group nyní žádá o změnu územního plánu ze specifické administrativně-technologické funkce na funkci smíšenou. Jedná se jen o změnu funkčního využití, nikoliv o zvýšení koeficientu zástavby. Současný administrativně-technologický areál má zhruba 106.000 m2 podlažní plochy, pracovní kapacitu 2,5 tisíce lidí a po přesném zaměření dosahuje výšky 98,3 metru.
  • Tento areál má velkou výhodu v tom, že leží přímo u zastávek tramvají a jen zhruba 400 metrů (5 minut chůze) od stanice metra Želivského. Do budoucna by navíc bylo určitě vhodné rozšířit na Žižkov novou linku metra D. Central Group je také připraven vyčlenit na svém pozemku v rámci Nákladového nádraží Žižkov koridor pro novou tramvajovou trať.
  • Co se týká občanské vybavenosti, investor bude na své náklady v rámci projektu realizovat mateřskou školku. Zajištění dalších školských zařízení by mělo být úkolem veřejné správy, protože na DPH a dalších daních stát získá z tohoto projektu kolem miliardy korun (zhruba milion za každý byt).
Návrh architektky Evy Jiřičné Situace okolí Stávající areál bývalého Telecomu

Srdečně Vás zveme na veřejnou diskusi o tomto záměru a těšíme se na Váš názor.

Chcete položit svůj dotaz předem, nebo se nemůžete debaty zúčastnit? Využijte tento formulář a my vaši otázku předáme moderátorce:


Rádi bychom Vás upozornili, že podle předběžného velkého zájmu o veřejnou debatu nemusí kapacita sálu Paláce Akropolis dostačovat. Pro maximální transparentnost bude možné akci sledovat v přímém přenosu na této stránce a posléze si debatu pustit ze záznamu. Z večera vznikne rovněž krátká reportáž. Sál bude zpřístupněn 14. 11. 2019 od 16:30, začátek debaty je v 17:00.

Základní pravidla veřejné debaty:

Z důvodu časového omezení akce žádáme účastníky o slušnou, věcnou a seriózní debatu k danému tématu a respektování pokynů moderátorky. Zakázáno je rozdávání letáků, vizitek (kromě soukromého předávání mezi hosty), brožur, katalogů a propagačních či agitačních materiálů, stejně jako vnášení jakýchkoli nebezpečných předmětů, zejména zbraní, ostrých předmětů a jiných zdraví nebezpečných věcí a látek. Účast na akci neznamená automatický nárok na položení dotazu. Kapacita sálu je omezena.

Vstupem do sálu účastníci souhlasí s výše uvedenými pravidly. V případě jejich porušení bude následovat upozornění, při opakovaném nerespektování může být účastník vyzván k opuštění sálu. Ve zcela krajním případě si organizátor vyhrazuje právo akci bez náhrady ukončit. Na akci budou pořizovány audiovizuální materiály k následným propagačním účelům.

Předem děkujeme, že ctíte pravidla slušného chování a respektujete názory druhých.

Lokalita a mezinárodní soutěž (+)

Lokalita

Pozemek s komplexem nefunkčních telekomunikačních staveb na Žižkově v Praze 3 leží na exponovaném místě na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského přímo u tramvají a v docházkové vzdálenosti od stanice metra Želivského. Jeho velikost je zhruba 40.000 m2 a vlastníkem je největší tuzemský rezidenční stavitel Central Group. Ten zde plánuje postavit v souladu se smlouvou uzavřenou s městskou částí Praha 3 unikátní rezidenční projekt Centrum Nového Žižkova.

Výšková Ústřední telekomunikační budova (ÚTB) přezdívaná lidmi jako „Mordor“ nebo „Štrougalova věž“ byla na tomto pozemku postavena v sedmdesátých letech minulého století a byla slavnostně otevřena za účasti špiček tehdejšího komunistického režimu v roce 1980. Nyní je již stavba technologicky zastaralá, nefunkční a nevyužitelná k jiným účelům. Z důvodu extrémně vysokého množství škodlivého azbestu bude muset být zbourána a ekologicky zlikvidována.

Mezinárodní soutěž

98 ateliérů ze 30 zemí světa

Pozemek leží v přirozeném těžišti velké rozvojové lokality Prahy 3 a toto exponované místo se může stát skutečným Centrem Nového Žižkova. S ohledem na to, že zde stojí stávající stavba vysoká 96 metrů (v době svého dokončení byla nejvyšší budovou tehdejšího komunistického Československa), je tato lokalita přímo předurčena k tomu, aby zde vznikl moderní komplex unikátních vyšších staveb s velkým veřejným prostorem a zelení.

Protože se jedná o komplikované zadání, rozhodl se investor uspořádat pro tuto lokalitu velkou mezinárodní architektonickou soutěž. Do té se přihlásilo 98 ateliérů ze 30 zemí celého světa, včetně takových slavných jmen světové architektury jako například Sou Fujimoto (Japonsko), Ian Ritchie (Velká Británie) nebo Richard Meier (USA). Z předložených návrhů vybrala odborná porota 12 finalistů. A jako vítězný návrh následně porota zvolila projekt slavné česko-britské architektky Evy Jiřičné.

Odborná porota soutěže na řešení území

Zdeněk Fránek

Zdeněk Fránek
známý architekt a vysokoškolský pedagog

Josef Pleskot

Josef Pleskot
nejoceňovanější český architekt současnosti

Roman Koucký

Roman Koucký
architekt a hlavní autor Metropolitního plánu

David Vávra

David Vávra
architekt, umělec a herec

Dušan Kunovský

Dušan Kunovský
zakladatel a šéf CENTRAL GROUP

Vítězný návrh od Evy Jiřičné

Vizualizace vítězného návrhu Evy Jiřičné

Ve třech výškově gradujících rozvlněných věžích nepřesahujících 100 metrů jsou navrženy nadstandardní byty, zatímco ve vedlejším moderním městském bloku jsou řešeny cenově dostupnější byty. Součástí projektu je také mateřská školka s velkou zahradou a dětským hřištěm. V dolních patrech bytových domů jsou pak řešeny rozsáhlé komerční prostory pro služby, obchody, restaurace a kavárny. V návrhu je kladen mimořádný důraz na velký veřejný prostor se zelení, fontánou a uměleckými díly. Celkem se tak zde veřejnosti otevře téměř 70 procent z celkové velikosti tohoto pozemku, tedy plocha asi 27.000 m2. To odpovídá rozloze tří Staroměstských náměstí.

Vizualizace vítězného návrhu Evy Jiřičné

Architekti Eva Jiřičná a Petr Vágner (AI • DESIGN) se při přípravě návrhu spojili s prestižním architektonicko-inženýrským ateliérem ARUP z Londýna. Ten navrhoval a kalkuloval řadu z těch nejunikátnějších a nejsložitějších technických řešení staveb po celém světě, včetně dostavby Gaudího chrámu Sagrada Família v Barceloně, opery v Sydney nebo mnoha světových mrakodrapů. Výsledek pracovního spojení atelierů AI • DESIGN a ARUP je unikátní – rozvlněné věže s originální rozehranou architekturou a zároveň s ojedinělým technickým řešením, které do Prahy přináší světové inženýrství a nejmodernější technologie.

Vítězný architektonický návrh bude nyní autory a investorem prezentován veřejnosti, politikům a úřadům. Následně bude dále rozpracován do formy podkladové studie. A pak bude záležet jen na politicích a úřadech, zda se tato unikátní stavba rozvlněných věží s velkým veřejným prostorem bude skutečně realizovat, nebo zda bude pohřbena, jako se to stalo třeba Kaplického „chobotnici“.

Eva Jiřičná – světově nejuznávanější architektka českého původu

Eva Jiřičná (1939) po absolvování architektury na pražské ČVUT vystudovala i AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera. V létě 1968 odjela na stáž do Londýna, odkud se po okupaci již nevrátila. Proslavila ji především práce se sklem, kovem a betonem. Mezi její nejznámější realizace v Praze patří Oranžerie na Pražském hradě a Hotel Josef na Starém Městě. Upravovala také interiéry Tančícího domu. V rodném Zlíně dokončila vedle Kongresového centra také Univerzitní a Vzdělávací komplex UTB. V Londýně navrhovala například výstavní prostory londýnského muzea Victoria and Albert. Eva Jiřičná je nositelkou Řádu britského impéria, byla zvolena členkou Královské akademie umění a uvedena do Americké síně slávy. V loňském roce obdržela na Londýnském festivalu designu cenu za celoživotní dílo.

„Vážit si historie, ale nebát se nového.
To posouvá společnost dopředu."

Eva Jiřičná

12 finalistů soutěže

1. místo:

Eva Jiřičná(AI DESIGN + ARUP)

2. místo:

Ian Ritchie(IAN RITCHIE ARCHITECTS + COMPASS ARCHITECTS + MARKO & PLACEMAKERS)

3. místo:

Radek Kolařík(RKAW + BY ARCHITECTS)

Zvláštní ocenění za originalitu:

Sou Fujimoto(SOU FUJIMOTO ARCHITECTS)

Další finalisté:

GUBAHÁMORI + BIVAK + GÁBOR CSABA SOÓKI-TÓTH

PETITDIDIERPRIOUX ARCHITECTES

RICHARD MEIER & PARTNERS ARCHITECTS + CUBOID

OV ARCHITEKTI + GUTGUT

CMC + MIAS + OCA

PELČÁK A PARTNER ARCHITEKTI + MÜLLER REIMANN ARCHITEKTEN

ABM ARCHITEKTI

SIEBERT + TALAŠ

Ke stažení:

Protokol mezinárodní architektonické soutěže vč. příloh

Kontakty

CENTRAL GROUP a. s.
Budova EMPIRIA, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
www.central-group.cz

AI • DESIGN, s.r.o.
Anenské náměstí 2, 110 00 Praha 1
www.aidesign.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet