CENTRAL GROUP dává příležitost mladým talentům

CENTRAL GROUP, největší rezidenční stavitel a investor nového bydlení v České republice, dlouhodobě dává šanci začít svoji profesní dráhu na tom nejlepším místě schopným lidem i bez předchozích pracovních zkušeností nebo jen s krátkou praxí. Pokud na sobě pracují a rozvíjejí se, mají možnost profesně růst a posunout se v rámci společnosti dál. Náš velký tým v sobě koncentruje různorodé zkušenosti a vědomosti různých profesí.

Jednou z absolventek, která ve společnosti CENTRAL GROUP dostala šanci a dokázala ji naplno využít, je Mgr. Alžběta Čajková, pracuje u nás od listopadu 2015 na pozici právníka juniora. A jaké je její mínění o tom, jak se u nás absolventům daří?

Jaké jste měla představy o práci firemního právníka, a splnila se Vaše očekávání?
Skutečností je, že vzhledem k mé předchozí praxi v advokacii, kterou jsem vykonávala při studiu, jsem si pozici firemního právníka představovala jako velmi úzce orientovanou na specifickou problematiku, a tak jsem se při nástupu do CG obávala, že práce bude stereotypní a příliš mi neumožní nahlédnout do různých oblastí práva. Naštěstí se tato domněnka později ukázala jako zcela mylná, neboť vzhledem ke skutečnosti, že CG v právní agendě nevyužívá žádných externích společností pro řešení konkrétní problematiky, např. zastupování společnosti před soudem či správu korporátu, ale naopak vše vykonává interně, dostalo se mi možnosti podílet se na případech z nejrůznějších právních odvětví a především aplikovat poznatky získané studiem v praxi.


Co vše jste se v CG naučila a co se Vám na Vaší práci líbí?
Především jsem se naučila nad daným problémem přemýšlet komplexně a ne pouze z právního hlediska, neboť pro vytvoření skutečně funkčního řešení je nezbytné spolupracovat nejen s ostatními právníky, ale především s kolegy z technických odvětví, od kterých postupně nabývám vědomosti ze zcela jiného soudku, což vnímám jako nesmírnou výhodu. Jako obrovské plus vnímám přátelskou atmosféru, kterou tvoří celý tým mých nejbližších kolegů. Přes mé neustálé všetečné dotazy se mnou totiž mají obrovskou trpělivost a ochotně mi předávají své zkušenosti, což je v mém případě velmi efektivní způsob učení.


Co byste poradila studentům, kteří by se vás zeptali, jak se na práci v CG připravit?
Studentům bych rozhodně poradila jít za prací, která je bude od počátku bavit a naplňovat. Nemá smysl ztrácet čas na pozici, kde se dostanete pouze k jednoduchým a stále se opakujícím úkonům jen proto, že jste absolvent, a kde vůbec nevyužijete svůj potenciál. Nejdůležitějším krokem je uvědomit si, co chci po studiu vlastně dělat a čeho dosáhnout, pak už stačí jen najít příležitost, chopit se jí a nepolevit! :)


Top