Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady stavíme byty. Od architektů po technickou analytiku, od administrativy přes inženýring až po projektanty. Je nás více než 250. Jsme Central Group. Největší rezidenční stavitel v České republice. Tým lidí, kteří za posledních 26 let postavil více než 16.000 bytů. A taky různorodá parta individualit vytvářející jednotlivá oddělení s řadou „specifik.“ Chápeme, že při rozhodování o vašem budoucím zaměstnání není od věci vědět, s kým budete trávit osm hodin denně. Nabízíme vám tedy „ochutnávku“ vašich budoucích kolegů. Jakési nastínění atmosféry na jejich oddělení. Necenzurované, neupravované, nevylepšované. Napsáno jejich vlastními slovy, zachyceno jejich vlastními objektivy. Rozhodněte se sami, jestli se chcete přidat.

Úsek analytiky

Úsek Analytiky

V úseku analytiky jsme celkem tři: Nikola (ta zrzavá), Petr (ten s bradkou) a Ondra (ten třetí).

Hlavní náplní našeho úseku je cenotvorba, tzn. nacenění bytů, domů a parcel, které jdou do nabídky, ale také průběžné sledování prodejnosti a případná úprava cen toho, co už v nabídce je (jak už jste si asi všimli, většinou směrem nahoru). Abychom ceny mohli správně nastavit, průběžně monitorujeme celý pražský rezidenční trh – co, kde, kdo, kolik a za kolik prodává a co se kde chystá.

Kromě cen ale děláme i jiné věci – máme na starosti údaje o našich produktech v CMS, kontrolujeme web, v rámci OOM (a nejen tam) působíme jako podpora pro ostatní úseky, často poskytujeme různá data o trhu pro potřeby PR a podobně. Do styku s námi přichází ve větší či menší míře většina složek naší společnosti.

Pokud nejsme v 17. patře, najdete nás nejspíš někde na pivu (po pracovní době samozřejmě).

Top