Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady stavíme byty. Od architektů po technickou analytiku, od administrativy přes inženýring až po projektanty. Je nás více než 250. Jsme Central Group. Největší rezidenční stavitel v České republice. Tým lidí, kteří za posledních 25 let postavil více než 13.000 bytů. A taky různorodá parta individualit vytvářející jednotlivá oddělení s řadou „specifik.“ Chápeme, že při rozhodování o vašem budoucím zaměstnání není od věci vědět, s kým budete trávit osm hodin denně. Nabízíme vám tedy „ochutnávku“ vašich budoucích kolegů. Jakési nastínění atmosféry na jejich oddělení. Necenzurované, neupravované, nevylepšované. Napsáno jejich vlastními slovy, zachyceno jejich vlastními objektivy. Rozhodněte se sami, jestli se chcete přidat.

Úsek administrativy

Jako jeden ze dvou úseků v CENTRAL GROUP jsme ryze dámský tým.

A co vlastně vysoko nad hlavami vás všech děláme? Jedním z našich hlavních úkolů je příprava smluv. Zajišťujeme komplexní administrativní úkony související s přípravou většiny smluvní dokumentace pro nové či stávající klienty společnosti. Když naši klienti občas „neví, co chtějí“, tak vytváříme i jakékoliv změny (např. změnu financování, změnu výše úvěru, změnu kupujícího,), prostě všechno, co si klienti rozmyslí, musíme smluvně ošetřit.

Dalším z našich úkolů je kontrola podmínek pro předání bytů, aby se každý z klientů mohl co nejdříve zabydlet. Může se zdát, že předáním bytu naše práce končí, ale to je mylná představa. Ještě je nutné dořešit převod nemovitosti na klienta a podat kupní smlouvy na katastr nemovitostí.

Před dokončením lokality, kromě přípravy navazujících kupních smluv, počítáme také odchylky ve výměře bytu. Pro správnost vyhotovení dokumentů neustále sledujeme průběh kolaudačního řízení. A poté jen upravujeme, upravujeme a upravujeme a nikomu nikdy nevěříme a všechno ověřujeme, ověřujeme a ověřujeme.

Zkrátka a dobře pečlivost je a musí být vlastností každé z nás a ve spolupráci s našimi právníky se staráme o to, aby smluvní dokumenty byly upraveny podle platné legislativy a všechno bylo ve smlouvě ošetřeno tak, jak má, nepromeškaly jsme žádné důležité termíny a úkony ze smluv a klient měl zajištěn co nejrychlejší a nejhladší proces od samotné koupě, přes předání až k nabytí nemovitosti.

Top