Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady stavíme byty. Od architektů po technickou analytiku, od administrativy přes inženýring až po projektanty. Je nás více než 250. Jsme Central Group. Největší rezidenční stavitel v České republice. Tým lidí, kteří za posledních 23 let postavil více než 13 tisíc bytů. A taky různorodá parta individualit vytvářející jednotlivá oddělení s řadou „specifik.“ Chápeme, že při rozhodování o vašem budoucím zaměstnání není od věci vědět, s kým budete trávit osm hodin denně. Nabízíme vám tedy „ochutnávku“ vašich budoucích kolegů. Jakési nastínění atmosféry na jejich oddělení. Necenzurované, neupravované, nevylepšované. Napsáno jejich vlastními slovy, zachyceno jejich vlastními objektivy. Rozhodněte se sami, jestli se chcete přidat.

Úsek inženýringu

Tomáš Málek na poradě úseku v úterý 8:30 vytáhne knihu s nápisem „NEPROPADEJTE PANICE 183/2006 Sb.“, zmáčkne červený knoflík a zadá heslo Vogonské úřední flotily: Co dělat když chcete navštívit Vogona...pustit to z hlavy. Je to jedna z nejnepříjemnějších ras v byrokratické galaxii, nejsou ani tak zlí, jako nevlídní, byrokratičtí, panovační a bezcitní. Nehnou ani prstem pokud nemají písemnou žádost vyhotovenou se dvěma kopiemi, poslanou shora, odeslanou zpět, vrácenou k doplnění, archivovanou, ztracenou, nalezenou, podrobenou přezkumu nadřazenou instancí a průzkumu veřejného mínění, znovu ztracenou, tři měsíce kompostovanou a nakonec přeměněnou v rašelinu na podpal.

Nejlepší způsob, jak vymáčknout z Vogona rozhodnutí, je ho zahrnovat dalšími stanovisky, průzkumy a návštěvami a nejlepší způsob, jak ho rozčílit, je předložit mu projektovou dokumentaci ve žlutých deskách CG. V žádném případě nenechte Vogona, aby vám recitoval poezii (báseň sem nebudeme pro netrénované oči dávat, nemuseli byste to přežít. Pro případné zájemce na vyžádání v Úseku inženýringu).

A jak vám ty Vogony dál přiblížit? Jsou to „záludní úředníci“, „proradná veřejnost“, „chamtiví sousedé“ a „majitelé infrastruktur“. Chránit zájmy CG, to je úkolem protivogonské armády (čti Úsek inženýringu), která má tu čest se Vám tu představit.

Pokud budete mít štěstí, najdete nás v 19. patře. Celá armáda čítá patnáct bojovníků - devět koordinátorů rozvoje lokalit, dva vedoucí, dvě asistentky, technického asistenta a Martina (toho tu najdete vždy). Pokud to štěstí mít nebudete, stanete se pravděpodobně jedním z těch, které trápí pořád ta samá otázka: „Kde jsou všichni?“

Tak přátelé, tuto záhadu vám můžeme lehce objasnit. Jsme na úřadech a komunikujeme s Vogony. To je z větší části náplní práce koordinátora rozvoje lokalit. Pochůzky po úřadech, kde se domlouvají postupy a podmínky pro vydání potřebných povolení, které CG umožní realizovat navržené stavby. Čím více unikátní projekt, tím více unikátní požadavky Vogonů ze stavebních úřadů, dotčených orgánů a „milovaných“ občanských sdružení. Cesta k vysněnému povolení je trnitá, což dokazuje i to, že v současné době má ČR jeden z nejdelších procesů povolování staveb v Evropě. Pokud koordinátor v rámci povolovacího procesu nad Vogony zvítězí, získá za svou snahu mysteriózní cedulku STAVBA POVOLENA a rázem se pro jeden den stane superhrdinou. Tím však nic nekončí, nastává proces realizace stavby a pro boj s Vogony je potřeba zapojit další bojovníky - kolegy z realizace, kterým koordinátor zajistí všechny potřebné doklady k zahájení výstavby, na změny staveb před dokončením a pomůže s kompletací všech potřebných dokladů a souhlasů k závěrečné kolaudaci stavby. Po skončení výstavby a kolaudaci všech staveb inženýrských sítí a komunikací vše zabalíme (do mašliček) a snažíme se darovat Vogonům.

A jak název pozice napovídá, nelze se spolehnout jen na individuální schopnosti jednotlivých koordinátorů lokalit, ale za úspěchem stojí celková koordinace projektu s ostatními odděleními. Technická podpora našeho úseku naopak zajišťuje, aby Vogoni na našich situacích našli vše potřebné, abychom byli obeznámeni se všemi sítěmi v místě a okolí budoucí zástavby a nemohlo nás tak překvapit jedno chybné kopnutí bagrem.

Díky všem, kdo bojujete s námi.

Top