Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady stavíme byty. Od architektů po technickou analytiku, od administrativy přes inženýring až po projektanty. Je nás více než 250. Jsme Central Group. Největší rezidenční stavitel v České republice. Tým lidí, kteří za posledních 23 let postavil více než 13 tisíc bytů. A taky různorodá parta individualit vytvářející jednotlivá oddělení s řadou „specifik.“ Chápeme, že při rozhodování o vašem budoucím zaměstnání není od věci vědět, s kým budete trávit osm hodin denně. Nabízíme vám tedy „ochutnávku“ vašich budoucích kolegů. Jakési nastínění atmosféry na jejich oddělení. Necenzurované, neupravované, nevylepšované. Napsáno jejich vlastními slovy, zachyceno jejich vlastními objektivy. Rozhodněte se sami, jestli se chcete přidat.

Úsek inženýringu

Lidé v inženýringu...? sedět na svých místech nás moc neuvidíte. My totiž jezdíme, vypisujeme, vyřizujeme, tiskneme, debatujeme, kontrolujeme, doplňujeme, reagujeme, přepisujeme, zahajujeme, dále povolujeme, zdržujeme a taky pošupujeme, protože úřady nejsou spokojeny dokud nemají písemnou žádost vyhotovenou se dvěma kopiemi, poslanou shora, odeslanou zpět, vrácenou k doplnění, zarchivovanou, ztracenou, znovu nalezenou, podrobenou přezkumu nadřazenou instancí a průzkumu veřejného mínění, opět ztracenou, aby mohla být znovu nalezena a schválena a vydána jako ROZHODNUTÍ. Takže, abychom na úřadech uspěli a dostali ono žádoucí rozhodnutí, zahrnujeme úřady celé roky požadovanými stanovisky, vyjádřeními, výzvami a především žádostmi tak, aby úřady vydali mysteriózní cedulku STAVBA POVOLENA a mohlo se začít stavět a budovat.

Pokud tedy budete mít štěstí, najdete nás v 19. patře. Celá naše armáda čítá patnáct bojovníků, z toho - osm koordinátorů rozvoje lokalit a dvě jejich vedoucí, dvě asistentky a tři technické asistenty. Pokud to štěstí mít nebudete, budete jedním z těch, které trápí pořád ta samá otázka: „Kde jsou?“

A jak název pozice napovídá, nelze se spolehnout jen na individuální schopnosti jednotlivých koordinátorů, ale za úspěchem stojí celková koordinace projektu s ostatními odděleními. Technická podpora našeho úseku naopak zajišťuje, aby úřady na našich situacích našly vše potřebné, abychom byli obeznámeni se všemi sítěmi v místě a okolí budoucí zástavby a nemohlo nás tak překvapit jedno chybné kopnutí bagrem.

Díky všem kteří bojujete s námi.

Top