Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady stavíme byty. Od architektů po technickou analytiku, od administrativy přes inženýring až po projektanty. Je nás více než 250. Jsme Central Group. Největší rezidenční stavitel v České republice. Tým lidí, kteří za posledních 25 let postavil více než 13.000 bytů. A taky různorodá parta individualit vytvářející jednotlivá oddělení s řadou „specifik.“ Chápeme, že při rozhodování o vašem budoucím zaměstnání není od věci vědět, s kým budete trávit osm hodin denně. Nabízíme vám tedy „ochutnávku“ vašich budoucích kolegů. Jakési nastínění atmosféry na jejich oddělení. Necenzurované, neupravované, nevylepšované. Napsáno jejich vlastními slovy, zachyceno jejich vlastními objektivy. Rozhodněte se sami, jestli se chcete přidat.

Úsek klientských vztahů

"CENTRAL GROUP, Kadlecová, dobrý den – s čím Vám mohu pomoci?..."

Těmito slovy vítá vedoucí Asistenční skupiny klientských vztahů naše klienty, kteří se nám dovolají do konzultačního centra. Na odpovědi a vyřízení požadavků klientů však není sama. Má k sobě další dvě pohledné kolegyně a dohromady zajišťují chod podpory pro konzultanty od osmé hodiny ranní do devatenácté hodiny. Naše kolegyně jsou velmi kvalitně proškoleny a poskytují klientům důležité informace – ať již ohledně plateb, smluv, kolaudačního řízení, tak také domlouvají konzultantům schůzky s klienty, evidují a archivují veškeré dokumenty, které se v našem Úseku vytvoří. S novým rokem došlo v rámci této malé skupinky k významné změně – slečny se rozhodly pro zdravější životní styl, takže máme ledničku naplněnou zeleninou, veganskými pomazánkami a bio potravinami – sami se o tom můžete přesvědčit u nás ve 2. patře.

Škoda jen, že díky přeplněné ledničce čímsi, co běžný člověk nepozře, není možné, aby si do ledničky uchovávali své doma pracně vytvořené obědy i členové – konzultanti – Skupiny klientských vztahů. Na druhou stranu aspoň konzultanti nemají jinou možnost, než během oběda vypnout a dojít si na oběd mimo prostory naší společnosti. Je to občas i docela potřebné, stejně tak jako naše kolegyně, tak konzultanti nemají vždy příjemné klienty – občas se najde nějaký ten nespokojenec, který se je snaží všemožně vytočit. Naštěstí se nedají – křik a jiné výlevy neúcty k jejich práci nejsou prostředek, který by někomu pomohl k hezčímu bydlení. Jediný způsob, jak hezčí bydlení mít, je s námi, proškolenými pracovníky, vybrat ať již standardní, tak nadstandardní provedení svého bytu. Klientům jsme plně k dispozici při definování koupelen, dveří a podlah. Konzultant však není jen „interiérový designér“ je to i člověk, který s klienty řeší změny v jejich smluvních dokumentacích, nestandardní požadavky... Prostě osoba, která se snaží uspokojit veškeré potřeby klienta související s celým procesem od podpisu prvotní smlouvy u prodejce po protokolární předání jednotky a někdy i déle.

Co se však děje s byty, které včas nenajdou správného kupce? – na to tu máme Skupinu pro neprodané produkty. Naše dvě kolegyně definují provedení dle současných trendů a podle statistiky výběrů klientů u prodaných bytů. Jejich hlavní činnost krásně vystihnou následující slova, která dala dohromady právě děvčata z naší skupinky:

Klientem ránem i večerem, společně nadstandardy vyberem.
Aby z neprodaných prodané byly, a stavbu tak nezbrzdily.
Závažným řešením se nevyhnem, KOMFORT a REZIDENCI dle nich navrhnem.
Aby všechny položky správně dodrženy byly, přísnou kontrolou jsme je ohradili.
I když zpracovaný dodatek jest termínem obklíčen, námi je vždy včas doručen.

Top