Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady stavíme byty. Od architektů po technickou analytiku, od administrativy přes inženýring až po projektanty. Je nás více než 250. Jsme Central Group. Největší rezidenční stavitel v České republice. Tým lidí, kteří za posledních 25 let postavil více než 13.000 bytů. A taky různorodá parta individualit vytvářející jednotlivá oddělení s řadou „specifik.“ Chápeme, že při rozhodování o vašem budoucím zaměstnání není od věci vědět, s kým budete trávit osm hodin denně. Nabízíme vám tedy „ochutnávku“ vašich budoucích kolegů. Jakési nastínění atmosféry na jejich oddělení. Necenzurované, neupravované, nevylepšované. Napsáno jejich vlastními slovy, zachyceno jejich vlastními objektivy. Rozhodněte se sami, jestli se chcete přidat.

Úsek projekce technické infrastruktury

Úsek projekce technické infrastruktury

Kdo jsme? Jsme projektanti těch převážně „neviditelných“ staveb, ano, přesně těch, o kterých psali už naši profesně nejbližší kolegové (takové naše skoro siamské dvojče) – úsek realizace technické infrastruktury.

V našich hlavách a strojích se rodí projekty toho, co vede pod zemí (vodovodů, kanalizací, plynovodů, horkovodů, kabelů elektrických, kabelů komunikačních a jiných podzemních objektů a vedení) nebo po zemi (komunikace příjezdové, komunikace vjezdové, komunikace pro pěší čili chodníky, komunikace pro dopravu v klidu čili parkoviště a jiné zpevněné plochy). A to je právě ta technická a dopravní infrastruktura nebo taky liniové stavby či inženýrské sítě. Zkrátka vše co se nachází uvnitř oblasti zvané lokalita CG, z velké části je to pod zemí a není to v budově. Projektujeme zkrátka věci užitečné a ryze účelové, o kterých nikdo nic moc neví a berou se jako samozřejmé, pokud fungují. Ale když se něco pokazí, tak o tom vědí všichni a hned.

Viditelné stopy naší práce zanecháváme v lokalitách v podobě zpevněných ploch, různých poklopů, pilířků, lamp, někde narazíte na rybníček, někde na jámu bez vody (obojí je retenční nádrž), někde uvidíte kopec na sáňkování pro děti.

Většinu času sedíme u počítače a „taháme čáry“ a od jiných projektantů se lišíme tím, že skoro všechno co děláme, navrhujeme ve sklonu. Rovinu moc v oblibě nemáme, potřebujeme totiž, aby něco někam přiteklo nebo naopak odteklo. V naší „meziskříňové“ projekční kanceláři v 19. patře nás najdete skoro pořád, na rozdíl od kolegů z inženýringu, kteří s našimi projekty pobíhají po světě nebo od kolegů z realizace, kteří naše teorie převádějí do praxe. Jen občas si odskočíme na stavbu zkontrolovat, jak ty naše čáry vypadají ve skutečnosti.

Jsme zkrátka součástí soukolí zvaného developerský proces a účastníme se ho od začátku až do konce. Velký díl naší práce zabere dohadování a domlouvání se zástupci jiných profesí. Na začátku jsou to hlavně architekti – tomu říkáme tvorba koncepce nebo studie, pak následuje dlouhý proces spolupráce s ostatními projektanty domácími i cizími a tomu říkáme koordinace, pak se dohadujeme s kolegy z inženýringu resp. jejich prostřednictvím s úřady a jinými „DOSSy“ - to plníme různé podmínky a připomínky, které nás dost často v našem rozmachu omezují, přikazují a jinak usměrňují a výsledkem je projekt pro stavební povolení. Dohadování s rozpočtáři je optimalizace, dohadování s kolegy z realizace a dodavatelem stavby je autorský dozor. Na konci dohadovacího procesu, když je vše, co jsme na začátku vymysleli zrealizované, tak to namalujeme znovu – to tvoříme dokumentaci skutečného provedení, aby naše neviditelné i viditelné stavby mohli kolegové z inženýringu zkolaudovat a následně věnovat jiným, cizím subjektům.

Takže ještě jednou - kdo je Martin, Michal, Jan, Jožo, Soňa a Martina? Jsme projektanti, ze kterých jsou někteří naši kolegové projektanti, architekti a zvláště tvůrci sadových úprav občas trochu nešťastní, protože „naše infrastruktura“ někdy trochu překáží, plete se, vyčnívá, někdy dokonce i trochu smrdí, ale bez ní to nejde.

Top