Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady stavíme byty. Od architektů po technickou analytiku, od administrativy přes inženýring až po projektanty. Je nás více než 250. Jsme Central Group. Největší rezidenční stavitel v České republice. Tým lidí, kteří za posledních 25 let postavil více než 13.000 bytů. A taky různorodá parta individualit vytvářející jednotlivá oddělení s řadou „specifik.“ Chápeme, že při rozhodování o vašem budoucím zaměstnání není od věci vědět, s kým budete trávit osm hodin denně. Nabízíme vám tedy „ochutnávku“ vašich budoucích kolegů. Jakési nastínění atmosféry na jejich oddělení. Necenzurované, neupravované, nevylepšované. Napsáno jejich vlastními slovy, zachyceno jejich vlastními objektivy. Rozhodněte se sami, jestli se chcete přidat.

Úsek technického auditu

Kdo jsme? Přece ti milí a sympatičtí lidé z fotografie: Jirka Kupsa, Petr Kulhavý, Tomáš Zápotocký, Katka Dohnalová, Simona Skupá, Jirka Kalman a Jirka Švagr. Společně tvoříme součást oddělení Práva a auditu, konkrétně Úsek technického auditu.

Definice „technického auditu“ říká, že je to nástroj zaměřený na odhalení veškerých technických nedostatků a rizik spojených s provozem budovy - výstupem technického auditu je souhrnná zpráva s fotodokumentací a sepsanými odhalenými nedostatky. Tuto zodpovědnou činnost má na svých bedrech primárně šéf úseku Jirka Kupsa. Některé nedostatky však zůstávají v bedlivém úkrytu, případně se projeví, až když dílo začne plně fungovat, tedy při vlastním užívání.

Proto je tu naše „sedmička“, která uzavírá pomyslný kruh všech činností nutných k tomu, aby se náš klient mohl pohodlně usadit ve svém novém parádním hnízdečku. A přestože jsme až za těmi, kteří se postarali o to, aby bylo kde, co a jak postavit, kteří vše naplánovali, zajistili, obstarali a pak hrdě předali celé dílo jeho dalším majitelům, nejsme o nic méně důležití. Dovytváříme image naší společnosti a staráme se o naše klienty ještě dlouho po tom, kdy poprvé překročili práh svých nových domovů. Řešíme menší či větší vady na kráse našich staveb, napravujeme vzniklé chyby, narovnáváme způsobené škody, zajišťujeme opravy různých rozsahů, vysvětlujeme klientům, jak správně byt užívat, radíme, jak předejít možným technickým problémům… prostě řešíme REKLAMACE. Každý podnět od klienta je řádně evidován a naši kluci (reklamační technici), ho posoudí a na předem smluveném místním šetření, za účasti klienta a zástupce zhotovitele rozhodnou o oprávněnosti reklamace, dalším postupu a případně o způsobu řešení zjištěné vady. Někdy stačí vysvětlení příčiny vzniku domnělé závady (např. že elektřinu je třeba uhradit, aby nebyla přerušena její dodávka a tím působená nefunkčnost elektrických zásuvek, nebo že WC prkénko je výhradně jednoúčelové). Jindy postačí drobná úprava či oprava, nebo seřízení, a je po problému. V ostatních případech je odstranění vady uplatněno přímo u konkrétního zhotovitele a pečlivě kontrolujeme jeho činnost. Jednou větou, slovy nejmenovaného kolegy: „Jsme na konci cesty a cokoliv se na ní pokazí, to napravíme“… a my z reklamací to umíme.

Top