Největší rezidenční stavitel v ČR

Stavíme pro Vás novou Prahu již čtvrt století

 • 25 let na trhu
 • 15.000 prodaných bytů, domů a parcel
 • 170 úspěšně dokončených projektů
 • Nemáme potřebu čerpat bankovní úvěry, protože všechny vydělané peníze vždy investujeme do dalšího rozvoje firmy
 • Neúčastníme se žádných veřejných zakázek, nejsme příjemcem žádných veřejných dotací a na daních odvádíme českému státu ročně stamilionové částky
 • Mnoha desítkami milionů korun každý rok přispíváme na obecně prospěšné účely (Nadační fond pro zdraví dětí, vzdělávací projekty a podpora studentů, rekonstrukce historických památek, dekontaminace zatížených brownfieldů a výsadba veřejné zeleně, výstavba dopravní a technické infrastruktury a mateřských školek pro veřejnost zcela na naše náklady)
 • Jako generální partner hlavního města Prahy pomáháme financovat prezentaci metropole na nejprestižnějších mezinárodních veletrzích MIPIM EXPO REAL v zahraničí
 • Jsme sponzorem Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) a jím pořádaných pololetních Summitů architektury a rozvoje, které se snaží podporovat pozitivní stavební rozvoj a které do Prahy přivádí přední světové architekty
 • Jako generální partner pomáháme financovat prestižní soutěž Česká cena za architekturu, kterou pořádá Česká komora architektů (ČKA)

Stavíme novou Prahu

Připravované velké projekty

 • Vlastníme kolem 1,5 milionu m2 brownfieldů a pozemků určených k výstavbě pro více než 30.000 nových bytů po celé Praze
 • Připravujeme celé nové městské čtvrti i menší exkluzivní rezidenční projekty
 • Zaměřujeme se na transformaci velkých zanedbaných brownfieldů v Praze na příjemná místa pro život, která jsou přínosem i pro své okolí
 • Ze všech firem na trhu nakupujeme nejvíce brownfieldů a pozemků pro bytovou výstavbu, nové akvizice financujeme z vlastních zdrojů s platbou ceny hned při podpisu kupní smlouvy

Hlavní připravované projekty - brownfieldy

Výjimečný rezidenční projekt od nejoceňovanějšího českého architekta

Rezidence Park Kavčí Hory

Unikátní přeměna nádraží na novou rezidenční čtvrť

Rezidence Parková čtvrť

Revitalizace průmyslového areálu na živou městskou čtvrť

Rezidenční čtvrť TESLA HLOUBĚTÍN

Spolupracujeme s těmi nejlepšími architekty

 • Pro návrhy všech projektů pořádáme vždy architektonické soutěže nebo workshopy a máme vlastní 60 členný tým velmi zkušených architektů a projektantů
 • Na vybraných velkých projektech spolupracujeme s těmi nejlepšími českými architekty současnosti a společně s nimi rozvíjíme celé nové pražské čtvrti
 • Při revitalizaci brownfieldů a rozvoji velkých pozemkových celků je naším odborným poradcem známý německý urbanista Peter Gero, který vedl rozvoj velmi oceňované nové čtvrti HafenCity v Hamburku
 • Velké architektonické soutěže na návrh našeho připravovaného projektu Centrum Nového Žižkova v Praze 3 se zúčastnilo 98 architektonických ateliérů ze 30 zemí celého světa, a to včetně světoznámých architektů jako Sou Fujimoto (Japonsko), Richard Meier (USA) nebo Ian Ritchie (Velká Británie) – odborná porota vybrala návrh slavné česko-britské architektky Evy Jiřičné

Spolupracujeme s nejlepšími architekty

Dušan Kunovský

Naše vize

Dušan Kunovský

"Chceme stavět nejen zajímavé a kvalitní domy, ale vytvářet celé fungující a živé městské čtvrti. Hlavně však chceme tvořit skvělá místa pro život s hodnotným veřejným prostorem, která pomohou rozvoji Prahy."

Dušan Kunovský / zakladatel a šéf CENTRAL GROUP

Dušan Kunovský vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze a na Cambridge University v Anglii, kde získal prestižní stipendium prince Charlese a právní titul Master of Laws. Po studiu se věnoval právní praxi se zaměřením na nemovitosti a následně vstoupil do oblasti developmentu. V posledních letech se zaměřuje na rozvoj velkých rezidenčních čtvrtí na brownfieldech v Praze ve spolupráci s předními architekty. Hodně svého času věnuje snaze o efektivnější fungování veřejné správy.

Prodáváme nejvíce bytů a nabízíme největší výběr

Copyright © 2019 CENTRAL GROUP
CENTRAL GROUP a.s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 24227757.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 17925.
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111, e-mail: info@central-group.cz